Skapa husfaktura - rot, rut och grönt avdrag

Fakturering

I Fortnox Fakturering kan du enkelt fakturera med rot, rut eller grönt avdrag, så kallade husfakturor. Här beskriver vi hur du gör i programmet.

Skatteverket kräver att betalning för utförda rot- och rutarbeten sker elektroniskt. Detta gäller även för grönt avdrag.

Läs mer här: Krav på elektroniska betalningar för rot/rut‍‍

Rotavdrag

Kopiera länk hit
 • Köparen kan dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden, maximalt 50 000 kronor, oavsett köparens ålder.

 • För att utnyttja maximal skattereduktion för rot-arbete måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kronor


Installation av värmepumpar

För installation av värmepumpar är det en schablonberäknad skattereduktion som är giltig enligt Skatteverket.

Följ stegen för att hantera detta i Fortnox:

1. Skapa en ny faktura till din kund
2. Lägg till fakturarader med belopp
3. Markera checkboxen under kolumnen för husarbete för de fakturarader som ligger till grund för skattereduktionen.
4. Klicka på Husarbete uppe till höger på fakturan
5. Gör en manuell beräkning på fakturans totala belopp och ändra sedan beloppet för skattereduktion innan du sparar
6. Skicka fakturan till din kund
7. När kunden betalat sin del kan du göra ansökan om skattereduktion manuellt på skatteverkets hemsida


Rutavdrag

Kopiera länk hit
 • Köpare kan få som mest 75 000 kronor i rutavdrag.

 • Rut-avdrag för städning godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.

 • För tvätt och vård av kläder och transporttjänster ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av det totalt debiterade beloppet på fakturan. Skattereduktionen ska sedan räknas ut med 50% av den schablonberäknade arbetskostnaden. Detta innebär att köparen har rätt till skattereduktion på 25% på det totalt debiterade beloppet på fakturan för ovanstående tjänster. För övriga tjänster beräknas skattereduktionen till 50% av arbetskostnaden.


Grönt avdrag

Kopiera länk hit
 • Skattereduktion för installation av grön teknik gäller solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

 • Köparen kan dra av 20% av de totala material- och arbetskostnaderna för installation av solceller.

 • Köparen kan dra av 50% av de totala material och arbetskostnaderna för installation av lagring av egenproducerad el och installation av laddningspunkt elfordon.

 • Köpare kan få som mest 50 000 kronor i grönt avdrag

 • Läs om installation av grön teknik till fast pris (totalentreprenad) och hur du hanterar det i Fortnox här: Fastpris Grönt avdrag (Grön teknik)‍


Film: Skapa husfaktura i Fortnox Fakturering-Aktivera och skapa husfaktura

Kopiera länk hit

Skapa rotfaktura, rutfaktura och faktura med grönt avdrag

Kopiera länk hit

För att du ska kunna skapa en faktura med Rot, Rut eller Grön teknik måste husarbete vara aktiverat i inställningarna. Du aktiverar husarbete genom att klicka på Inställningar - Fakturering - Husarbete. Läs mer här: Inställningar - Husarbete rot, rut och grönt avdrag‍‍

När du är klar med inställningarna för husarbete kan du börja fakturera med rot, rut eller grönt avdrag i Fortnox. När du har skapat en ny faktura behöver du välja vilket husarbete fakturan ska innehålla, alltså om det är en rotfaktura, rutfaktura eller en faktura med grönt avdrag.

När du har valt kunden, fyllt i alla uppgifter på fakturan, valt artiklar samt valt vilket husarbete du önskar på fakturan måste du bocka i vilka artikelrader du önskar ska påverka skattereduktionen. Detta gör du genom att bocka i kolumnen Hus på de raderna som du önskar ska påverka skattereduktionen. Därefter väljer du vilken typ alla rader på fakturan ska ha under kolumnen T. Du bockar alltså enbart i rutan för Hus på de rader där arbetskostnaden specificeras. I kolumnen till höger anger du typ av husarbete, t.ex. målning eller trädgårdsarbete.

