Transaktionskontoregister

Bankkopplingar

Register - Transaktionskonton

Kopiera länk hit

Under Register - Transaktionskonton samlas finansiella konton, exempelvis dina bankkonton och ditt konto hos Skatteverket. Detta är en central plats i Fortnox som underlättar administrationen i programmet, här kan du exempelvis välja vilket förvalt konto du önskar för olika funktioner i Fortnox. Läs mer om förvalda konton i kommande rubrik.

Obs! Tänk på att du behöver vara inloggad i Fortnox med BankID om du vill ändra uppgifter på dina konton.

Ser du inte Register - Transaktionskonton kan det bero på att du saknar behörighet och behöver då få rättigheten för Inställningar tillagd på någon av licenserna för Bokföring, Fakturering, Lön eller Autogiro.

Skapa bankkonto

Kopiera länk hit

För att skapa ett bankkonto behöver du klicka på Skapa ny under Register - Transaktionskonton. Det första steget är att lägga till ett kontonamn på ditt bankkonto. Namnet du väljer gör att du enkelt kan hålla koll på vilket bankkonto som används för vad i Fortnox.

När du valt ett passande namn på ditt konto samt vilken bank du har kommer du få möjlighet att fylla i olika fält beroende på bank och vilka licenser företaget har.

Om du skapar leverantörsfakturor i Fortnox kan du antingen skicka dem direkt till banken via en bankintegration alternativt ladda ner en betalfil för att underlätta betalningsprocessen. Följande fält kan användas när leverantörsfakturor betalas: Bankgiro, Plusgiro, BIC och IBAN-nummer.

Om du skapar kundfakturor i Fortnox vill du att dina betaluppgifter hamnar på de fakturor du skickar till dina kunder, följande fält kan användas för att möjliggöra att betaluppgifter skickas ut korrekt: Bankgiro, Plusgiro, Kontonummer, Clearingnummer, BIC, IBAN-nummer och Swish-nummer. Om du fyllt i ett Swish-nummer (Swish för företag) så har du möjlighet att välja att en Swish QR-kod ska visas på dina kundfakturor till privatpersoner, läs mer om det här: Hantera utskriftsmallar

Fyller du i både konto- och clearingnummer samt bank- eller plusgiro i transaktionsregistret så är det bara bank- eller plusgirot som kommer synas på kundfakturan.‍

Om du använder Fortnox Autogiro behöver du fylla i ditt kundnummer hos Bankgirot. Kontakta din bank eller Bankgirot om du är osäker på vilket kundnummer du har.

Det är obligatoriskt att fylla i ett Bokföringskonto när du skapar ett bankkonto i Fortnox, detta konto används för att kunna automatisera bokföring på ditt kontoutdrag samt för möjliggöra en korrekt avstämning. Ett vanligt bokföringskonto för banken är “Företagskonto 1930”.

För att koppla på ett autogiro som fyller på ditt klientmedelskonto hos så behöver du fylla i clearing- och kontonummer. Detta används för Fortnox Finans faktura- och betaltjänster där det vid behov kan användas för eventuella dragningar.

Observera att clearing- och kontonummer inte kommer visas på dina kundfakturor.

När du fyllt i alla uppgifter du behöver så glöm inte att klicka på Spara. Om du senare vill ändra någon uppgift på ditt bankkonto behöver du av säkerhetsskäl vara inloggad via BankID.

Fortnox är anpassat för att du ska kunna lägga upp alla dina bankkonton och flexibelt välja hur du vill nyttja dina konton i olika funktioner, läs mer under rubriken Förvalda konton.

Tips! Det mest effektiva arbetssättet får du genom att koppla dina bankkonton till Fortnox. För mer information vilka möjligheter som finns och hur du går tillväga, läs här: Koppla Fortnox till din bank‍

Skapa skattekonto

Kopiera länk hit

Du skapar ett skattekonto i Fortnox för att ha möjlighet att koppla ihop ditt Fortnox med Skatteverket. För att skapa ett konto behöver du klicka på Skapa ny under Register - Transaktionskonton. Det första steget är att lägga till ett kontonamn på ditt konto, du väljer själv vilket namn du tycker passar för denna typ av konto.

