Fastpris Grönt avdrag (Grön teknik)

Fakturering

Vid installation av grön teknik till fast pris kan kostnader som inte ger rätt till skattereduktion schablonmässigt beräknas till 3% av totalpriset.

Fastpris vid totalentreprenad - schablonberäkning

Kopiera länk hit

Vid installation av grön teknik till fast pris (totalentreprenad) kan kostnader som inte ger rätt till skattereduktion, exempelvis projekterings- och resekostnader, schablonmässigt beräknas till tre procent av det totala priset för installationen.

De schablonberäknade kostnaderna för arbete som inte ingår i underlaget för skattereduktion kan bara användas i samband med totalentreprenad till fast pris.

För totalentreprenader till fast pris kan det vara svårt att fastställa hur stor del av det totala priset som avser kostnader och som inte ger rätt till skattereduktion. För att underlätta för utförare och köpare har branschorganisationen Svensk Solenergi beräknat hur stor del av det totala priset som i normalfallet inte är skattereduktionsgrundande.

Vid fast pris beräknas därför den delen av kostnaden som inte ska ingå i underlaget för skattereduktion till 3 % av den totala kostnaden. Detta innebär 97 % av den totala kostnaden vid installation av grön teknik avser underlaget för beräkning av skattereduktion.

Du kan läsa mer om reglerna på Skatteverkets hemsida .

I Fortnox

Kopiera länk hit

För att hantera detta i Fortnox behöver du vid överenskommet fast pris manuellt beräkna 3 % av det totalt debiterade beloppet. Detta får du sedan lägga på en separat rad på fakturan och markera den med typ av husarbete Övrig kostnad. Då kommer inte denna delen att påverka skattereduktionen.

Resterande 97% av totalbeloppet på det arbete du har utfört lägger du på en annan rad samt bockar i husikonen och väljer den typ av husarbete som arbetet avser. Då kommer skattereduktionen på denna raden beräknas enligt den procentsats som gäller för typen.

Vi tar ett exempel

Du erbjuder en tjänst som kostar 62 500 kronor inkl. moms där 3% är 1 875 kronor och 97% är 60 625 kronor. Dessa belopp lägger du på två olika rader på fakturan.

Raden med tjänsten på 60 625 kronor markeras med husikonen samt den typen som arbetet avser och på raden med 1 875 kronor väljer du typ av husarbete Övrig kostnad. 60 625 kronor är 97% av den totala arbetskostnaden som räknas till underlaget och som är berättigad skattereduktion.

Fick du den hjälp du sökte?