Dela denna artikel

Semester - Arbetare och tjänstemän

Lön

Under Register - Avtal för löner gör ni era inställningar för semesterberäkningarna, det är viktigt att du går igenom så att semesterinställningarna stämmer överens med det semesteravtal ni har för de anställda som är kopplade till detta avtalet.

De inställningar vi beskriver i denna artikel avser avtalsmallarna för Arbetare och Tjänstemän. 

Beskrivningar för semesterinställningar för avtalsmallarna på Handels och Metall kan du läsa mer om här: 

Semester - Handels ‍ 
Semester - Metall ‍ 

Här anges de generella semesterinställningarna som gäller för detta avtalet på ditt företag. Om en anställd avviker från de generella inställningarna kan du även göra specifika inställningar på den anställde i personalregistret under Register - Personal - Semester

Du behöver ange om ni tjänar in semesterdagarna enligt innevarande eller föregående semesterår. 

Innevarande intjänandeår betyder att den anställde tjänar in semesterdagarna samma år som denne tar ut dagarna. Det innebär också att man kan ta ut betalda semesterdagar innan dessa har tjänats in. Det är därför viktigt att de anställda känner till vilka semesterregler som ert företag har eftersom man kan bli återbetalningsskyldig om man slutar under semesteråret och man har tagit ut semesterdagar som man inte hunnit tjäna in än. 

Föregående intjänandeår innebär att den anställde kommer att tjäna in sina betalda semesterdagar under första semesteråret för att ta ut dessa som betalda semesterdagar året efter på det så kallade uttagsåret. Intjänandeår och uttagsår är olika perioder. 

Ange startdag för semesterår innebär att första dagen på semesteråret ska anges här. Vanligast är att semesteråret startar 1 april när man har Föregående semesterår och 1 januari när man har Innevarande semesterår. 

Semesterrätt i dagar, här fyller du i det antal dagar som är genomgående för majoriteten av de anställda. Detta kan även individanpassas på personalkortet under Register - Personal - Semester om det är någon anställd som har en semesterrätt på mer än 25 dagar på ett semesterår. 

Bra att känna till, Fortnox Lön beräknar semester enligt nettosemester. Det innebär att anställda som arbetar mindre än 5 dagar i veckan (intermittent deltid) får ett mindre antal semesterdagar men däremot anpassas värdet på semesterlönen efter antalet dagar så den anställde förlorar ingen semesterlön. Man använder en så kallad uttagsfaktor. Har den anställde intermittent deltid i samband med semesterårsavslutet så hanteras antalet dagar och värdet automatiskt. Sker denna förändring under pågående semesterår behöver dagarna korrigeras manuellt i personalregistret under Register - Personal - Semester

Ange semestervillkor för månadsavslönad 
Sammalöneregeln innebär att den anställde har bibehållen månadslön vid uttag av semester och får ett tillägg för varje betald semesterdag. Semestertillägget per dag uppgår som lägst till 0,43% * månadslönen enligt semesterlagen.

Procentregeln innebär att den anställde få en semesterlön på 12 % av den sammanlagda intjänade lönen under intjänandeåret. Används t.ex när den anställde har en rörlig lön som är högre än själva månadslönen. 
För timavlönade tillämpas alltid procentregeln. 

Fick du den hjälp du sökte?