Skapa påminnelsefaktura

Fakturering

Om du har kunder som inte betalar sina kundfakturor i tid så kan du smidigt och enkelt skicka påminnelsefakturor.

Inställningar för påminnelser

Kopiera länk hit

Innan du skapar din första påminnelsefaktura bör du kontrollera att du har rätt inställningar. För att komma till inställningarna klickar du på på kugghjulet uppe till höger - välj sedan Fakturering - Påminnelser och gör inställningarna enligt dina önskemål.

Läs mer här: Inställningar - Påminnelser‍


E-post för påminnelser

Kopiera länk hit

Om ni vill skicka era påminnelser till en annan e-postadress än den som ligger inlagd på kundfakturan till kunden så kan ni lägga in en specifik e-postadress för just påminnelser.

E-postadressen för påminnelserna lägger ni in på kunden i kundregistret. Genom att klicka på Register - Kunder, gå in på den önskade kunden och klicka på Faktureringsuppgifter uppe i det högra hörnet. Nedan finns sedan en rubrik som heter E-dokument och det är under denna rubrik ni har möjlighet att lägga in en e-postadress för påminnelser. Ifall kundfakturan och påminnelsefakturan ska skickas till olika e-postadresser.

Inne på er kundfaktura har ni möjlighet att lägga in en e-postadress för påminnelsefakturan också. Det här görs under rubriken fakturauppgifter inne på kundfakturan. Fältet E-post för påminnelser är upplåst på kundfakturan även ifall den skulle vara bokförd eller skickad till kunden vilket gör att fältet är möjligt att fylla i i efterhand.

Skapa påminnelsefaktura

Kopiera länk hit

För att komma till vyn för påminnelser klickar du på Meny - Fakturering - Påminnelse. Här får du fram en lista på de fakturor som uppfyller de krav du satt i inställningarna.

I kolumnen Antal kan du ändra siffra om du vill skriva ut samma påminnelsenummer igen för en specifik påminnelsefaktura. Om du exempelvis vill skriva ut påminnelse 1 igen suddar du ut siffran i kolumnen Antal och klickar på Skicka. Vill du skicka påminnelse nummer 2 på nytt skriver du in 1 under kolumnen Antal och skickar.

Kolumnen Prel ränta visar upplupen ränta vid valt påminnelsedatum. För att ett värde ska kunna visas förutsätter det att dröjsmålsräntan var ifylld när kundfakturan skapades.

Bocka i de fakturor du vill skicka påminnelse på och klicka sedan på Skicka nere i det högra hörnet. Nere till i högre hörnet har du valmöjligheter att välja hur du önskar att skicka din påminnelsefaktura till kunden.

När du skickat påminnelsefakturan hamnar den i fakturalistan. Klickar du på brevsymbolen som du ser i kolumnen näst längst ut till höger ser du historiken för när och av vem påminnelsefakturan är skickad. Om e-posten misslyckas så hanteras det på samma sätt som i fakturalistan, läs mer om detta här: Skapa faktura - kundfaktura‍

Observera att när en påminnelse har skickats så ser du att kuvertet har blivit mörkt i listvyn.

Skicka påminnelser via Fortnox Finans

Kopiera länk hit

Du kan också direkt från fliken Påminnelser skicka dina påminnelser via Fortnox Finans. Längst ner till höger väljer du Påminnelsesätt - Med Påminnelseservice.

Bokföra inbetalning av påminnelseavgift

Kopiera länk hit

När du mottagit en inbetalning som inkluderar en påminnelseavgift så behöver du göra en bortskrivning av påminnelsebeloppet.

Se hur du går tillväga här: Kundfaktura - Bortskrivning‍

Läs mer här:
Påminnelseservice‍
Påminnelser Fakturaservice‍
Skicka påminnelsefaktura i Fortnox app‍

Fick du den hjälp du sökte?