Dela denna artikel

Semesterberäkning - Förklaringar och uträkningar vid Procentregeln

Lön

Procentregeln hämtas i första hand ifrån inställningarna för ert avtal, som du finner under Register - Avtal för löner - Avtal med avtalsmall arbetare eller tjänsteman. Programmet tittar på vad semesterersättningen är i %.

Beräkningsformel enligt procentregeln om du tjänar in semesterdagar: 

I nedan bild ser ni vilka fält de olika värdena hämtas ifrån för beräkning av Semesterlön per dag vid procentregeln.

Hur semesterberäkningen beräknar snittlön per dag:

Semesterberäkningen följer kontantprincipen vilket innebär att det är de lönebesked som har betalats ut under det aktuella semesteråret som blir underlag för semesterberäkningen. Har man till exempel semesterår från 1 april till 31 mars, så är det de lönebesked som är utbetalda under denna perioden som ingår i semesterberäkningen. Så registreringar som gjorts på mars månad och som betalas ut på lönebeskedet i april hamnar då på nästkommande semesterår och beräknas på så vis INTE in i det aktuella semesteråret.

Om man har NEJ på att man INTE följer semesterlagen för sparade dagar:

Programmet räknar fram värdet på de sparade dagarna enligt följande formel från semesterberäkningen:

Lön totalt + semestergrundande frånvaro ( beräknad snittlön per dag + Beräknad rörlig per dag) semesterersättningen i % / betalda semesterdagar.

Beräkning av semester i klumpsumma (Total semesterlön)

Har ni en anställd som ska få sin semester utbetald i en klumpsumma och inga dagar, behöver ni hantera den inställningen under Register - Personal - Semester. Längst ner under Inställningar till semesterberäkning, ska ni ha JaBeräkna endast summa inga dagar.

Beräkningsformel enligt procentregeln om du tjänar in semester i summa och inga dagar är enligt nedan:

(Lön totalt + (beräknad snittlön per timme semestergrundande frånvaro i timmar)) semesterersättning i %

Beräkningsformel enligt procentregeln med minimidaglön:

Om ovan beräkning för procentregeln hamnar under minimidaglönen så görs beräkningen om enligt minimilönen.

Minimidaglönen för heltid * sysselsättningsgraden.

Det blir då värdet för varje semesterdag.

Här kan du läsa mer om hur beräkningen av sysselsättningsgraden görs i semesterberäkningen. 
Beräkning av sysselsättningsgrad i semesterberedningen ‍ 

Fick du den hjälp du sökte?