Indrivning

Faktura & betaltjänster

Ett inkassokrav är en förvarning om att fakturan kan komma att skickas till Kronofogdemyndigheten för betalningsföreläggande.

Att ansöka om ett betalningsföreläggande kan man göra på egen hand. Det svåra brukar vara att veta om det är värt besväret och kostnaden det innebär.

Indrivning är en tilläggstjänst som kan användas efter Fakturaservice, Påminnelseservice och efter återköp av en såld faktura. Väljer du Indrivning på en faktura, ordnar Fortnox inkassoavdelning rätt åtgärder för att du ska få betalt av din kund.

Hur väljs rätt indrivningsåtgärder?

Kopiera länk hit

För att välja rätt indrivningsåtgärder görs en bedömning av kundens ekonomiska situation i förhållande till hur mycket de är skyldiga dig.

För fakturor på högre belopp börjar vi med ett betalningsföreläggande från Kronofogden. För fakturor på lägre belopp vägs kostnaden för betalningsföreläggandet mot sannolikheten att det kommer att leda till betalning. Om kunden kan betala, är Kronofogden rätt väg att gå även för små fakturor.

Har kunden däremot ekonomiska svårigheter, börjar vi istället med att skicka egna krav till kunden så att du inte riskerar att förlora mer pengar på en kund som inte kan betala. Det kallas att indrivningsärendet läggs på efterbevakning.

Olika indrivningsåtgärder

Kopiera länk hit

När inkassoavdelningen bedömt hur ditt ärende ska hanteras, är det dags att påbörja indrivningen.

Hos Kronofogden

Först ansöker vi om ett betalningsföreläggande. Du betalar 680:-. I ansökan begär vi att din kund ska betala samma belopp, så att du får ersättning för kostnaden när kunden betalar.

Skulle kunden vara svår för Kronofogden att hitta, erbjuds du att anlita en delgivningsman. Det kostar 1400:-. Du kan få ersättning för 1000:- när kunden betalar.

När kunden delgivits, har de tio dagar på sig att betala eller bestrida betalningsföreläggandet, annars fastställer Kronofogden kravet.

Betalningsanmärkning
Är kunden ett företag, får de (med undantag för enskilda firmor) en betalningsanmärkning i samband med ansökan om betalningsföreläggande. Är kunden en privatperson eller en enskild firma, får de en betalningsanmärkning när kravet fastställts. Det betyder att privatpersoner och enskilda firmor har möjlighet att slippa betalningsanmärkningen trots att de hamnat hos Kronofogden, förutsatt att de betalar kravet fort.

Om kunden inte betalar Betalningsföreläggandet
Inom en månad efter att Kronofogden fastställt kravet, vinner det utslaget laga kraft. Det behövs för att Kronofogden ska kunna gå vidare till nästa steg - verkställighet.

Om kunden har tillgångar som kan mätas ut, driver Kronofogden in pengar åt dig. Det görs till exempel genom att sälja kundens saker, eller genom att ta en del av kundens lön varje månad.

Verkställighet kostar 600:- per år. I första hand tas pengarna från kunden, men om Kronofogden inte lyckas driva in några pengar på ett år, blir det istället du som får betala avgiften. Precis som med betalningsföreläggandet ökar vi kundens skuld lika mycket, så att du kan få ersättning för kostnaden.

Om verkställigheten misslyckas
För att du inte ska behöva betala 600:- varje år som kunden inte betalar, lägger vi ärendet på efterbevakning efter ett års misslyckad verkställighet. Då är det vi som betalar kommande års verkställighetsavgifter istället.

Övriga åtgärder

Amorteringsplan
Om kunden vill delbetala, kan vi välja att lägga upp en amorteringsplan. Det kostar inte någonting extra för dig, men är ofta ett bra sätt att få betalt från kunder som annars riskerar att inte betala alls om de inte kan lösa hela skulden på en gång.

Konkurs/rekonstruktion/skuldsanering
Om din kund går i konkurs, inleder en rekonstruktion eller får skuldsanering, anmäler vi att din fordran ska komma med där om vi tror att du kan få ut mer än de 180:- anmälan kostar.

Efterbevakning
Om du inte fått betalt trots att Kronofogden försökt driva in pengarna, eller om vi valt att börja med att skicka egna krav, ligger ditt ärende på efterbevakning. Då kan ovanstående åtgärder fortfarande bli aktuella. Skillnaden är att det då är vi som står för alla avgifter. Om ärendet inte drivs in av Kronofogden, gör vi egna löpande kontroller av kunden och påminner dem om din fordran så att den inte blir preskriberad.

När ett ärende bevakas betalar du för indrivningen i samband med att kunden betalar. Det kostar 20% av inbetalt fakturabelopp.

