Dela denna artikel

Betala ut semesterdagar i pengar

Lön

Enligt semesterlagen är det tydligt att den anställde ska få sin semesterlön utbetald i samband med ledighet. Semesterlönen ska inte betalas ut i pengar, men det finns undantag.

Det finns möjlighet att betala ut semesterdagar i form av pengar med stöd av semesterlagen vid tre tillfällen:

  1. När den anställde slutar

  2. När arbetsgivaren byter semester- och intjänandeår

  3. När den anställde inte har kunnat ta ut sin semester på grund av en lång frånvaroperiod under uttagsåret

Vad innebär en lång frånvaroperiod under uttagsåret?
Det är när en frånvaroperiod har varit så lång att den anställde och arbetsgivaren inte kunnat lägga ut semesterdagarna. Det kan till exempel vara på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller tjänstledighet. Det gäller dock inte om den anställde ansökt om föräldraledighet under juni-augusti och därför inte vill ta ut några betalda dagar. I ett sådant fall får den anställde och arbetsgivaren komma överens om att 20 av de betalda semesterdagarna tas ut vid ett annat tillfälle under semesteråret.

Betala ut semester i pengar utan att den anställde varit ledig
Ska semesterdagar betalas ut i pengar till en anställd? Då går du till kalendern och klickar på den anställde, markera en dag och klicka sedan på knappen Övrigt. Här väljer du lönearten Semesterlön årets slutlön och anger antalet semesterdagar som ska betalas ut. På en månadsanställd kommer då löneart 2291 registreras och för en timanställd blir det då löneart 2295.

Tänk på att semesterdagarna ska betalas ut under det aktuella semesteråret som dagarna avser. Om semesteråret är 0401 till 0331, så ska semesterlönen betalas ut senast på löneutbetalningen i mars. Är semesteråret mellan 0101 till 1231, så ska semesterlönen betalas ut senast på löneutbetalningen i december. Detta för att det ska bli rätt på semesterskuldlistan.

Gör du registreringen t.ex i mars månad i kalendern, så är det viktigt att du då väljer Semesterlön sparad slutlön, löneart 2292 för en månadsanställd och löneart 2296 för en timanställd. Detta eftersom att semestern då betalas ut på det nästkommande semesteråret och ska på så vis inte påverka de nya intjänade semesterdagarna.

Det är först när du skapar lönebeskedet som semesterdagarna kommer att minska i antal i personalkortet.

Fick du den hjälp du sökte?