Nyheter

59 resultat

Nyheter

59 resultat

Fortnox Fakturering: Utökat tak för ROT

01 juli 2024

Beloppet en privatperson kan få i ROT-avdrag per år är höjt från 50 000kr till 75 000kr. Läs mer om hur man skapar en faktura med skattereduktion här: Kundfaktura: Skapa husfaktura - rot, rut och grönt avdrag .

Fortnox Fakturering: Utskriftsmallar

17 juni 2024

Nu finns möjligheten att redigera rubriken på era utskriftsmallar. En ändrad rubrik tillgängliggör möjligheten att ändra rubriken på ett dokument från t.ex. Faktura, Orderbekräftelse eller Offert till en valfri rubrik, såsom Hyresavi, Kvitto eller Kostnadsförslag.

Läs mer om det här: Hantera Utskriftsmallar

Enkel Lön: Bankkoppling till Danske Bank

03 juni 2024

Det är nu möjligt att sätta upp en automatisk bankkoppling till Danske Bank. Med en  bankkoppling så skickas lönerna över till banken för signering per automatik. Därefter loggar du in på din internetbank och godkänner betalningen.

Läs mer om att komma igång med din bankkoppling här: Bankkopplingar i Enkel Lön

Fortnox lön: Automatisk koppling till Danske Bank

31 maj 2024

Det är nu möjligt att använda bankintegration för att skicka löneutbetalningarna med automatik till Danske Bank. Med en bankkoppling så skickas lönerna över till banken för signering per automatik. Därefter loggar du in på din internetbank och godkänner betalningen.
Läs mer här .

Fortnox Lön: Löneartsinställning retroaktiv lön

31 maj 2024

Man kan nu styra på lönearters inställningar om den skall vara grundande eller inte för retroaktiv lön. Alla bruttolönearter är som standard satta till Ja, övriga till Nej.

Fortnox Lön: Fora månadsrapportering - förbättrat stöd för hänförlig lön

31 maj 2024

Man kan nu styra på lönearters inställningar om den skall vara grundande eller inte för hänförlig lön. De lönearter som matchar Foras definition av hänförlig lön är som standard satta till Ja, övriga till Nej.

Det är endast dessa lönearter som är möjliga att hänföra.

I Fora månadsrapportvy visas det också på respektive rad om den innehåller lönearter som bör hänföras.
Läs mer här .

Fortnox Lön: Fält 048 i arbetsgivardeklarationen

31 maj 2024

Nu har vi ny hantering av fält 048 i arbetsgivardeklarationen. När man fyller i bilförmånsguiden och markerar att man kör 3000 mil i tjänsten eller att man har miljöbil markeras inte längre fält 048 i AGIn. Ska fält 048 vara markerat på den anställde anger du nu detta manuellt i inställningarna för bilförmånen på personalkortet, genom att markera att förmånen har justerats.

Fortnox Lön: Anställd - Ej komplett

31 maj 2024

Det är nu möjligt att spara en anställd även om inte alla obligatoriska uppgifter är kända. Den anställde kommer att markeras i Personalregister listan och information om vad som behöver kompletteras är tillgänglig. Det framgår också vilken funktionalitet som är blockerad pga saknad information.

Fortnox Fakturering: Annan e-post för påminnelser

22 april 2024

Ska dina kunder ha påminnelser skickade till en annan e-post än den som fakturan skickas till så kan du nu lägga till detta, både på kundkortet och på enskilda fakturor.

Läs mer om det här: Kundfaktura - Skapa påminnelsefaktura

Fortnox Fakturering: Utskriftsmallar

22 april 2024

För er som har ett valutakonto dit kundinbetalningar i en annan valuta ska betalas så kan ni nu ha med betaluppgifter till det kontot på era fakturor. För att det ska fungera så lägger ni upp ett nytt bankkonto med dessa uppgifter i registret för transaktionskonton och kopplar det nya bankkontot till en valuta.

Läs mer om det här: Transaktionskontoregister

Fortnox Lön: Fler lönearter för styrelsearvode mot fält 023 i AGIn

05 april 2024

Nu finns det ytterligare lönearter för utbetalning av styrelsearvode som ska redovisas i fält 023 i arbetsgivardeklarationen. Det är lönearterna 947, 948, 949 och 950 utöver löneart 946.

