Kontrollera värden i semesterberäkningen

Lön

När du skapar en semesterberäkning så samlar den information från olika delar i programmet. I denna artikel vill vi hjälpa dig att förstå var informationen hämtas och ge dig tips på hur du kan kontrollera värden. 

Semesterberäkningen i Fortnox Lön har stöd för nettosemester och beräknar på utbetalningsperiod, det vill säga kontantprincipen. Har du till exempel semesterår 1 april – 31 mars så är det löner som är utbetalda under den perioden som tas med i beräkningen, oavsett när de är intjänade.

1. Kontrollera Inställningar vid beräkningstillfället 

Kopiera länk hit

Under fliken Semesterberäkning klickar du på beräkningen för aktuell person. Under Inställningar vid beräkningstillfället ser du vilka inställningar som låg till grund för beräkningarna när du skapade semesterberäkningen.

Dessa hämtas från avtalsinställningarna och från den anställdes personalkort. 

Har du ändrat någon inställning så behöver du skapa om semesterberäkningen, och då ser du även att informationen ändras under denna flik.  

2. Kontrollera Underlag

Kopiera länk hit

Under fliken Semesterberäkning och på beräkningen för aktuell anställd finns blocket Underlag. Här förklarar vi var informationen i de olika fälten hämtas från.

Semestergrundande lön
Värdena hämtas från lönearter på de lönebesked som är utbetalda under samma period som semesterberäkningen är skapad för. 

Semestergrundande närvaro
Anställningstid i dagar är från anställningsdatumet på personalkortet till och med det datum semesterberäkningen är skapad för, om den anställde påbörjat sin anställning mitt under ett semesterår. Närvarotiden hämtas från kalendern där närvaro har registrerats och överförts till ett lönebesked som är utbetalt inom beräkningsperioden.

Frånvaro arbetsdagar
Arbetsdagar där det finns frånvaroregistrering i kalendern och som överförts till ett lönebesked som är utbetalt inom beräkningsperioden.

Frånvaro i timmar
Timmar som är frånvaroregistrerade i kalendern, och som överförts till ett lönebesked som är utbetalt inom beräkningsperioden.

Ej semestergrundande kalenderdagar
Hämtas från kalendern och innefattar både arbetsdagar och arbetsfria dagar så som helg eller helgdag.

Semestergrundande kalenderdagar
Hämtas från kalendern och innefattar både arbetsdagar och arbetsfria dagar som som helg eller helgdag.

Är det något värde i underlaget som du vill ändra så kan du nere till höger klicka på knappen Ändra. Justera det värde du önskar, klicka på Beräkna och Spara. Då påverkas direkt resultatet som du ser längst upp. 

3. Rapporter att stämma av mot underlaget i semesterberäkningen

Kopiera länk hit

All information som presenteras i en samlad bild när man skapar semesterberäkningen kommer från kalendern och lönebeskeden. I listläget under fliken Semesterberäkning kan du markera aktuella anställda och längst ner till höger klicka på Semesterberskuld och istället välja rapporten Intjänad + Underlag och sedan klicka på Utskrift.

Denna rapport visar vilka avvikelser eller lönearter som hämtats upp i underlaget från just kalendern eller lönebeskeden. 

Vill du ha mer information så kan du i rapporten Lönestatistik, som finns under Rapporter, själv göra urval och stämma av mot din beräkning. Lönestatistiken hämtar information från lönebesked. När du hittar ett urval som ger dig den informationen du eftersöker så kan du nere till höger spara urvalet som en rapport, till nästa gång. 

Vill du stämma av kalenderdagar så går du till kalendern, och väljer aktuell period. 

4. Vad gör jag om det fortfarande inte stämmer?

Kopiera länk hit

Vanligtvis är en semesterberäkning på en längre period. Du kan testa att skapa den för en månad åt gången enbart på den anställde som du kontrollerar och stäm av efterhand. Då kan det vara enklare att se vad som hänt när underlaget ändras. 

5. Stämmer summeringen på dagar eller belopp?

Kopiera länk hit

Har du stämt av så att inställningar, personalkort och underlag stämmer så bör även dagar och belopp stämma. Vill du veta mer om vilka fält och värden som programmet räknar på så kan du läsa mer om det här: Semesterberäkning - förklaringar och uträkningar ‍ 

Fick du den hjälp du sökte?