Dela denna artikel

Kortfattad överblick i programmen vi erbjuder

Hantera Fortnox

Här kan du få en överblick över funktionerna som finns i våra olika program.

 • Bokföring (Kom igång med Fortnox Bokföring )

  • Bokföra

  • Registrera kvitto/dagskassa

  • Periodisera

  • Låsa period

  • Inställningar

  • Stämma av konto

  • Moms

  • Skapa leverantörsfakturor

  • Bankintegration

  • Skapa betalfil

  • Leverantörsregister

  • Rapporter (Bokföring och Leverantörsfakturor)

  • Filexport

  • SIE-fil Import/Export

  • Fakturatolkning av Leverantörsfakturor 4,90:- / styck

  • Ta emot E-faktura 4,90:- / styck 

  • Enkel attest och betalattest

 • Fortnox Läs (Kom igång med Fortnox Läs )

  • Få insyn i programdelarna Bokföring, Fakturering, Lön, Anläggningsregister och Lager samt deras rapporter

 • Anläggningsregister (Kom igång med Fortnox Anläggningsregister )

  • Register och överblick över företagets tillgångar

  • Utföra avskrivningar

  • Importera tillgångar

  • Exportera tillgångar

  • Rapporter

  • Försäljning och utrangering

  • Komponentavskrivning

 • Fortnox Revisor (Kom igång med Fortnox Revisor )

  • Få insyn i programdelarna Bokföring, Fakturering, Lön, Anläggningsregister och Lager samt deras rapporter

  • Sägs upp automatiskt efter 30 dagar

 • Fakturering (Kom igång med Fortnox Fakturering )

  • Skicka kundfakturor

  • Bokföring med automatik

  • Skapa och skicka faktura via appen

  • Kundregister

  • Artikelregister

  • ROT, RUT och grönt avdrag

  • Egen logotype på fakturan

  • Funktion för OCR-nr

  • E-faktura 3:-

  • Fakturaservice, E-faktura: 4,90:-

  • Fakturaservice, E-post 4,90:-

  • Fakturaservice, Brev 29:-

  • Import av kund- och artikelregister 

  • Återkommande fakturering

  • Utlandsfaktura 

  • Påminnelsefaktura

  • Kontantfaktura

  • Räntefaktura

  • Momsfaktura

  • Utskriftsmallar

  • Kostnadsställen

  • Projekt

  • Rapporter för uppföljning av artiklar och/eller kunder

 • Offert & Order (Kom igång med Fortnox Offert & Order )

  • Skapa offerter och ordrar

  • Orderbekräftelse, följesedel

  • Skicka via e-post direkt till kund

  • Restorderhantering

  • Samlingsfakturera flera ordrar

  • Beräkna ROT & RUT redan på offerten/ordern

 • Lager (Vanliga frågor - Fortnox Lager )

  • Stöd för flera lagerställen

  • Lagerhantering enligt FIFO

  • Automatisk lagerbokföring

  • Inventering

  • Lagersaldon och lagervärde

  • Manuella in- och utleveranser

  • Tillverkningsorder

  • Plocklista vid kundorderhantering

  • Hantering av inköp och inkommande gods

  • Matchning av inkommande gods på leverantörsfaktura

  • *Pris gäller första användaren 

  • Extra användare: 65:-  /  månad/år eller 69:-  /  månad/kvartal

 • Autogiro (Kom igång med Autogiro )

  • Papperslös och enkel hantering

  • Elektronisk AG-anmälan in i Fortnox för godkännande

  • Koppla flera kunder till samma medgivande

  • Automatisk avprickning av inbetalningar

  • Välj mellan engångsdragning, bestämt antal eller löpande

 • Tid (Kom igång med Fortnox Tid )

  • Registrera arbetad tid i app/webb

  • “Order” eller fakturaunderlag utifrån debiterbar tid

  • Enkel översikt på hur mycket tid som läggs på olika kunder, projekt och kostnadsställen

  • Översiktsvy med grafer

  • Arbetad tid kan kopplas till löneunderlag

  • Olika prisgrupper

  • Rapporteringsansvar för specifika kunder

 • Lön (Kom igång med Fortnox Lön )

  • Enkelt och komplett löneprogram

  • Timlön 

  • Månadslön

  • Registrera avvikelser

  • Registrera ev tillägg/avdrag på lönen

  • Semesterhantering

  • Koppla till bank för löneutbetalningar

  • Koppla till Fortnox Bokföring för automatisk bokföring

  • Om de använder Fortnox Tid kan det kopplas för att få den anställdes tid direkt till kalendariet

  • Automatisk AGI-rapportering

  • Personalregister

  • Arbetstidsschema

  • Lönebesked via webben eller appen

  • Schemalägga utskick av digitala lönebesked

  • Import från externa tidsredovisnings och reseräkningssystem

  • Beräkning av intjänade semesterdagar

  • Beräkning av semesterdaglönen

  • Hantering av säsongsanställda

  • Kostnaden för lönebesked är 19:- per månad för varje anställd som får en lön utbetald under månaden, oberoende av hur många lönebesked respektive anställd får

 • Anställd (Frågor & Svar - Anställd )

  • Aktiveras enkelt av löneadministratören i personalkortet. Ingen extra licens

  • Anställda kan själva rapportera arbetstiden och avvikelser

  • Överblick på frånvaro och närvaro via kalendariet

  • Anställd kan klarmarkera sina tider

  • 19:- /  mån för varje anställd som får en lön utbetald under månaden, oberoende av hur många lönebesked respektive anställd får

 • Enkel Lön (Kom igång med Enkel Lön )

  • För den som har Fortnox Bokföring

  • Ta ut lön direkt via appen

  • Korrekt skatt och arbetsgivaravgift dras automatiskt

  • Koppling till Skatteverket

  • Lönen automatiskt bokförd i Fortnox

  • Om aktiv bankkoppling finns skickas betalningen direkt till banken för signering

  • Ange lönebelopp före eller efter skatt

  • Debitering enbart för de månader tjänsten används

  • En löneutbetalning ingår, + 19:- /  st för extra löneutbetalningar

 • Kvitto & Utlägg (Kom igång med Kvitto & Utlägg )

  • Ingen månadskostnad

  • Koppling till Fortnox bokföring, Fortnox lön och Enkel lön

  • Representation

  • Valutahantering

  • 4.90:- /  tolkat kvitto

 • Personalattest (Fortnox Personalattest )

  • Digital attestering

  • Tilläggstjänst till Fortnox Lön

  • Automatiska påminnelser

 • Köp av ett lagerbolag - Vår avgift: 2495:- (Inkl. Bolagsverkets avgifter, totalt: 7094:- ink moms) (Lagerbolag )

  • Hjälp med ansökan om f-skatt, moms och arbetsgivare 695:- 

  • Registrera verklig huvudman 745:-

  • Fysisk Bolagspärm 649:-

  • Expresshandlingar på 30 minuter 795:-

  • Bilfirma 695:- 

  • Namngranskning 495:- 

  • Special Räkenskapsår 895:- 

  • Beställ högre aktiekapital, nyemission 695:- 

  • Beställ högre antal aktier, aktiesplit 395:- 

  • Skicka handlingar även med post 39:- 

 • Fortnox Rapport & Analys 

 • Fortnox Koncern

Fick du den hjälp du sökte?