Husarbete - FAQ

Fakturering

För att skapa en husfaktura behöver du välja om det är en rot, rut eller en faktura med grönt avdrag.

Hur arbetar jag med husarbete?

Kopiera länk hit

Detta gör du i rullistan husarbete uppe till höger. Därefter kan du lägga till debiterbara rader på fakturan som behöver markeras som antingen en arbetskostnad, materialkostnad eller en övrig kostnad. Detta gör du genom att bocka i husikonen samt välja upp en typ av husarbete på raden (läs mer längre ned).

Ska du fördela skattereduktionen mellan olika ansökande, eller registrera information om bostaden du har utfört arbetet på gör du detta i dialogen som visas när du klickar på husarbetsikonen. Här kan du även fylla i information om hur många timmar som du ska rapportera in till skatteverket, om det avviker från timmarna du debiterar din kund. När allt är ifyllt kan du skicka och bokföra fakturan.

Varför behöver jag markera samtliga rader med en typ av husarbete?

Kopiera länk hit

För att undvika att komplettera ansökningar för rot- eller rut-arbeten kräver skatteverket att man rapportera in hur många timmar man lagt ner på arbetet men även hur det debiterbara beloppet på fakturan kategoriseras. Det du debiterar på en rot- eller rut-faktura ska kategoriseras som antingen en arbetskostnad, materialkostnad eller en övrig kostnad. Detta har tidigare varit möjligt att ange på fakturan men inget krav. För att underlätta ansökningsprocessen för skattereduktion har vi därför lagt in detta som obligatoriskt i samband med att fakturan bokförs. Detta för att undvika problem med ansökningar som blir avvisade pga avsaknad av information hos Skatteverket.


Hur markerar jag mina debiterbara rader som arbetskostnad, materialkostnad eller övrig kostnad i Fortnox?

Kopiera länk hit

* Arbetskostnad = bocka i husarbete + typ av husarbete

* Materialkostnad = Typ av husarbete i T-kolumnen

* Övrig kostnad = Övrig kostnad i T-kolumnen

Markerar du inte något av följande på dina debiterbara fakturarader är risken stor att du får avslag från skatteverket på din ansökan. Det är enbart rader med husarbetsikonen + typ av husarbete som påverkar den reduktion som du kan erbjuda kunden. De resterande raderna som behöver markeras som materialkostnad eller övrig kostnad är fortfarande en del i underlaget för ansökan om skattereduktion hos Skatteverket, även om det inte berör själva reduktionen.

Förskottsbetalning rot/rut

Kopiera länk hit

I samband med vissa rot- och rutarbeten kan det förekomma förskottsbetalning eller betalning a conto. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida .

För att skattereduktion för husarbete ska kunna medges krävs att kunden vid varje betalningstillfälle enbart betalar del av den fakturerade arbetskostnaden, normalt hälften. Detta gäller även i de fall kunden och utföraren kommit överens om att betalning ska ske a conto eller genom delbetalning. Arbetskostnaden bör vara uträknad och dokumenterad i varje enskild faktura. När det arbete som a contobetalningen eller delbetalningen avser är utfört kan utföraren ansöka om utbetalning från Skatteverket.

Arbetar man med förskottsbetalning eller betalning a conto mot sina kunder i samband med rot- och rutarbeten kan det förekomma negativa rader på slutfakturan som varken ska registreras som materialkostnad, arbetskostnad eller övrig kostnad. I dessa fall väljer du i Fortnox på dessa rader Ej husarbete som Typ av husarbete. Då kommer dessa rader inte att följa med i filen till Skatteverket. Detta kan t.ex. vara rader där man gör avdrag på belopp som tidigare fakturerats. Se posten nedan med “annat” som är markerad med husarbetstypen Ej husarbete.

Fick du den hjälp du sökte?