Det är obligatoriskt att fylla i ett Bokföringskonto när du skapar ett skattekonto i Fortnox, detta konto används för att kunna automatisera bokföring på ditt kontoutdrag samt för möjliggöra en korrekt avstämning. Ett vanligt bokföringskonto för skattekontot är “Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1630”.

När du fyllt i alla uppgifter du behöver så glöm inte att klicka på Spara.

Tips! Koppla ihop Skatteverket med Fortnox för att enkelt kunna hantera dina transaktioner på skattekontot. Kopplingen är kostnadsfri, och du kan enkelt hantera dina transaktioner. Det finns möjlighet att skapa regelverk som automatiserar din bokföring. Det går också att skapa upp nya verifikat med transaktionen som grund, eller koppla ihop transaktionen med befintliga verifikat i din bokföring.

Du kan läsa mer om kopplingen till Skatteverket här: Koppla ihop Skatteverket med Fortnox

Konto Fortnoxbetalningar

Kopiera länk hit

Du kan ha ett konto som är benämnt som Fortnoxbetalningar, detta kontot är automatiskt genererat och används för tjänster som Fortnox Finans tillhandahåller. Kontot används exempelvis för Fortnox Fakturaservice, Påminnelseservice och Fakturaköp. Du kan redigera fältet Bokföringskonto om du vill, men när kontot skapas är det alltid konto “Fortnoxbetalningar 1938” som förpopuleras.

Detta kontot kommer användas i bokföringen som avser ditt klientmedelskonto hos Fortnox Finans, läs mer om Fortnox Finans tjänster här: Faktura- och betaltjänster.
Det finns också möjlighet att aktivera ett medgivande till detta kontot för vissa tjänster, det kan du läsa mer om här: Betalservice‍

Förvalda konton

Kopiera länk hit

Om du har flera olika bankkonton upplagda kan det vara så att dessa ska användas för olika funktioner eller licenser i Fortnox, det är därför det finns möjlighet att styra vilket förvalt bankkonto du har för respektive användningsområde. Dessa kategorier finns för förvalda konton:

Huvudkonto
Kontot du väljer här kommer vara det kontot som i första hand föreslås när du ska skicka iväg en betalning. Du ska alltså välja det kontot som du oftast använder för att betala exempelvis dina leverantörsfakturor.

Kundfaktura
Kontot du väljer här kommer vara det kontot som finns på dina offert-, order- eller fakturamallar. Det är alltså det kontot som används för att visualisera dina betaluppgifter när din kund ska betala in likvid till ditt företag.

Lön
Kontot du väljer här kommer vara det kontot debiteras när du betalar ut lön via en betalfil eller bankintegration. Du ska alltså välja det kontot du använder för dina löneutbetalningar.

Autogiro
Kontot du väljer här kommer vara det kontot som finns på dina medgivanden och betalningsuppdrag du skapar via Fortnox Autogiro.

Fortnox Faktura- och betaltjänster
Kontot du väljer här kommer vara det konto som du kopplar till klientmedelskontot för Fortnox Finans finansiella tjänster. När er kund betalar för t.ex. en faktura via Fakturaservice betalar de till klientmedelskontot och överskottet betalas automatiskt ut varje bankdag till det bankkonto som valts här. Alla transaktioner och kommande betalningar hittar du under Faktura- och betaltjänsters kontoutdrag.

Läs mer här: Kontoutdrag

Anpassa betalningsuppgifter utifrån valutan på offert/order och kundfaktura

Kopiera länk hit

Man har möjlighet att visa olika betalningsuppgifter beroende på valutan i offert, order eller kundfaktura.

Detta innebär att samma utskriftsmall kan användas, men att olika betalningsuppgifter visas beroende på vilken valuta dokumentet använder.

För att hantera betalningsuppgifterna per valuta börjar man med att skapa bankkonton genom att klicka på Skapa ny längst upp till höger.

Klicka sedan på Gå till: Hantera konto för valuta för att välja förvalt konto för respektive valuta.

Välj det önskade kontot för varje valuta och klicka sedan på Spara.

Om du inte hittar den önskade valutan behöver du lägga till den i dina inställningar. Detta kan göras genom att gå till Inställningar - Fakturering - fliken Valuta.

Denna inställningen påverkar även utskick via e-faktura.

Om Kundfakturan är utställt i Euro och skickas som e-faktura kommer det förvalda kontot för Euro skickas via e-fakturan.

Fick du den hjälp du sökte?