Underlätta arbetet med Fortnox Kalender

Lön

Vill du att de anställda själva ska kunna rapportera sina avvikelser i form av övertid, semester eller sjukdom? Genom behörigheten för kalendern får de anställda en egen inloggning till delar av löneprogrammet. Med denna licens kommer användaren endast åt sina egna uppgifter. 

Inställningar som påverkar

Kopiera länk hit

Under Inställningar - Lön - Anställdkan ni styra om de anställda ska kunna göra registreringar på dagar som redan är överförda till lönekörning. 

Under Register - Avtal för löner kan ni på avtalet styra om de anställda som är knutna till de olika avtalen enbart ska kunna registrera uttag av semester som Heldag eller om ert kollektivavtal ger möjlighet att ta ut timsemester. 

Endast hela semesterdagar
Sätt Ja för att registrerad semesterfrånvaro som görs av de anställda automatiskt ska bli Heldag. Ni som har kollektivavtal där timsemester är möjligt ska ha Nej på denna inställning för att man ska kunna registrera semester i timmar.

Registrera i kalendern

Kopiera länk hit

Du som har behörighet att registera i kalendern kommer direkt till kalendern när du klickat på Lön i huvudmenyn. Här börjar du med att välja löneperiod, antingen genom rullgardinsmenyn eller genom att söka fram ett datumintervall manuellt.

När du sökt fram rätt period registrerar du allt som avviker från din ordinarie schematid. Det gör du genom knapparna Frånvaro och Närvaro. Ska du få något tillägg eller avdrag på lönen klickar du istället på knappen Övrigt för att exempelvis registrera ett utlägg. 

Läs mer om hur du arbetar i kalendern här: Registrera i kalendern .

Klarmarkera löneperioden

Kopiera länk hit

Om programadministratören för löneprogrammet har gjort inställningen i personalregistret (Inställningen måste göras per anställd) att du kan klarmarkera dina registreringar kommer du se verktyget Klarmarkera uppe till höger. Det används för att den person som betalar ut lönerna ska veta att du är klar med de registreringar som ska göras för perioden. När du lagt till eventuella avvikelser klickar du på Klarmarkera och väjer fram till och med vilket datum du vill klarmarkera. 

Visa lönebesked

Kopiera länk hit

Vill du se alla dina lönebesked klickar du på fliken Visa lönebesked. För att se detaljer och skriva ut enskilda lönebesked klickar du på aktuell rad och sedan på knappen Preliminär utskrift.

Visa saldo

Kopiera länk hit

Under fliken Visa saldo hittar du information om hur många timmar du har i flextid respektive komptid. Här ser du även aktuella semesterdagar. 

Förändra överförda dagar

Kopiera länk hit

Det finns en inställning för Lön Personlig som du som löneadministratör kan använda dig av, där du bestämmer om användaren av Lön Personlig ska få möjlighet att förändra dagar som är överförda till lön eller inte. Du hittar inställningen under Inställningar - Lön - Lön Personlig.

Här kan du läsa om hur du jobbar med appen: Registrera närvaro och frånvaro i kalendern i Fortnox app ‍ 

Fick du den hjälp du sökte?