Fortnox Lön: Bygglösen

05 april 2024

  • Löneart 981 redovisas inte längre som övertid

  • Lönearter för bruttolöneavdrag, 920, 937 & 939 redovisas inte till bygglösen.

  • Lönearter förskott, 934 & 936 redovisas inte till Bygglösen.

Fortnox Lön: Förfrågan om skatt

05 april 2024

När du gör en förfrågan om skatt till Skatteverket för den anställde från personalkortet så får du nu en bekräftelse med ett resultat på din förfrågan.

Fortnox Lön: Retroaktiv lön

05 april 2024

Fortnox lön har nu stöd för beräkning av retroaktiv lön vilket underlättar i samband med lönerevisionen. När beräkningen av den retroaktiva lönen ska göras så kan du styra vilka avdrag eller tillägg, såsom sjukfrånvaro eller övertid, som skall ingå i beräkningen.
Läs mer här: Retroaktiv lön

Fortnox Lön: Omvänd moms

15 mars 2024

När det gäller utlägg stödjer nu Fortnox lön även omvänd moms.

Fortnox Lön: Fler lönearter för bonus

15 mars 2024

Nya lönearter:

1334 - Bonus, engångsskatt 2
1335 - Bonus, tabellskatt 2
1336 - Bonus, engångsskatt ej sem gr 2
1337 - Bonus, tabellskatt ej sem gr 2

Fortnox Lön: Fora månadsrapportering

15 mars 2024

Fortnox Lön stödjer sen februari månad månadsrapportering till Fora. Löpande förbättringar och förenklingar har lanserats sedan lanseringen. 
T.ex: Förenklad behörighetskontroll, förenklad massuppdatering, totalsummering i rapportvy och förtydligade informationstexter. 

Läs mer om hur du jobbar med månadsrapportering här: Månadsrapportera till Fora

Du kan även läsa mer hos Fora .

Fortnox Bokföring: Inaktivera öresavrundning på e-fakturor

01 mars 2024

Du kan nu inaktivera inläsningen av öresavrundning på e-fakturor från en specifik leverantör. 
Läs mer här: Inaktivera öresavrundning på e-fakturor  

Fortnox Fakturering: Utskriftsmallar

01 mars 2024

För dig som inte har ett bankgiro eller plusgiro ännu så skrivs nu bank- och clearingnummer ut på utskriftsmallen. För att det ska göra det så lägger du upp dessa uppgifter i registret för transktionskonton och där på ditt bankkonto. 
Läs mer om transaktionskonton här: Transaktionskontoregister

Fortnox Personalattest: Attestera som konsult

01 mars 2024

Det är nu möjligt att lägga till en konsult som attestant i ett attestflöde. Detta kräver att kunden har minst en licens för Personalattest.

Fortnox Fakturering: Skicka påminnelse med påminnelseservice

01 januari 2024

För dig som har aktiverat Fakturaservice är det nu möjligt att skicka påminnelser med påminnelseservice från appen.

För licens Enkel Fakturering: Det är nu möjligt att välja att skicka fakturor "Med Fakturaservice utan automatiska påminnelser". När fakturan har förfallit har du möjlighet att skicka påminnelse med påminnelseservice.

Fortnox Fakturering: Återkommande fakturering

01 januari 2024

Om du har återkommande kundfakturor, till exempel abonnemang, hyror eller prenumerationer som du önskar fakturera, är det smidigt och tidsbesparande att använda vår nya funktion Återkommande fakturering.
Läs mer här: Återkommande fakturering

Fortnox Lön: Justeringar av arbetsgivaravgifter vid arbete med Forskning och utveckling (FoU)

01 januari 2024

För anställda som har Ja på arbetsgivaravgifter med Stöd för forskning och utveckling på fliken Skatt i personalkortet så har programmet uppdaterats med de nya beräkningarna som gäller från 1 januari 2024. Du kan läsa med om Forskningsavdrag i arbetsgivardeklarationen på skatteverket.se .

