Semester - Handels

Lön

I avtalsmallen för Handels hanteras semestern enligt procentregeln där ersättningen baseras på 13% av intjänad semestergrundande lön på intjänandeåret. Semesteråret är generellt, d.v.s. att det startar 1 april år och avslutas 31 mars året därpå. Alla anställda, oavsett om de har timlön eller månadslön hanteras enligt procentregeln. Semesterrätten är 25 dagar.

Avtalsmallen för Handels är mer styrd än avtalsmallen för tjänstemän och arbetare vilket gör att antalet inställningar är färre. Det du behöver ta ställning till är följande:

  • Hur stort avdrag som ska göras på de månadsavlönade vid uttag av semesterdagar. Det vanligaste är att avdraget baseras på 4,6 % av månadslönen. 

  • Endast hela semesterdagar - Sätt Ja för att registrerad semesterfrånvaro som görs av användare via Lön personlig automatiskt ska bli Heldag. Ni som har kollektivavtal där timsemester är möjligt ska ha Nej på denna inställning för att man ska kunna registrera semester i timmar i Lön personlig.

  • Många avtal som har procentregeln har också en minimidaglön, i inställningarna lägger du in det generella värdet i fältet Minimidaglön, heltid enligt ditt avtal som sedan anpassas för anställda som inte jobbar heltid. Om någon anställd har en avvikande minimidaglön så gör du ändringen inne på den anställde, man registrerar alltid värdet för en heltidsanställd.

Personalregistret - Inställningar till semesterberäkningen

Kopiera länk hit

I personalregistret gör du de personspecifika inställningarna. Klicka på Register uppe i högra hörnet och välj sedan Personal. Om du har någon anställd som avviker från de generella inställningarna justeras det alltså här. 

Om en anställd inte ska ingå i semesterberäkningen anger du det här, det gäller t.ex. om den anställda får sin semesterersättning utbetald i anslutning till lönen. 

Ska semesterlönen betalas ut vid ett tillfälle, t.ex. vid vikariat eller kortare visstidsanställning, anger du Ja vid Beräkna endast summa inga dagar

Är den anställda ensamstående är 180 dagar semestergrundande vid föräldraledighet/vab istället för 120 dagar. Ange därför Ja för de anställda som är ensamstående. 

I fältet Avvikande semesterrätt anger ni om den anställda inte har rätt till samma antal semesterdagar som övrig personal.

Om den anställda ska ha en annan minimidaglön, t.ex. vid deltidsarbete, anger du det i fältet Minimidaglön heltid

Personalregistret - Aktuellt semesterår

Kopiera länk hit

Under rubriken Aktuellt semesterår görs inställningar för hur den semestern som tas ut ska värderas. Semesterårets startdag kan du inte justera för varje anställd utan den uppgiften hämtas från de generella inställningarna.

Datumet som står i fältet Beräknad t.o.m. innebär att den anställdas semester är beräknad till och med det datumet. När du gör en semesterberäkning vid semesterårsavslut och uppdaterar till personalregistret så kommer datumet att uppdateras med automatik. 

I fälten antal för betalda och sparade dagar anges hur många semesterdagar den anställda har sparat från tidigare semesterår och hur många dagar den anställda kan ta ut under aktuellt semesterår. Så fort du betalar ut en semesterdag kommer fälten för utbetalda dagar och kvarvarande dagar att uppdateras.

Förskottsdagar är inte aktuellt i detta avtal.

Total semesterlön blir aktuellt om den anställda får ut sin semesterersättning i en klumpsumma. Summan beräknas vid en semesterberäkning och fyller i fältet summa vid ett semesterårsavslut. När man betalar ut det så använder man löneart 24 och när det är utbetalt kommer det uppdateras i fältet utbetalt och kvarvarande saldo kommer minska.

Fälten för rörligt tillägg och förskottssemester, kronor är inte heller aktuella i detta avtal.

Fick du den hjälp du sökte?