Enligt Skatteverkets regelförändring (fr.o.m. 1 januari 2015) ska du även ange vilken typ av rot-/rutarbete som eventuella materialkostnader faktureras för. Detta gäller även för grönt avdrag. För att registrera en materialkostnad väljer du enbart vilken typ av husarbete du har använt artikeln till, t.ex. målning eller trädgårdsarbete. Se exempel i bilden nedan.

Innehåller fakturan andra kostnader som du haft i samband med arbetet och som ska redovisas till Skatteverket, t.ex. resekostnader, väljer du alternativet "Övriga kostnader" i kolumnen för typ av husarbete. Dessa uppgifter kommer då att räknas med som övriga kostnader i filen som du skickar in till Skatteverket.

Du kan även markera raden på fakturan som Ej husarbete. Detta är aktuellt om du till exempel använder artikelrader med negativ summa. Artikeln kommer då inte med i filen till Skatteverket. Ej husarbete kommer inte kunna kombineras om husarbetsikonen är markerad eller med de ruttjänster där skattereduktionen beräknas med schablon.

Längst ner i högra hörnet på fakturan ser du hur mycket avdrag som görs. Skattereduktionen dras automatiskt från totalsumman och det belopp kunden ska betala visas i fältet Att betala. I fältet Totalt visas den summan du totalt ska få in från kunden och Skatteverket.

Klicka sedan på verktyget Husarbete som du hittar uppe i högra hörnet. Här kan du registrera personnummer om detta inte redan finns angivet i kundregistret. Du kan även lägga till ytterligare personer i hushållet som ansöker om avdrag samt ändra beloppet. Tänk på att beloppet inte automatiskt uppdateras om du skulle ändra på artikelrader i fakturan utan du behöver klicka på verktyget Husarbete igen och ändra beloppet.

Vid rotarbete eller grönt arbete, fyll i fastighetsbeteckning och eventuellt bostadsrättsföreningens organisationsnummer. Görs arbetet i en bostadsrättslägenhet ska lägenhetsnummer anges i fältet Fastighetsbeteckning/lägenhetsnr. Båda dessa uppgifter kan du fylla i på fliken Grunduppgifter på kunden i Kundregistret, då följer de med till eventuell husfaktura. Det är även möjligt att ange medsökandes namn och personnummer för husarbete, även dessa uppgifter följer med till eventuell husfaktura.

Enligt reglerna för rot, rut och grönt arbete ska du alltid rapportera antal faktiskt arbetade timmar till Skatteverket. De timmar som faktureras kan ibland skilja sig ifrån hur många timmar som utförts, t.ex. vid fastprisavtal vilket innebär att du kan ha fakturerat 10 timmar medan du enbart har utfört 8 timmars arbete. Om så är fallet anger du det under fliken Timmar att rapportera, se exempel nedan. Om antalet timmar som faktureras är detsamma som antalet arbetade timmar behöver du således inte ange något i kolumnen Timmar att rapportera.

Det antalet timmar du angivit här kommer enbart att komma med i filen för skattereduktion som du skickar in till Skatteverket. Din kund kommer alltså aldrig att se de faktiskt arbetade timmarna gentemot det antal som angivits på fakturan.

Avsluta med att spara eller bokföra fakturan och skicka den till din kund. När fakturan bokförts blir den låst och du kan enbart justera antal timmar du ska rapportera till Skatteverket. Du kan inte bokföra fakturan som betald om den inte är bokförd.

För att skicka fakturan till din kund klickar du på knappen Skicka som du hittar nere i fakturans högra hörn. Här kommer du ha olika valmöjligheter för vilket sätt fakturan ska skickas: via mejl, som e-faktura, med utskriftstjänsten eller som vanlig utskrift. I kundregistret ställer du in vilket leveranssätt som ska vara förvalt för varje kund.


Film: Skapa husfaktura i Fortnox Fakturering-Inbetalning och begäran till Skatteverket

Kopiera länk hit

Begäran om utbetalning

Kopiera länk hit

När kunden betalat sin del av fakturabeloppet gör du en delbetalning på fakturan. Det är först när du registrerat betalning på hela summan "Att betala" som du kan skicka en begäran om utbetalning till Skatteverket. Efter att du registrerat delbetalningen klickar du på fliken Husarbete. Här visas de fakturor som blivit delbetalda och är markerade med husarbete.

