Automatisk koppling till Danske Bank

Bankkopplingar

Den automatiska kopplingen till banken gör att du på ett smidigt sätt kan hantera dina betalningar.

En bankintegration gör att du kan arbeta digitalt, effektivt och minskar risken för manuella fel. Bankintegrationen är kostnadsfri hos Fortnox, däremot tar de olika bankerna ut en avgift. För att veta mer om detta hänvisar vi dig till din bank. I en bankintegration med Danske Bank kan följande automatiseras.

  • Du kan skicka lön och leverantörsbetalningar direkt från Fortnox till Danske Bank, som du endast behöver signera i internetbanken.

  • Du får automatiskt de genomförda betalningarna inlästa, matchade och möjlighet till att de automatiskt bokförs mot dina leverantörsfakturor.

  • Du får automatiskt de genomförda inbetalningarna inlästa, matchade och möjlighet till att de automatiskt bokförs mot dina kundfakturor.

  • Du får kontoutdraget automatiskt inläst för avstämning i funktionen Stäm av konto.

Med integration till Danske Bank kan du även aktivera funktionen Bokföring från kontoutdrag, som möjliggör att en stor del av företagets bankhändelser hanteras och bokförs helt automatiskt.

Läs mer om hur du aktiverar menyvalet Transaktioner och Bokföring från kontoutdrag här: Bokföring från kontoutdrag‍

Anslutning

Kopiera länk hit
  1. Kontakta Kundservice Företag hos Danske Bank på telefonnummer 0752-484930, för att teckna avtal med banken gällande District samt den automatiska kopplingen med Fortnox.

  2. Skapa ett bankkkonto i Fortnox under Register - Transaktionskonton, fyll i ett namn för kontot, välj Danske Bank som bank, skriv in ditt IBAN samt BIC.

  3. Du kommer att få en notis i Fortnox om att automatisk bankintegration med Danske Bank mottagits. Du kan då börja skicka betalningar.

Obs! Tänk på att du behöver vara inloggad i Fortnox med BankID om du vill ändra uppgifterna på dina konton.

Betalflöden med Danske Bank

Kopiera länk hit

Skicka leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen Betalfil längst ner till höger. Till vänster på knappen har du en lista med de bankkonton du har upplagda. Välj det bankkonto som du vill använda för att betala fakturorna.

När du klickat på Betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil, med möjlighet att justera betaldatum och belopp på respektive faktura. För att skicka filen klickar du på Skicka ISO20022-fil längst ner till höger på sidan.

Du får en bekräftelse på att filen är skickad samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som skickats. Rapporten kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler.

Filen landar för signering i Internetbanken District.

På bankkontot under Register - Transaktionskonton i Fortnox, kan du välja att få e-post till valfri e-postadress, när filer skickats och behöver signeras på banken.

Skulle det vara så att banken av någon anledning inte kan genomföra de betalningar du skickat kommer du att få en notis om detta. Det kan t.ex. vara om du angett felaktiga betaluppgifter på leverantören alternativt om ditt bankkonto på betaldatumet saknar täckning för betalningen. Detta visas då både i notisen och i behandlingshistoriken.

Notisen är klickbar och tar dig till Behandla betalfiler där du kan återställa betalningen.

Ångra en skickad betalning

För att ångra en betalning på banken klickar du på Menypunkterna, “Betalningar”, “Mappöversikt (betalningar)” eller “Filer”, “Översikt - Filer till banken” ute till vänster i District. Genom att klicka på betalfilen och sedan på pilen framför en betalning kan du här Ta bort betalningen.

När betalningsuppdraget är makulerat hos banken kan du återställa statusen på fakturan i Fortnox i vyn Behandla betalfiler som du hittar över listan med leverantörsfakturor.

Registrera utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen får du en klickbar notis om att utbetalningar lästs in, som leder dig till vyn Utbetalningar. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar de inlästa transaktionerna, se Betala leverantörsfakturor‍ .

Registrera inbetalningar av kundfakturor

När banken tagit emot inbetalningar från dina kunder får du en klickbar notis om att inbetalningar lästs in, som leder dig till vyn Inbetalningar. Vill du läsa mer om hur du bokför/hanterar de inlästa transaktionerna, se Kundfaktura - Registrera betalda kundfakturor‍.

Obs! Tänk på att du har möjlighet till att transaktionerna bokförs helt automatiskt, läs mer om Automatisk bokföring från kontoutdrag här: Bokföring från kontoutdrag‍

Kontoavstämning med kontoutdraget

Med Danske Bank kan du automatiskt få ditt kontoutdrag inläst för att stämma av eller bokföra utifrån ditt konto. Du behöver ställa in att din kontoavstämning ska tas emot automatiskt, samt ange ditt bokföringskonto (oftast används konto 1930) under Register - Transaktionskonton för att dina transaktioner från kontoutdraget ska komma in direkt till fliken Stäm av konto.

I Stäm av konto kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen. Du kan även använda plustecknet för att få hjälp att bokföra banktransaktionerna direkt utifrån kontoutdraget.

Skicka löneutbetalningar

När lönekörningen är klar låter du din bank enkelt betala ut alla lönerna till dina anställda. Med Danske Bank kan löneutbetalningarna skickas med automatik. I lönekörningen väljer du Skicka bankfil för att skicka betalningarna direkt till Danske Bank. När filen skickats kommer lönebeskeden att få status Utbetalda och bli grönmarkerade i listan. Väljer du istället Skapa bankfil laddas filen ned för manuell uppladdning på internetbanken.

Skapa autogiromedgivanden och betalningsuppdrag

För autogiro kan du skapa medgivanden och betalningsuppdrag till Danske Bank som skickar dem vidare till Bankgirot. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro och Kundnummer Bankgirot så kan du skapa en fil på formatet BG Autogiro - Ny fillayout. När du väljer att skapa filen så inkluderas allt som är möjligt att skapa fil på. När de gått igenom Bankgirot så kommer de att skicka tillbaka en återrapporteringsfil till din internetbank som ger dig status på dina medgivanden och betalningsuppdrag. Dessa kan du hämta från din internetbank och läsa in i Autogiro under fliken Läs in fil.

Aktivera bankkoppling

Kopiera länk hit

I de flesta fall kommer integrationen att aktiveras automatiskt, men det finns fall det kan behövas en manuell handpåläggning av dig. I de fall finner du ett meddelande i notisklockan om att du har en väntande bankkoppling och genom att klicka på notisen kommer du direkt till den vy där du kan aktivera ditt konto.

Bocka i kontot och klicka därefter på Aktivera för att etablera kopplingen mellan banken och Fortnox.

När du valt ditt konto kommer kopplingen aktiveras direkt och du kan börja skicka dina betalningar från Fortnox och få dem återrapporterade. Vi rekommenderar att ange ditt konto som förvalt Huvudkonto, som underlättar vid betalningar av leverantörsfakturor.

Fick du den hjälp du sökte?