Fortnox Lön: Nytt fält i arbetsgivardeklarationen för Styrelsearvode

01 januari 2024

Betalar ni ut styrelsearvode så ska detta arvodet redovisas i fält 023 i individuppgiften. I Fortnox Lön har nya lönearten 946 - Styrelsearvode tillkommit i löneartsregistret, denna löneart använder ni när ni betalar ut styrelsearvode för att beloppet ska redovisas i fält 023.

Fortnox Lön: Nya värden för skattefritt inrikes traktamente

01 januari 2024

Från 1 januari 2024 så har värdena för skattefria inrikes traktamenten höjts. Har du inte gjort några ändringar på formlerna för inrikes traktamenten så kommer det skattefria beloppet uppdateras automatiskt på lönearten under Register - Lönearter och koder.

Skattepliktiga traktamenten:
Vi gör ingen ändring på det skattepliktiga traktamentet utan betalar ni ut det får ni justera även det manuellt om det ska ändras.

Fortnox Lön: Kolumn 7 tas bort i skattetabeller för inkomståret 2024

01 januari 2024

Kolumn 7 som tillkom i skattetabellerna för inkomståret 2023 tas nu bort i samtliga skattetabeller för inkomståret 2024. Har du anställda med kolumn 7 angivet som kolumn på fliken Skatt i personalkortet behöver du justera detta.

Fortnox Lön: Uppdaterade arbetsgivaravgifter

01 januari 2024

Arbetsgivaravgifterna har uppdaterats för 2024, det blir automatiskt rätt arbetsgivaravgift utifrån den anställdes födelseår som är angivet på personalkortet. Samtidigt har den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år försvunnit, detta hanteras också automatiskt utifrån den anställdes födelseår och innebär att arbetsgivaravgiften för unga är 31,42% från 1 januari 2024.

Fortnox Lön: Skattetabeller och engångsskatt för inkomståret 2024

01 januari 2024

I samband med att du skapar ett nytt löneår i Fortnox Lön så uppdateras även skattetabellerna som gäller för inkomståret 2024. Samtidigt uppdateras även beloppsintervallerna för engångsskatten och de procentsatser som gäller för 2024.

Fortnox Anläggningsregister: Komponentavskrivning

01 januari 2024

Nu finns möjlighet att använda sig av komponentavskrivning. Det betyder att det går att gruppera flera tillgångar så att de tillhör en gemensam tillgångsgrupp. Alla tillgångar har sin egen livslängd och avskrivningsplan och i gruppen de tillhör kan man se de totala värdena för alla tillgångar som tillhör gruppen. Du kan läsa mer om komponentavskrivning här: Komponentavskrivning

Fortnox Lön: Fler fält på personalkortet för kategori

01 december 2023

Fler frivilliga fält gällande kategori har lagts till. Detta för intern uppmärkning exempelvis.

  • Kategori 1 - Hämtas upp i rapporter för personal

  • Kategori 2

  • Kategori 3

  • Kategori 4

Fortnox Lön: SCB Sjukfrånvaro under sjuklöneperiod (SUS) 1 Januari 2024

01 december 2023

SCB:s rapport Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSJU) upphör efter att uppgifterna som avser sjukfrånvaro som inträffade under december 2023 har skickats in. Från och med 1 Januari 2024 ersätts KSJU med en ny undersökning Sjukfrånvaro under sjuklöneperioden (SUS).

Fortnox Lön har stöd för båda rapporteringar. 

Fortnox Lön: Semesterberedning byter namn till Semesterberäkning

01 december 2023

I semesterberedningen skapas underlag som används för att få fram semesterskulden, men även för att kunna göra ett semesterårsavslut. Semesterberedning byter nu namn till Semesterberäkning men funktionaliteten är fortsatt densamma.

Fortnox Lön: Välj om du vill skicka lönebeskedet på nytt efter ändring

01 december 2023

Om du har gjort ändringar på ett lönebesked som redan är skickat digitalt till den anställde så kan du nu välja om du vill skicka lönebeskedet på nytt när ändringarna är gjorda. Om dina ändringar inte påverkar skatt, bruttolön eller lönen som kommer att betalas ut till den anställde så måste det inte skickas igen. 

