Filförändring Nordea

Bankkopplingar

Smartare hantering av dina betalningar – ny bankkoppling till Nordea

Kopiera länk hit

2023-08-31 lanserar vi en ny bankkoppling tillsammans med Nordea. Med den nya kopplingen kan du snabbt och smidigt skicka dina betalningar till banken direkt från programmet, antingen via webb eller app, vilket tidigare inte har varit möjligt. Tidigare användes en PO3-fil när du skulle betala dina leverantörsfakturor som manuellt laddades ner från Fortnox för att sedan läsas in hos Nordea. Denna fil ersätts nu med en så kallad PAIN001/ISO20022/XML och kommer att skickas direkt mellan systemet, utan någon extra handpåläggning. Dessutom effektiviseras hanteringen av alla dina in- och utbetalningar då de automatiskt kommer att läsas in till Fortnox, och möjlighet till att dessa bokförs automatisk via tjänsten Bokföring från Kontoutdrag, läs mer här: Bokföring från kontoutdrag

Obs! Har du sedan tidigare en bankkoppling till Nordea, men vill ansluta till den nya integrationen för att ta del av de nya funktionerna, så kommer du att behöva skriva om dina avtal hos Nordea. Följ nedan process:

Film: Så fungerar Fortnox bankkoppling

I följande stycke kommer det att beskrivas vad just du behöver göra för att komma igång, beroende på vilken internetbank du använder. Oavsett, så kommer ett nytt avtal på banken behöva beställas (även om du tidigare jobbat med en bankintegration).

Men oroa dig inte, vi kommer att hjälpa dig på vägen!

För dig som har Nordea Business

Kopiera länk hit
  1. Gå in på Nordea Business - Fortnox alternativt logga in på Fortnox och klicka på knappen Bankintegration inne på ditt bankkonto under Register - Transaktionskonton.

  2. Beställ den nya tjänsten Corporate Access Lite

  3. Fyll i formuläret. Därefter skickas ett avtal till dig via sms/mejl

  4. Efter 2-3 arbetsdagar är din nya integration igång och du kommer att notifieras om detta inne i Fortnox.

Nu kan du skicka och ta emot filer!

För dig som har Corporate Netbank

Kopiera länk hit
  1. Gå in på Corporate Netbank - Fortnox alternativt logga in på Fortnox och klicka på knappen Bankintegration inne på ditt bankkonto under Register - Transaktionskonton.

  2. Beställ den nya tjänsten Corporate Access Lite.

  3. Fyll i formuläret. Därefter skickas ett avtal till dig via sms/mejl.

  4. Efter 2-3 arbetsdagar är din nya integration igång och du kommer att notifieras om detta inne i Fortnox.

Nu kan du skicka och ta emot filer!

Läs mer om hur du kommer igång och arbetar med bankkopplingen här: Automatisk koppling till Nordea

Förändringar med den nya kopplingen

Kopiera länk hit

Den nya kopplingen kommer innebära en del förändringar, oberoende vilken internetbank du har, se nedan.

*Kreditfakturor

Med filformatet ISO20022 kommer arbetssättet kring kredithanteringen att förändras. Själva kvitteringen kommer numera att göras i Fortnox.

ISO-filen behöver innehålla ett positivt belopp. Därför är vår rekommendation för smidigast hantering att ta med kreditfakturan i samma fil som debetfakturan, till samma leverantör, valuta och datum.

För inrikesbetalningar är det möjligt att skicka med upp till fem stycken kreditfakturor matchat mot samma debetfaktura, om saldot av dessa blir minst 1 krona.

För betalningar till Plusgiro och överföringar är det endast en kreditfaktura per leverantörsfaktura som alltså behöver vara på ett högre belopp. För betalningar i EUR finns det ej längre möjlighet att skicka några kreditfakturor.

Läs mer här: Kreditfakturor i betalfil

*Krav på adress

När det gäller utlandsbetalningar behöver du fylla i adress till betalningens mottagare. Det görs via Register - Leverantörer. Klicka in på den leverantör betalningen avser och ange adressuppgifter. Här behöver följande fält fyllas i: Fakturaadress, Postnr, Ort, Land och Landskod.

Detta är ett krav i det nya filformatet, och grundar sig i att banken har större krav på sig att uppnå djupare kundkännedom för denna typ av betalning.

*Utlandsbetalningar i SEK

I ISO20022, det nya filformatet, är det möjligt att göra utlandsbetalningar i SEK till utländska leverantörer. Detta gör du på en leverantör med IBAN och BIC genom att välja ett annat land än Sverige som land i anslutning till leverantörens adress. När du sedan skapar en leverantörsfaktura i SEK, hanteras den som en utlandsbetalning.

*Betala i utländsk valuta till svensk leverantör

Du kan nu också betala inom Sverige i utländsk valuta, exempelvis EUR. Det gör du genom att ange en leverantör med ett svenskt IBAN och BIC, är det utländsk valuta på leverantörsfakturan väljs alltid IBAN som betalningsmedel.

Fick du den hjälp du sökte?