Makulera faktura

Fakturering

I den här artikeln får du veta hur du gör för att makulera en faktura.

Om du vill ta bort en faktura för att den är felaktig kan du makulera den, det innebär att fakturan har kvar fakturanumret eller löpnumret och byter status från ej bokförd till makulerad. Det går alltså inte att helt ta bort fakturan.

En makulerad faktura finns kvar och går inte att använda igen.


Makulera kundfaktura

Kopiera länk hit

Att helt ta bort faktura är inte möjligt i vårt program, du måste istället makulera den. För att makulera en kundfaktura går du in på aktuell faktura och sedan klickar du på makulera längst ner till vänster på skärmen.

Är inte knappen Makulera klickbar kan det bero på ett par olika anledningar.

  1. Fakturan är bokförd. Det ser du genom att titta längst upp i vänster hörn, står det ett verifikationsnummer där, då är fakturan bokförd och går inte att makulera. Det du kan göra för att få bort fakturan är att kreditera den, läs mer om hur du krediterar en faktura här: Skapa kreditfaktura‍

  2. Kontantmetoden används och fakturan har statusen Skickad. För att låsa upp kundfakturan så det går att makulera den, håll musen på kuvertet längst upp i vänstra hörnet och välj sedan Markera som ej skickad. Därefter kan du makulera kundfakturan.

När kundfakturan är makulerad hittar du den i listvyn bland dina övriga kundfakturor, den har blivit grå och fått status Makulerad.

Makulera leverantörsfaktura

Kopiera länk hit

Du kan inte ta bort en leverantörsfaktura, endast makulera den. För att makulera en leverantörsfaktura går du in på aktuell faktura och klickar på Makulera längst ner till vänster på skärmen.

Är inte knappen Makulera klickbar kan det bero på att leverantörsfakturan är bokförd.
Det ser du genom att titta längst upp i vänster hörn, står det ett verifikationsnummer där, då är fakturan bokförd och går inte att makulera.
Det du kan göra för att ta bort fakturan är att kreditera den, läs mer om hur du krediterar en faktura här: Skapa kreditfaktura‍

När leverantörsfakturan är makulerad hittar du den i listvyn bland dina övriga leverantörsfakturor, den har blivit grå och fått status Makulerad. Det går alltså inte helt att ta bort fakturan.

Fick du den hjälp du sökte?