Fortnox Fakturering: Skapa faktura från offert

01 december 2023

Nu är det möjligt att skapa en faktura direkt från en offert utan att skapa en order emellan. För att använda funktionen behöver behörigheten Skapa faktura från offert vara aktiverad. 
Du kan läsa mer om detta här: Skapa faktura - Kundfaktura

Fortnox Lön: Schemalägg utskick av digitala lönebesked

01 december 2023

Nu kan du schemalägga så att de digitala lönebeskeden levereras exempelvis 5 dagar före utbetalningsdatumet. Det innebär att du kan göra klart hela din lönekörning och att lönebeskeden sedan går ut per automatik enligt era inställningar. Vill du använda dig av detta så ställer du in det under Inställningar - Lön - Digitala lönebesked.

Du kan läsa mer om hur detta fungerar här: Schemalägga digitalt lönebesked

Fortnox Lön - Nya fält för AGI för anställda med födelsetid

01 december 2023

För anställda som saknar personnummer eller samordningsnummer där ni istället använder födelsetid så ska du numera även redovisa de nya fälten 077 Födelseort, 078 Landskod samt 081 landskod medborgarskap. Från och med 2024 kommer Skatteverket kontrollera att dessa fälten är ifyllda när du skickar in individuppgifter som innehåller anställda med födelsetid. Denna information fyller du i på personalkortet på fliken Personalinformation för de anställda som har födelsetid.

Fortnox Lön - Bättre underlag i semesterberäkningen

01 december 2023

Bättre underlag i semesterberäkningen
När du skapar ett underlag i semesterberäkningen kan du nu se vilka registreringar som ligger till grund för de värden som visas i de olika fälten. Du kan till exempel se vilka registreringar som har påverkat värdet i fälten för Semestergrundande lön, Semestergrundande närvaro eller Ej semestergrundande frånvaro som används i semesterberäkningen beroende på vilket semestervillkor ni har. Här ser du även om uppgifterna är hämtade från kalendern eller lönebeskeden. 

Fortnox Lön: Nya lönearter för Traktamente natt

01 november 2023

Nya lönearter:
8121- Traktamente inrikes, natt skattepliktig
8126- Traktamente, utrikes skattepliktig

Belopp anges manuellt för dessa lönearter. 

Fortnox Lön: Personalattest

01 november 2023

Personalattest ingår för dig som har Fortnox Lön, men är en egen licens för de som endast ska rapportera tidrapporter eller lönebesked. 
Personalattest kommer på sikt att ersätta den attest som idag finns i Fortnox Lön. 
Du kan inte ha den befintliga attesten i Fortnox Lön och Personalattest igång samtidigt utan man använder det ena eller andra.
Läs mer här: Fortnox Personalattest

Fortnox Lön: Anställd

01 november 2023

Nu gör vi det möjligt för alla anställda att själva registrera sin närvaro och frånvaro i kalendern, istället för att den som hanterar lönerna ska knappa in det manuellt dagarna innan den 25:e. De anställda klarmarkerar sedan perioden när de är färdiga med sina registreringar.

Frågor & svar - Anställd

Arbeta effektivt ihop med dina anställda ‍

Fortnox Lön: För information - Månadsrapportering till Fora från 2024

01 oktober 2023

Från 2024 går Fora över till månadsrapportering av de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare. Det innebär att lönerapporteringen ska ske månadsvis och första månadsrapporteringen blir i februari 2024 som avser januari månad. I januari ska ni som under tidigare år lönerapportera för hela föregående året som då avser 2023. Vi på Fortnox följer denna process på nära håll och kommer att ha stöd för att ni ska kunna hantera denna övergång smidigt i Fortnox Lön.

För mer information kring månadsrapporteringen ber vi dig kontakta Fora.

Fortnox Lön: Fler lönearter för permission

01 oktober 2023

Idag finns löneart 47 - Permission, månadslön och 471- Permission, timlön. Nu kommer fler lönearter för permission i ditt register. Dessa kan du registrera via Övrigt i kalendern.

