Kom igång med annan bank

Bankkopplingar, Kom igång

Manuell hantering av betalfiler med annan bank

Kopiera länk hit

De betalningar som kan hanteras med annan bank är:

  • Skapa leverantörsbetalningar (LB- eller ISO20022-filer)

  • Ladda upp utförda leverantörsbetalningar i Utbetalningar (LB-filer för återrapportering)

  • Ladda upp kundinbetalningar i Inbetalningar (BGMax-filer)

  • Skapa autogiromedgivanden och betalningsuppdrag (BG-filer med ny layout)

  • Ladda upp autogiromedgivanden och betalningsuppdrag (BG-filer med ny layout återrapportering)

  • Skapa löneutbetalningar (KI-filer)

Betalflöden med annan bank

Kopiera länk hit

Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen betalfil som du finner längst ner till höger.

När du klickat på betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil med möjlighet att justera datumet och beloppet på respektive faktura. För att skapa filen klickar du på Skapa LB eller ISO20022-fil längst ner till höger på sidan

Vid Skapa LB-fil eller ISO20022 säkerställer även Fortnox att fakturan och leverantören har tillräckligt ifylld information för önskad betalning. Om så är fallet får du en bekräftelse samt en direktlänk till en rapport över transaktionerna som skickats, denna kan du även hitta i efterhand under Behandla betafiler. Filen laddar du upp på din Internetbank.

Skulle det vara så att banken validerat att de betalningar du laddat upp inte kan genomföras kan du behöva ta ut en ny justerad fil. För att kunna ta ut en fil på nytt behöver du i fliken Leverantörsfakturor klicka på Behandla betalfiler för att återställa önskade betalningar.

Återrapportering om registrerade utbetalningar av leverantörsfakturor

När banken på betaldatum genomfört betalningen av dina leverantörsfakturor kan du använda dig av en detaljerad återrapporteringsfil med registrerade utbetalningar som du kan dra och släppa under fliken Utbetalningar i Fortnox. Där skapas då ett block med transaktioner och matchningsinformation gällande vilka leverantörsfakturor som har betalats, se Betala leverantörsfakturor‍ .

Registrerade inbetalningar av kundfakturor

När banken tagit emot inbetalningar från dina kunder kan du använda dig av en detaljerad återrapporteringsfil med registrerade inbetalningar som du kan dra och släppa under fliken Inbetalningar i Fortnox. Där skapas då ett block med transaktioner och matchningsinformation gällande vilka kundfakturor som har betalats, se Registrera betalda kundfakturor‍ .

Har dina kundinbetalningar matchats mot kundfakturor återstår bara att klicka på knappen Bokför som du hittar längst ner till höger. Om nödvändig matchningsinformation saknas behöver du själv välja kundfaktura eller först genomföra eventuella bortskrivningar.

Skapa löneutbetalningar

När lönekörning är klar låter du din bank enkelt betala ut alla lönerna till dina anställda. Med annan bank kan löneutbetalningarna skapas och laddas upp på din internetbank. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro så skapas en KI-fil. I lönekörningen väljer du Skapa bankfil, då kommer lönebeskeden att få status "Utbetalda" och bli grönmarkerade i listan.

Skapa autogiro - medgivanden och betalningsuppdrag

För autogiro kan du skapa medgivanden och betalningsuppdrag till annan bank som skickar dem vidare till Bankgirot. På ditt bankkonto fyller du i ditt Bankgiro och Kundnummer Bangirot så kan du skapa en fil på formatet BG Autogiro - Ny fillayout. När du väljer att skapa filen så inkluderas allt som är möjligt att skapa fil på. När de gått igenom Bankgirot så kommer de att skicka tillbaka en återrapporteringsfil till din internetbank som ger dig status på dina medgivanden och betalningsuppdrag. Dessa kan du hämta från din internetbank och läsa in i Autogiro under fliken Läs in fil.

Fick du den hjälp du sökte?