Beräkning av sysselsättningsgrad i semesterberäkningen

Lön

Beräknad sysselsättningsgrad under intjänandeåret i semesterberäkningen

Kopiera länk hit

Vi kommer här att förklara och visa ett exempel på hur sysselsättningsgraden har beräknats i semesterberäkningen. Både med hänsyn till schemat i kalendern och om den anställde har ej semestergrundande frånvaro. 

Med hänsyn till schemaändringar

Kopiera länk hit

Sysselsättningsgraden beräknas på det schema som ligger per dag på den anställde i kalendern. Schemat hämtas från den anställdes personalkort under Register - Personal - Anställning.

I kalendern kan schemabyten göras tillfälligt på vissa dagar. Dessa schemaändringar syns inte på personalkortet utan visas enbart i kalendern. Om du gör schemaändringar i kalendern är det viktigt att veta att dessa kan påverka den anställdes sysselsättningsgrad vid beräkning av semesterskulden och semesterårsavslutet. Längre ner kommer ett exempel som visar när det har påverkat.

I vårt exempel har den anställde med anställningsdatum 2024-01-01 en sysselsättningsgrad på 96,77% i semesterberäkningen t.o.m 2024-01-31. Den anställde har ett heltidsschema med 100% i sysselsättningsgrad på personalkortet.

I semesterberäkningen utgår vi från de 31 dagar som den anställde har varit anställd och kontrollerar fältet Del av dag som påverkar sysselsättningsgraden som också påverkar beräkningen av sysselsättningsgraden.

Stämmer inte sysselsättningsgraden med det ni förväntar er så får man gå igenom dag för dag på den anställde i kalendern för att se vilket schema som finns registrerat på respektive dag. Det ser du längst ner till vänster för den dagen som är markerad. I bilden är 8 januari markerad.

I vårt exempel har det gjorts en schemaändring på den 8 och 9 januari från HEL till Halvtid, som är ett deltidsschema 50%. Det innebär att dessa 2 dagar har en sysselsättningsgrad på 50% och resterande dagar i januari har en sysselsättningsgrad på 100%. Beräkningen blir då följande:

Schema HEL - 100%, 29 dagar i januari
Schema 50 - 50%, 2 dagar i januari

29 dagar*100%=29
2 dagar*50%=1
29+1=30
30/31=96,77


Med hänsyn till ej semestergrundande frånvaro

Kopiera länk hit

Formeln för beräkningen av sysselsättningsgraden = snitt sysselsättningsgrad * (anställningstid i dagar - summa ej semestergrundande frånvaro hela dagar - summa ej semestergrundande frånvaro del av dag) / (anställningstid i dagar - summa ej semestergrundande frånvaro hela dagar)

Snitt sysselsättningsgraden hämtas från personalkortet

Anställning i dagar beräknas från semesterårets startdag (eller den anställdes anställningsdag om det är senare än semesterårets startdag) fram till det datum som semesterberäkningen är skapad t.o.m.

Exempel:

Ett företag som har semesterår med startdag 1 april. I semesterberäkningen fram till 28 februari så är anställningstiden 334 dagar. Den anställde har 2 ej semestergrundande hela frånvarodagar och 4 ej semestergrundande halva dagar (summeras till 2). Beräkningen av sysselsättningsgraden i semesterberäkningen blir då

(334 - 2 - 2) / (334 - 2) = 99,4%

När semesterberäkningen tas ut på nytt den 31 mars görs en ny beräkning av sysselsättningsgraden. Anställningstiden i dagar har då ökat till 365, de ej semestergrundande hela frånvarodagarna har ökat till 6 dagar och de ej semestergrundande frånvarodagarna är då 17 halvdagar (summeras till 8,5). Beräkningen blir då:

(365 - 6 - 8,5) / (365 - 6) = 97,63%

Fick du den hjälp du sökte?