4711- Permission,  månadslön 2
4712- Permission, månadslön 3
4713- Permission, månadslön 4
4714- Permission, timlön 2
4715- Permission, timlön 3
4716- Permission, timlön 4

Fortnox Lön: Nya värden för Övertid på avtalsmallen Metall

01 oktober 2023

Övertidstilläggen på de avtal där man valt Metall som avtalsmall har nu uppdaterats. Har du själv har fyllt i dessa beloppen direkt på avtalet så gäller de belopp du har fyllt i fortsättningsvis också. Följande belopp ligger annars som standard för övertidstilläggen i avtalsmallen för Metall: 

Övertidstillägg vardag: 76,83
Övertidstillägg arbetsfri vardag: 98,79
Övertidstillägg helg: 131,64

Fortnox Lön: Jämkning flyttar in under skatteavdrag

01 oktober 2023

Jämkning har tidigare legat som ett eget fält under fliken Skatt. Nu flyttar det in som ett alternativ under Skatteavdrag. Har du valt Jämkning i procent fyller du i den procent som är beslutat av Skatteverket. Klickar du på Förfrågan om skatt så hämtar vi skattetabell och jämkningsbeslut om ett sådant finns på den anställde automatiskt från Skatteverket. 

Fortnox Lön: Kalendarium byter namn till Kalender

01 oktober 2023

Begreppet Kalendarium byter nu namn till Kalender. Du hittar bland annat detta uppe i menyn när du valt Lön.

Fortnox Lön: Notis i lönekörningen om Semesteravdraget är högre än semesterlönen

01 oktober 2023

Om en anställd har semester på sitt lönebesked och avdraget är högre än semesterersättning kommer du som gör lönen att få en notis om detta i lönekörningen. Här beskriver vi också vid vilka tillfällen som detta uppstår. Bara för att avdraget är högre än ersättningen betyder inte nödvändigtvis att det är fel.

Läs mer här:

Varför är avdraget för semesterdagen högre än semesterlönen?‍

Fortnox Lön: Tydligare felmeddelande vid preliminära semesterdagar i lönekörningen

01 oktober 2023

För alla anställda som tjänar in semesterdagar ska man göra ett semesterårsavslut en gång om året för att den anställde ska få nya semesterdagar. Har ni inte har gjort semesteråravslut på en anställd och börjar registrera frånvaro i form av semester på det kommande semesteråret så blir semesterdagen preliminär i kalendern. Vill du skapa ett lönebesked på en anställd där det finns minst en registrering med preliminär semesterdag så kan det lönebeskedet inte skapas. 

För att du enklare ska se vilken anställd det är som har preliminära semesterdagar har vi nu förtydligat felmeddelandet som talar om att det finns preliminära semesterdagar till att även visa vilken anställd det gäller. För att komma vidare behöver du antingen göra ett semesterårsavslut för den anställde eller ta bort semester registreringen i kalendern för att kunna skapa lönebeskedet. 

Fortnox Lön: Kan ej registrera fler semesterdagar i kalendern än vad som finns kvar på personalkortet

01 oktober 2023

Hanteringen i Fortnox Lön vid uttag av semesterdagar fungerar som tidigare och semesterdagarna plockas i den ordning som semesterlagen säger. En förbättring som har gjorts i samband med att frånvaro i form av semester registreras i kalendern är att det numera inte går att registrera fler semesterdagar än vad den anställde har kvar på personalkortet. 

Saknas det semesterdagar på den anställdes personalkort kan du inte registrera semester som frånvaro i kalendern. Du får då välja någon annan frånvarotyp istället för semester eller lägga till fler semesterdagar i personalkortet innan du gör registreringen på nytt. 

Fortnox Lön: Nordea bankkoppling

01 oktober 2023

Smartare hantering av betalningar för dig som har Nordea som bank.

Med bankkopplingen till Nordea kan du nu skicka löneutbetalningarna direkt till internetbanken och behöver därefter bara logga in för att signera.

Läs mer här:

Filförändring Lön Nordea

Filförändring Nordea‍

Fortnox Fakturering: Fakturering Mini byter namn till Enkel Fakturering

01 oktober 2023

Vår produkt Fakturering Mini heter numera Enkel Fakturering. Läs mer om Enkel Fakturering här: Enkel Fakturering

Fortnox Enkel Lön: Fortnox Lön mini byter namn till Fortnox Enkel Lön

01 oktober 2023

Vår produkt Lön mini heter numera Enkel Lön.

