Varför är avdraget för semesterdagen högre än semesterlönen?

Lön

Anställd med månadslön

Kopiera länk hit

Semesterlöneavdraget beräknas alltid på den aktuella månadslönen som den anställde har vid det tillfälle som man tar ut sin semesterdag. Värdet på semesterdagen beräknas på de förutsättningarna som gäller under intjänandeåret då man tjänade in sina semesterdagar. Här kommer några exempel på när avdraget brukar vara högre än själva semesterlönen:

  • Om du har en anställd som under intjänandeåret arbetade deltid och då hade en lägre sysselsättningsgrad än vid uttagstillfället då den anställde arbetar heltid och har en SSG på 100% så kommer semesteravdraget vara högre än semesterlönen. 

  • Om den anställde har haft ej semestergrundande deltidsfrånvaro, detta påverkar sysselsättningsgraden och kan också generera att semesterlönen är lägre än semesteravdraget.

  • Om den Semestergrundande lönen under intjänandeåret varit lägre på grund av att den anställde arbetat deltid eller haft ej semestergrundande frånvaro så kan det vara en anledning till att avdraget blir högre än semesterlönen per dag.

Under Register - Personal och fliken Semester ser du om den anställde följer Procentregeln eller Sammalöneregeln. Här ser du även vilket belopp som räknats fram i Lön per dag för en anställd med Procentregeln och vilken sysselsättningsgrad som används vid uttag av semesterdagarna för Sammalöneregeln. Här kan du även justera värdet manuellt i Lön per dag eller Sysselsättningsgraden om det ska vara ett annat värde, vilket du kan justera beror på om den anställde följer Procentregeln eller Sammalöneregeln.

Löneart 225 - Semesterlöneavdrag
Semesterlöneavraget (löneart 225) beräknas alltid på den aktuella månadslönen vid frånvarotillfället * procentsatsen i “Lön per dag i %” från inställningarna på avtalet under Register - Avtalet för löner. Lönearten tar även hänsyn till hur många dagar i veckan som den anställde arbetar.

Löneart 223 - Semester årets månadsavlönad - vid procentregeln:
Hämtar det belopp som står i fältet  lön per dag från personalkortet. Lön per dag beräknas bland annat på den semestergrundande lönen den anställde hade under intjänandeåret. 
Läs mer om förklaringar och uträkningar för procentregeln här:
Semesterberäkning - Förklaringar och uträkningar vid Procentregeln


Löneart 223 - Semester årets månadsavlönad -  vid sammalöneregeln:
Lönearten beräknar semesterlönen enligt följande: Aktuell  månadslön sysselsättningsgraden för semesterdagarna från fliken semester lön per dag i % + semestertillägg i % * faktor uttag. 
OBS! Semestertillägget betalas ut i samband med uttag av semesterdagen om du har Nej på Betala ut semestertillägg separat på avtalsinställningarna. 
Läs mer om förklaringar och uträkningar för sammalöneregeln här: 
Semesterberäkning - Förklaringar och uträkningar vid Sammalöneregeln

Anställd med timlön

Kopiera länk hit

Anställda med timlön beräknas alltid enligt Procentregeln när det gäller semestern. Semesterlön och semesteravdrag hanteras enligt följande för timavlönade:


Löneart 22 - Semesterlön
Värdet hämtas från Lön per dag för semesterdagen från personalkortet. Lön per dag beräknas bland annat på den semestergrundande lönen den anställde hade under intjänandeåret. Läs mer om förklaringar och uträkningar för procentregeln här: 
Semesterberäkning - Förklaringar och uträkningar vid Procentregeln

Löneart 2202 - Semesterlöneavdrag
Avdraget motsvarar den anställdes timlön och det antal timmar som är registrerade på dagen för semesteruttaget i kalendern.

Varför är det fel värde på semesterdagarna, tillägget eller avdraget?

Kopiera länk hit

Värdet hämtas enligt frågan ovan. Om du tycker det är fel så kontrollera följande:
1. Är företagsinställningarna för semester på respektive avtal korrekt inställda? Du hittar dessa under Register - Avtal för löner

2. Har den anställde korrekt inställning på sitt personalkort i registret? Du hittar dessa under Register - Personal. Kontrollera följande:

  • Är den aktuella sysselsättningsgraden som gäller nu korrekt, den ser du på fliken Anställning. Sysselsättningsgraden beräknas utifrån det schema som den anställde har. Läs mer om hur du byter schema här: Registrera schemabyte

  • Följer den anställde rätt semestervillkor på fliken Semester?

  • Procentregeln - Ligger det rätt Lön per dag på den anställde?

  • Sammalöneregeln - Ligger det rätt sysselsättningsgrad på semesterdagarna, det ser du på fliken Semester

3. Har lönen eller schemat förändrats, som kan påverka? 

  • Kontrollera så den anställde har korrekt schema på fliken Anställning

  • Kontrollera så den anställde har korrekt lön på fliken Löneuppgifter

Fick du den hjälp du sökte?