Kom igång med Handelsbanken

Bankkopplingar, Kom igång

Olika arbetssätt

Kopiera länk hit

Om du har Handelsbanken som bank kan du välja att arbeta utifrån något av nedan arbetssätt. Vi rekommenderar att du använder en automatisk koppling med bankintegration då det ger dig den mest digitala och effektiva lösningen.

Läs mer om hur du kommer igång och arbetar med bankintegration här: Automatisk koppling till Handelsbanken‍

Läs mer om hur du arbetar med manuella filer här: Manuell hantering av betalfiler‍

Läs mer om hur du arbetar helt manuellt här: Manuell registrering av betalningar

FAQ - Vanliga frågor rörande Handelsbanken

Kopiera länk hit

Hur signerar jag en fil i internetbanken som skickats från Fortnox till banken?
När det finns en fil att godkänna i internetbanken hittar du den här:

Mina utbetalningar matchar inte. Vad kan jag göra?
Kontrollera att du på din internetbank har inställningen “Visa alla utbetalningar i klump med referens FILBET respektive INTERNET BET”. Du hittar inställningen under Konton och kort - Kontoinformation.

Läs mer här: Felsökningsguide - Handelsbanken‍

Hur fungerar det med valutakonto i Fortnox?
I Fortnox har du även möjlighet att lägga upp valutakonton under Register - Transaktionskonto. Om du arbetar med en bankintegration kommer du kunna initiera betalningar till ditt valutakonto via kopplingen till banken, och om du använder Fortnox Bokföring från kontoutdrag kommer återrapporteringen kunna hanteras på ett effektivt sätt. Väljer du att inte aktivera tjänsten Bokföring från kontoutdrag så kommer det att bli manuell handpåläggning vid återrapportering från ditt valutakonto i vyerna in- och utbetalningar.
Läs mer här: Bokföring från kontoutdrag .

Betalningar som skickas från ett valutakonto behöver utföras i filformatet ISO20022.

Filformat

Kopiera länk hit

Filformat som används för integrationen med Handelsbanken i Fortnox:

Vid automatisk koppling till Handelsbanken:

  • PAIN001 (ISO20022) används för att automatiskt skicka leverantörs och löneutbetalningar till banken.

  • CAMT053 används för automatisk återrapportering av kundinbetalningar och leverantörsutbetalningar.

  • CAMT053 används för att automatiskt få kontoutdraget inläst till Stäm av konto.

Vid manuell hantering av filer:

  • ISO20022/PAIN001 används vid manuell filhantering av leverantörs och löneutbetalningar.

  • CAMT054 används för manuell filhantering av leverantörsutbetalningar.

  • BGMax används för manuell filhantering av kundinbetalningar.

  • Kontotransaktioner txt-fil används för manuell uppladdning av kontoutdrag till Stäm av konto.

  • CSV Transaktioner Ultimo, månadsintervall för kontoutdrag kan användas för manuell uppladdning av kontoutdrag till Stäm av konto.

  • Autogiro-filer (BG-filer med ny layout) används i Fortnox Autogiro.

Fick du den hjälp du sökte?