Kundfaktura Inställningar - Husarbete rot, rut och grönt avdrag

Fakturering

Använder du dig av rot, rut eller grönt avdrag och vill kunna skapa offerter, order och fakturor med skattereduktion behöver du aktivera funktionen för husarbete.

Klicka på kugghjulet längst upp till höger och sedan på Fakturering - Husarbete. Här kan du aktivera funktionen.

Du kan välja om du vill att rotfaktura, rutfaktura, faktura med grönt avdrag eller standardfakturor ska vara förvalt på dina nya fakturor. Du kan givetvis ändra fakturatyp när du sedan skapar fakturan om du arbetar med flera typer av husarbeten. Välj det alternativ som du använder oftast i inställningarna.


Rotavdrag

Kopiera länk hit
 • Köparen kan dra av 30 procent av den totala arbetskostnaden, maximalt 50 000 kronor, oavsett köparens ålder.

 • För att utnyttja maximal skattereduktion för rotarbete måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kronor.


Rutavdrag

Kopiera länk hit
 • Köparen kan få som mest 75 000 kronor i rutavdrag (från 1/1 2021).

 • Rutavdrag för städning godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.

 • Rutavdrag godkänns inte länge för matlagning.

 • Från 1/1 2021 kommer fyra nya rut-tjänster finnas tillgängliga. Dessa är: vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, möblering av bostad, transporttjänster och enklare tillsyn av en bostad.

 • För tvätt och vård av kläder och transporttjänster ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50% av det totalt debiterade beloppet på fakturan. Skattereduktionen ska sedan räknas till 50% av den schablonberäknade arbetskostnaden. Detta innebär att köparen har rätt till skattereduktion på 25% på det totalt debiterade beloppet på fakturan för ovanstående tjänster. För övriga tjänster beräknas skattereduktionen till 50% av arbetskostnaden.


Grönt avdrag

Kopiera länk hit
 • Från 1/1 2021 kommer de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersättas av en skattereduktion för installation av grön teknik. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan.

 • Köparen kan till och med 31 december 2022 dra av 15% av de totala material- och arbetskostnaderna för installation av solceller. Från och med den 1 januari 2023 höjs skattereduktion till 20%.

 • Köparen kan dra av 50% av de totala material och arbetskostnaderna för installation av lagring av egenproducerad el och installation av laddningspunkt elfordon.

 • Köpare kan få som mest 50 000 kronor i grönt avdrag

Läs mer på Skatteverkets hemsida för att få mer information om vad som gäller vid denna typ av skattereduktion.

Läs mer här: Skapa husfaktura - rot, rut och grönt avdrag

Fick du den hjälp du sökte?