Faktura- och påminnelseflödet i Fakturaservice

Faktura & betaltjänster

I denna artikel kommer du att lära dig hur faktura- och påminnelseflödet fungerar i Fakturaservice.

Hur funkar det?

Kopiera länk hit

När du använder dig av Fakturaservice eller Påminnelseservice är det Fortnox som driver in din fordran åt dig. Förutom att bokföra alla transaktioner och sätta in pengarna på ditt konto, gör vi även lite extra ifall fakturan inte blir betald i tid. Nedan beskriver vi stegen i våra olika flöden för faktura, påminnelse och indrivning.

Fakturaflödet i Fakturaservice

Kopiera länk hit

Skapa faktura
Du skapar enkelt fakturan i Fortnox Fakturering och får en tydlig överblick över din kundreskontra under fliken Kundfakturor.

Distributionssätt
Vi skickar ut fakturan med det distributionssätt du väljer och sköter hela den resterande processen. Du kan välja mellan brev, e-post eller e-faktura.

Om e-postadressen för fakturamottagaren är angiven på fakturan så skickas två dagar efter förfallodagen en notifiering om förfallen faktura via mejl. Ingen förseningsavgift läggs på.


Påminnelseflödet i Fakturaservice / Påminnelseservice

Kopiera länk hit

Påminnelse
Nästa steg i Fakturaservice blir att en påminnelsefaktura skickas ut 7 dagar efter förfallodatum. Den innehåller en påminnelseavgift på 60 kr samt ränta om det gått mer än 30 dagar sedan fakturadatum. Påminnelsen skickas ut med samma distributionssätt som du valde för fakturan, dock skickas påminnelser aldrig med e-faktura. Om du valde e-faktura när du skickade fakturan, så skickas istället påminnelsen via brev.

I Påminnelseservice är påminnelsen första steget, den fungerar likadant som vid Fakturaservice förutom att du väljer distributionssätt och att den skickas ut direkt.

Inkassokrav
Ibland räcker det inte med en påminnelse. Då följer vi upp den med ett inkassokrav, där vi lägger på en inkassoavgift på 180 kr samt ränta (om det gått mer än 30 dagar sedan fakturadatum). Inkassokravet adresseras till din kund med hjälp av den information du angett om kundtyp och organisationsnummer/personnummer.

Har du skickat en faktura utan denna information? Inga problem, vi kontaktar dig för en komplettering om fakturan inte blir betald.

Alla avgifter i form av påminnelseavgift, inkassoavgift och dröjsmålsränta från förfallodag tillfaller Fortnox Finans.


Indrivningsflödet i Fakturaservice / Påminnelseservice

Kopiera länk hit

99 fakturor av 100 har i regel blivit betalda innan inkassokravet förfaller. I annat fall har vi ytterligare möjligheter via vår tjänst Indrivning‍ - du får här välja om fakturan ska drivas vidare av vår inkassoavdelning som bevakar fakturan och väljer de bästa indrivningsvägarna för just din faktura.

Betalningsföreläggande
Indrivning kan ske genom betalningsföreläggande till Kronofogden där Fortnox Finans som är fakturans avsändare tar hand om hela handläggningen hos Kronofogden, om indrivningen lyckas betalas hela fakturans belopp ut till dig.

Efterbevakning
Indrivning kan också ske via efterbevakning, då bevakar vi fakturamottagarens betalningsförmåga och ansöker sedan om betalningsföreläggande hos Kronofogden när det är lämpligt. Under tiden bevakningen pågår skickar vi även preskriptionsbrytande påminnelser till fakturamottagaren. När en bevakad faktura blir betald, får du 80% av det indrivna beloppet.

Fick du den hjälp du sökte?