Du hittar komplett prislista för Fortnox Finans Fakturatjänster här: Prislista

Välj Indrivning

Kopiera länk hit

Fakturor som är redo för Indrivning samlas i fakturafiltret Åtgärd krävs.

Håll muspekaren över varningstriangeln ute till höger på fakturaraden för att se om fakturan är redo för Indrivning eller om det är något annat som behöver åtgärdas.

Om fakturan är redo för indrivning, klicka på varningstriangeln, och välj sedan att driva in fakturan.

Fakturan registreras som ett indrivningsärende nästa morgon. Har du flera obetalda fakturor till samma kund, kan du därför samla dem i ett gemensamt indrivningsärende genom att välja Indrivning på fakturorna samma dag.

När kunden betalar

Kopiera länk hit

Kunden betalar till Fortnox

Pengarna visas på ditt Kontoutdrag för Faktura- och betaltjänster , bokförs och betalas ut till dig nästa bankdag.

Kunden betalar till dig

För att inte kräva kunden på pengar de redan har betalat, är det viktigt att du registrerar betalningen via på fakturan.

Därefter händer något av följande:

  • Betalningen täcker en del av fakturabeloppet: Indrivningen av resten fortsätter.

  • Betalningen täcker en hel faktura, men det finns fler fakturor i indrivningsärendet: du väljer om det är du eller kunden som ska stå för fakturans avgifter och dröjsmålsränta. Indrivningen av resten fortsätter.

  • Betalningen täcker en hel faktura, och det finns inga fler fakturor i indrivningsärendet: du väljer om det är du eller kunden som ska stå för ärendets avgifter och dröjsmålsränta. Vill du stå för det som är kvar, avslutas indrivningen. Annars fortsätter vi driva in det sista också.


Avbryta pågående indrivning

Kopiera länk hit

Det går att avbryta indrivningen i förväg. Det innebär att vi slutar höra av oss till din kund, och att du står för alla avgifter som kunden annars hade betalat.

Det finns tillfällen när andra alternativ är mer lämpliga. Det kan därför vara bra att gå igenom listan nedan innan ett ärende avbryts:

Du har fått betalt direkt från kunden
Då är det istället dags att rapportera betalningen till oss. Läs mer ovan.

Du har insett att fakturan faktiskt blev betald i tid
Då är det rätt att avbryta indrivningen. Om kunden också har hunnit få en betalningsanmärkning kan vi hjälpa dig att ansöka om en rättelse.

Du vill kunna ta fakturor som kundförlust
Vill du boka bort fakturor som drivs in som befarade eller konstaterade kundförluster, kan du göra det utan att avbryta indrivningsärendet. Låter du ärendet ligga kvar behåller du chansen att kunna återvinna kundförlusten i ett senare skede. Om du bokför kundförlusten manuellt istället för att lägga bokningen som en betalning på fakturan, bokförs en eventuell framtida betalning automatiskt. Vill du hellre bokföra förlusten som en betalning, se nästa stycke.

Du är trött på att se den röda raden i reskontran
Vill du slippa se gamla fakturor kan du bokföra en betalning på dem (till exempel mot ett annat balanskonto för kundfordringar). När frågan kommer ifall du också vill rapportera betalningen, välj Nej. Då fortsätter indrivningen trots att fakturan blivit grön i reskontran. Det här gör dock att vi inte kommer att kunna bokföra en framtida inbetalning från kunden som en betalning på fakturan, så då kommer du att behöva bokföra betalningen manuellt, lämpligen mot samma konto som du använde när du bokade bort fakturan ur fakturalistan.

Kunden har bestridit ärendet
Vi får inte driva in bestridna ärenden. Därför bör du istället ta hjälp av en inkassojurist för att få hjälp att driva ärendet vidare. Förhandling med kunden på egen hand eller i Tingsrätten blir nästa steg.


Fakturan ska krediteras
Skicka kreditfakturan med Fakturatjänster, så avbryts indrivningen i samband med att kreditfakturan skickas. Om kunden har fått en felaktig betalningsanmärkning kan vi hjälpa dig att ansöka om en rättelse. Eftersom en kreditering av hela fakturabeloppet leder till att indrivningen avbryts, debiteras du därefter ärendets avgifter och ränta via ditt konto för Faktura- och betaltjänster .

Så här gör du för att avbryta indrivningen

Klicka på domarklubban vid fakturan. I menyn uppe till höger, välj att avsluta hanteringen av indrivningsärendet.

Du debiteras sedan ärendets avgifter och ränta via ditt konto för Faktura- och betaltjänster .

Fick du den hjälp du sökte?