Dela denna artikel

Arbeta effektivt ihop med dina anställda

Lön

Nu kan man enkelt ange direkt på personalkortet under fliken Personalinformation för varje anställd att de ska kunna registrera sina avvikelser via Fortnox app eller fortnox.se . Du kan även ställa in på personalkortet att den anställda ska klarmarkera sina dagar i kalendern.

Vi har Lön personlig idag hur påverkas det?
Era licenser för lön personlig kommer att sägas upp när er avtalsperiod är slut. Men de anställda kommer fortsatt ha tillgång till kalendern för rapportering av frånvaro och närvaro utan att du behöver göra något i programmet.


Vill du att flera anställda ska kunna registrera sina avvikelser och klarmarkera i kalendern så kan du i listan över anställda markera flera och uppdatera detta via knappen ändra markerade.

Använder ni er av Personalattest och tidrapporter ska attesteras så måste Klarmarkera i kalendern vara på JA för de anställda som tiderna ska attesteras för.

Kommer detta kosta extra för oss som företag?
Nej, utan det ingår i det pris som ni idag betalar för att den anställde får lön.

Har inte den anställde tidigare loggat in via Fortnox app eller fortnox.se så kommer programmet säkerställa att den anställde blir en användare som har möjlighet att logga in. 

Då ser man som anställd följande:

  • Mina lönebesked

  • Kalender för rapportering av avvikelser

Så här kommer det se ut i webben för en anställd som kan registrera sina avvikelser:

Så här kommer det se ut i appen för en anställd som kan registrera sina avvikelser:

Fler inställningar som kan vara bra att ha koll på

Min anställning
Som löneadministratör kan du aktivera att alla anställda som har möjlighet att logga in via app eller webb kan se mer information om sin anställning men även kunna ändra vissa grunduppgifter. Du styr detta under Inställningar - Lön - Anställda
På personalkortet visas det om inställningen är aktiv eller ej. 
Läs mer här: Min anställning

Inställningar
Under Inställningar - Lön - Anställda kan du styra om användare med behörighet till sin kalender ska kunna göra registreringar på dagar som redan är överförda till ett lönebesked.

Avtal
Under Register - Avtal för löner kan ni på avtalet styra om användare med behörighet till sin kalender och som är knutna till de olika avtalen enbart ska kunna registrera uttag av semester som Heldag eller om ert kollektivavtal ger möjlighet att ta ut timsemester.

Endast hela semesterdagar
Sätt Ja för att registrerad semesterfrånvaro som görs av anställda endast ska bli Heldag. Ni som har kollektivavtal där timsemester är möjligt ska ha Nej på denna inställning för att man ska kunna registrera semester i timmar.

Här finns mer information till de anställda: 
Min anställning
Registrera närvaro och frånvaro som anställd

Fick du den hjälp du sökte?