Utbetalning av semestertillägg

Lön

När man har månadslön och följer sammalöneregeln så får man ett semestertillägg för de betalda semesterdagarna. Semestertillägget kan betalas ut i samband med att man tar ut en semesterdag, alternativet är att man betalar ut semestertillägget för alla betalda semesterdagar vid ett och samma tillfälle. 

Inställning för semestertillägget

Kopiera länk hit

Under Register - Avtal för löner väljer du om semestertillägget ska betalas ut i samband med uttag av betalda semesterdagar eller separat. Inställningen heter Betala ut semestertillägget separat där Ja innebär att ni betalar ut semestertillägget vid ett och samma tillfälle och Nejinnebär att semestertillägget betalas ut i samband med att man tar ut en betald semesterdag. 

Semestertillägg i % styr hur stor procent som semestertillägget beräknas på. Formeln för beräkning av semestertillägget ser ut så här: 

Månadslön för heltid Sysselsättningsgrad i % semestertillägg i % * Faktor uttag

Faktor uttag som ingår i formeln

Faktor uttag i formeln för beräkningen av semestertillägget påverkar värdet på semestertillägget beroende på hur många dagar i veckan som den anställde arbetar. Fortnox Lön använder nettosemester, vilket betyder att en anställd som arbetar 1 dag i veckan och har en semesterrätt på 25 semesterdagar har i så fall 5 betalda semesterdagar på ett semesterår. Därför blir värdet per semestertillägg högre eftersom den anställde har ett färre antal betalda dagar. Om arbetsdagar per vecka ändras under semesteråret behöver den anställdes antal betalda dagar beräknas om manuellt och ändras under Register - Personal - Semester i Antal dagarBetalda dagar.

Antal arbetsdagar som används för att beräkna Faktor uttaget hittar du under Register - Personal - Anställningoch styrs utifrån det schema ni har valt på den anställde. Formeln för beräkning av faktorn är Arbetsdagar heltid/Arbetsdagar enligt schema så en anställd som arbetar 1 dag i veckan där heltid innebär 5 dagar per vecka så blir beräkningen 5 / 1 = 5.

Betala ut semestertillägget separat

Kopiera länk hit

Om du har JaSemestertillägget betalas ut separat på inställningen i ert avtal så gör du så här för att betala ut semestertillägget för de betalda dagarna till de anställda:

Gå till Kalendern och klicka på en av de anställda som ska få semestertillägget utbetalat. Under Övrigt väljer du löneart Semesterlönetillägg, årets, välj ett datum inom den avvikelseperiod som gäller för den löneutbetalning som du vill ha semestertillägget utbetalt på. Vill du att semestertillägget ska betalas ut på junilönen och ni har föregående månad som avvikelseperiod så välj ett datum i maj månad på registreringen. Fyll därefter i det antal betalda dagar som den anställde har att få ut semestertillägg för. 

Fick du den hjälp du sökte?