Bocka för de fakturor som du vill begära utbetalning för och klicka sedan på knappen Begär utbetalning. Det skapas då en fil som du sedan läser in på Skatteverkets hemsida .

Observera att det för enskild näringsverksamhet är näringsidkaren själv som får underteckna begäran. För bolag är det behörig firmatecknare. Det går även att begära utbetalning via ombud genom Skatteverkets hemsida.

Om du saknar fakturor under fliken Husarbete kan du läsa här: Felsökningsguide - Husarbetesfaktura saknas under fliken Husarbete‍

Registrera betalning från Skatteverket

Kopiera länk hit

När du ansökt om utbetalning från Skatteverket får du efter cirka 10 dagar ett besked om skattereduktionen. Då pengarna finns på ditt konto ska du registrera betalningen. Klicka på Meny - Fakturering - Husarbete och markera de fakturor som du fått utbetalning för. Kontrollera så att beloppet i kolumnen Beslutad skattered stämmer.

Om du fått ett nekande från Skatteverket lägger du in 0 kronor som beslutad skattereduktion och bokför betalningen. Först då får du möjlighet att skicka en restfaktura till kunden på det resterande fakturabeloppet.

För att fakturan ska visa det resterande fakturabeloppet behöver du byta utskriftsmall längst ner på fakturan till Restbelopp RUT/ROT och skicka fakturan på nytt. Du använder samma mall när du fått en del av det ansökta beloppet och kunden ska betala resten.

I kolumnen Betaldatum anger du det datum då du mottagit utbetalningen. Avsluta genom att välja betalsätt och klicka på knappen Bokför betalning.

När du bokfört betalningen blir fakturorna slutbetalda och i fakturalistan är denna typ av fakturor alltid markerade med hussymbolen.

Under Husarbete kommer du även att se beslutad skattereduktion när inbetalningen från Skatteverket är bokförd.

Husfakturor från föregående år

Kopiera länk hit

Husfakturor som tillhör föregående år och som ej är ansökta innan föregående års slut kan man inte skapa en fil på i programmet då de blir låsta. Om ansökan för dessa har gjorts manuellt utanför programmet eller via Skatteverkets hemsida, har det tidigare varit omöjligt att få dessa fakturor att ej stå som "ej ansökta". Du kan manuellt sätta dessa husfakturor som ansökta i programmet, utan att det skapas en fil.

Husarbete som omfattas av rot, rut och grönt arbete

Kopiera länk hit

Dessa finns valbara i programmet för rotfakturor:

 • Bygg

 • El

 • Glas/plåtarbete

 • Mark/dräneringsarbete

 • Murning

 • Målning/tapetsering

 • VVS

 • Övrig kostnad

 • Ej husarbete


Dessa finns valbara i programmet för rutfakturor:

 • Flyttjänster

 • It-tjänster

 • Städning

 • Kläd- och textilvård

 • Snöskottning

 • Trädgårdsarbete

 • Barnpassning

 • Personlig omsorg

 • Vitvaror

 • Möblering

 • Tillsyn av bostad

 • Transporttjänster

 • Tvätt och vård av kläder

 • Övrig kostnad

 • Ej husarbete


Dessa finns valbara i programmet för fakturor med grönt avdrag:

 • Solceller

 • Lagring egenproducerad el

 • Laddningspunkt elfordon

 • Övrig kostnad

 • Ej husarbete


Vill du läsa mer om Skatteverkets förklaring av godkända rot-arbeten, klicka här: Skatteverket: Ger arbetet rätt till rotavdrag?

Vill du läsa mer om Skatteverkets förklaring av godkända rut-arbeten, klicka här: Skatteverket: Ger arbetet rätt till rutavdrag?

Arbetar du med Fakturaservice kan du läsa mer om hur du hanterar fakturor med husarbete här: Fakturaservice med skattereduktion‍

Fick du den hjälp du sökte?