Fortnox Enkel Lön: Ny bankkoppling till Nordea

01 augusti 2023

Du kan nu få dina löneutbetalningar skickade automatiskt via en ny integration med Nordea.

Fortnox Lön: Kan ej spara en semesterrätt lägre än 25 dagar

01 juni 2023

På avtalen under Register - Avtal för löner eller personalkortet under Register - Personal i fältet Semesterrätt styr du vilken semesterrätt som gäller för den anställde. Enligt semesterlagen kan semesterrätten aldrig vara lägre än 25 dagar därför har vi nu begränsat i programmet så att man i detta fält inte kan ange ett värde som är lägre än 25. Om den anställde arbetar deltid eller färre än fem dagar i veckan så kommer programmet själv räkna ut rätt dagar vid en semesterberedning. 

Fortnox Lön: Lämna arbetsplatsens adress och ort tomt i AGI:n

01 juni 2023

I januari 2023 kom beslut från riksdagen att arbetsgivaren ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress och ort i individuppgiften på arbetsgivardeklarationen. I Fortnox Lön tillkom det två fält på personalkortet från årsskiftet för att kunna styra denna informationen per anställd. Dessa fält ska även kunna lämnas tomma till rapporteringen vilket du nu kan styra genom att markera Lämna tomt på personalkortet under fliken Rapportering på inställningarna för Skatteverket. Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket.

Fortnox Lön: Stöd för födelsetid och samordningsnummer i filen till ByggLÖSEN

01 juni 2023

Nu finns det stöd för hantering av anställda med födelsetid eller samordningsnummer vid rapportering till ByggLÖSEN. På anställda som har födelsetid och ska ingå i rapporteringen till ByggLÖSEN behöver ni under fliken Rapportering på personalkortet ange om den anställda är en man eller kvinna i inställningarna för ByggLÖSEN för att uppgifterna i underlaget ska bli korrekt.

Fortnox Lön: Drivmedelsförmån med nettoavdrag

01 juni 2023

En anställd som har drivmedelsförmån kan göra en betalning av drivmedlet för privatkörningen till arbetsgivaren via ett nettolöneavdrag. Nu finns det nya lönearter som kompletterar de lönearter som redan finns för Drivmedelsförmån för att hantera detta korrekt på den anställdes lönebesked med skatteavdraget. Lönearterna hanterar även att det blir korrekt redovisat i arbetsgivardeklarationen på individnivå till Skatteverket.  

Fortnox Lön: Digitala lönebesked för anställda med födelsetid och samordningsnummer

01 juni 2023

I samband med att den nya hanteringen där nyanställda automatiskt blir användare under administrera användare har kommit så fungerar det även för anställda med samordningsnummer eller födelsetid att kunna få sitt lönebesked digitalt. Du väljer på den anställdes personalkort att lönebeskedet ska skickas digitalt. 

Fortnox Lön: Bilförmånsvärde direkt från Skatteverket

01 juni 2023

På anställda som har förmånsbil så kan du nu beräkna bilförmånsvärdet direkt i Fortnox Lön inne på personalkortet under fliken Lönuppgifter. Beräkningen görs via vår nya guide och uppgifterna hämtas direkt från Skatteverket och har samma hantering som Skatteverkets e-tjänst Bilförmånsberäkning. 

Fortnox Lön: Nyanställda blir användare automatiskt

01 juni 2023

När du registrerar en ny anställd i personalregistret så kommer den anställde automatiskt att bli en användare under Administrera användare när du sparar personalkortet. I samband med denna förändring så kommer det krävas att förnamn, efternamn och e-post fylls i på den anställde inne på personalkortet. Sparar du om personalkortet på en anställd som redan finns i personalregistret men där den anställde saknas som användare under Administrera användare kommer det även i dessa fall automatiskt att skapas en användare. 

Med denna funktion blir det enklare för dig som gör löner eftersom de anställda direkt kan logga in i Fortnox app eller www.fortnox.se för att läsa sina lönebesked.