Hantera utskriftsmallar

Fakturering

I denna artikel kommer du att lära dig hur du enkelt och effektivt hanterar utskriftsmallar för att skapa enhetliga och professionella dokument.

Justera inställningarna i standardmallarna utifrån dina behov och vill du ha flera olika mallar för samma typ av dokument (faktura, följesedel, order, offert, påminnelse eller restbelopp rot/rut) men med olika inställningar, så kan du skapa egna mallar. Du når sidan från länken i Inställningar - Fakturering - Utskrifter.

Justera inställningar i standardmallarna

Kopiera länk hit

På sidan Hantera utskriftsmallar kan du justera dina inställningar i standardmallarna för faktura, följesedel, order, offert, påminnelse samt restbelopp rot/rut.

Du kan se hur inställningarna påverkar utskriften genom förhandsgranskningen som presenteras till höger.

Skapa egna mallar

Kopiera länk hit

Det finns även möjlighet att skapa egna mallar för de olika typerna av dokument och på så sätt ha olika inställningar i olika mallar för samma typ av dokument.

Du skapar en egen mall genom att trycka på knappen Skapa ny mall och sen välja vad mallen ska heta och vilken typ av dokument mallen ska användas på.

Inställningar

Kopiera länk hit

Visa/dölj artikelnummer

Denna inställning finns för alla mallar för de olika dokumenttyperna faktura, följesedel, order, offert, påminnelse samt restbelopp rot/rut.

Visa/dölj projekt

Denna inställning finns för alla mallar för de olika dokumenttyperna faktura, följesedel, order, offert, påminnelse samt restbelopp rot/rut.

Visa/dölj Swish QR-kod för privatpersoner

Denna inställning finns för mallar av typen faktura, påminnelse samt restbelopp rut/rot. Om denna inställning är aktiverad så visas en Swish QR-kod på fakturan. Detta gäller dock bara om mottagaren är en privatperson och valutan är i SEK.

För att kunna aktivera inställningen behöver du ange ett Swish-nummer (Swish för företag) på ditt bankkonto under Register - Transaktionskonton. Kontot måste också vara förvalt för dina kundfakturor.

När fakturamottagaren scannar in Swish QR-koden så läses mottagare, belopp samt vissa referenser in. Möjliga referenser som läses in, beroende på om de finns angivet i fakturan, är OCR-nummer, ert ordernummer, fakturanummer samt kundnummer. Alla inscannade fält är låsta för redigering för den som betalar.

Det skiljer sig åt hur bankerna redovisar transaktionerna, därför kommer återrapportering och matchning fungera olika beroende på vilken bank du använder. Det kommer också skilja sig åt om du arbetar med en bankkoppling eller inte.

Läs mer nedan om hur det fungerar för din bank.

Det fungerar lite olika beroende på vilket arbetssätt du använder för återrapporteringen av dina inbetalningar.

Bankintegration
Om du får dina inbetalningar redovisade i vyn Inbetalningar kommer dina betalningar matchas som gula, alltså blir de en föreslagen match som behöver bekräftas.
Om du istället har den nya vyn Transaktioner kommer transaktionen matchas och bokföras helt automatiskt.
Du som idag inte har en bankintegration men vill veta mer om hur du kommer igång kan läsa mer här: Koppla Fortnox till din bank‍

Manuellt arbetssätt
Om du arbetar med manuella filer, eller registrerar dina inbetalningar manuellt på dina kundfakturor så behöver du titta på ditt kontoutdrag från banken för att stämma av att fakturan blivit betald.

Det fungerar lite olika beroende på vilket arbetssätt du använder för återrapporteringen av dina inbetalningar.

Bankintegration
Om du får dina inbetalningar redovisade i vyn Inbetalningar kommer dina betalningar matchas som gula, alltså blir de en föreslagen match som behöver bekräftas.
Om du istället har den nya vyn Transaktioner kommer transaktionen matchas och bokföras helt automatiskt.
Du som idag inte har en bankintegration men vill veta mer om hur du kommer igång kan läsa mer här: Koppla Fortnox till din bank‍

Manuellt arbetssätt
Om du arbetar med manuella filer, eller registrerar dina inbetalningar manuellt på dina kundfakturor så behöver du titta på ditt kontoutdrag från banken för att stämma av att fakturan blivit betald.

Det fungerar lite olika beroende på vilket arbetssätt du använder för återrapporteringen av dina inbetalningar.

Bankintegration

Dina transaktioner matchas och bokföras helt automatiskt.

Du som idag inte har en bankintegration men vill veta mer om hur du kommer igång kan läsa mer här: Koppla Fortnox till din bank‍

Manuellt arbetssätt

Om du arbetar med manuella filer, eller registrerar dina inbetalningar manuellt på dina kundfakturor så behöver du titta på ditt kontoutdrag från banken för att stämma av att fakturan blivit betald.

Har du Swedbank, Nordea eller Danske Bank behöver du titta på ditt kontoutdrag från banken för att stämma av att fakturan blivit betald. Ovan gäller oavsett om du arbetar med en bankintegration, använder manuella filer, eller registrerar dina inbetalningar manuellt på dina kundfakturor.

Om du har någon annan bank än de ovan nämnda så behöver du titta på ditt kontoutdrag från banken för att stämma av att fakturan blivit betald. Ovan gäller oavsett om du använder manuella filer, eller registrerar dina inbetalningar manuellt på dina kundfakturor.

Använd logotyp från

Kopiera länk hit

Denna inställning finns för alla mallar för de olika dokumenttyperna faktura, följesedel, order, offert, påminnelse samt restbelopp rot/rut. Här har du möjlighet att välja om du vill använda logotyp från Företagsuppgifter eller om du vill använda logotyp från Logotypgalleriet. Om du väljer att du vill använda logotyp från logotypgalleriet, klicka på knappen Välj för att ladda upp och markera den logotyp du vill använda.

Filformatet på logotypen kan antingen vara JPG eller PNG och filens storlek får inte vara större än 2 MB.

Bilden av logotypen får heller inte vara mer än 4000 * 2200 pixlar.


Ändra storlek på logotyp

Kopiera länk hit

Genom att dra markören till höger eller vänster så förstoras eller förminskas den valda logotypen. Det är bara möjligt att justera storleken på logotypen inom den plats som finns tillgänglig på mallen.


Ändra IBAN för annan valuta

Kopiera länk hit

Du kan även välja att visa olika iban och bic beroende på vilken valuta du fakturerar i. Det betyder att du kan fakturera i SEK med ett bankkonto och Euro på ett annat iban och bic utan att ändra något när du skapar fakturan.

För att få med det så klickar du på Register - Transaktionskonton.

Det går att lösa mer om här: Transaktionskontoregister‍

Fick du den hjälp du sökte?