Fakturaservice med skattereduktion

Faktura & betaltjänster

Utforska fördelarna med att använda en fakturaservice med skattereduktion för att effektivisera din skatteprocess och maximera dina besparingar.

Vi tar hand om kundens del av fakturan

Kopiera länk hit

Självklart går det att skicka fakturor med skattereduktion med Fakturaservice. Vi driver in kundens del av fakturan, och efter betalning lägger vi den under Husarbete så att du enkelt kan begära in skattereduktionen från Skatteverket. Du skapar och skickar fakturan precis som vanligt, genom att välja Fakturaservice som faktureringssätt och sedan klicka på knappen Skicka.

Underlag till Skatteverket

Kopiera länk hit

Om Skatteverket behöver underlag på kundens betalning tar vi gärna fram det åt dig. Kontakta oss via knappen Support uppe till höger i programmet. (Kom ihåg att ange fakturans OCR-nummer).


Kreditera faktura med husarbete

Kopiera länk hit

Behöver du kreditera en faktura med skatteredukton som skickats via Fakturaservice, så innebär det att kreditfakturan (som ju inte innehåller skattereduktion) kommer att ha ett högre saldo än kundens del av den första fakturan. Du behöver dock inte tänka på detta då vi hanterar det åt dig. Skicka kreditfakturan med Fakturaservice som vanligt så levererar vi den till kunden och bokför den första fakturan som betald.


Nekad skattereduktion

Kopiera länk hit

Skulle Skatteverket neka någon del av skattereduktionen och du vill fakturera ut mellanskillnaden till kunden, behöver vi först återlämna redigeringsbehörigheten till dig genom att avsluta kopplingen till Fakturaservice. Kontakta oss via knappen Support uppe till höger i programmet. (Kom ihåg att ange fakturans OCR-nummer.) Därefter kommer du kunna ändra fakturamall till Restbelopp RUT/ROT, och själv skicka ut den nya versionen av fakturan till din kund.

Fick du den hjälp du sökte?