Kommande förändringar i Utskriftsmallar

Fakturering

Upptäck de senaste ändringarna och uppdateringarna i Utskriftsmallar och lär dig hur de kommer att påverka din arbetsprocess. Få insikter om nya funktioner och förbättringar som kommer att underlätta din användning av programmet.

Vilka utskriftsmallar tas bort?

Kopiera länk hit

Fortnox har gjort ett stort arbete att förbättra funktionaliteten i utskriftsmallar. Därför kommer befintliga specialanpassade utskriftsmallar att börja tas bort 2024-05-31. En specialanpassad utskriftsmall är skapad i vår äldre pdf-editor och stödjer inte nya uppdateringar i programmet. Dessa skapades för att komplettera med funktionalitet som standardmallarna saknade.

Till en början är det oanvända mallar (sedan 2023-02-28) och utskriftsmallar vars funktionalitet nu även finns i våra standardmallar som kommer plockas bort. Detta innefattar även vissa mallar som integratörer och externa program har behövt för att det ska fungera med synken mellan programmen. Integratörerna är informerade om denna ändringen och att de behöver ändra sina integrationer för att stödja vår standardmall senast 2024-05-31

Våra standardmallar stödjer numera:

 • Lång benämning

 • Långt artikelnummer

 • Standardmall OCR

 • Hustjänster

 • ROT

 • RUT

 • Höga summor

 • Omvänd moms

 • Fastfotfakt

 • Enbart MOMS

Det är egenskapade utskriftsmallar med ovan nämnd funktionalitet som kommer plockas bort. Övriga utskriftsmallar kommer inte att påverkas, utan kommer finnas kvar tills vidare.

Momsfaktura

Kopiera länk hit

Utskriftsmallen “Enbart MOMS” kommer att tas bort då det finns ett arbetssätt där Standardmallen kan användas och där det även blir tydligare för slutkunden vad det är för moms som faktureras.

Följ nedan steg för att skapa en momsfaktura i Fortnox Fakturering.

 1. Välj Meny - Fakturering.

 2. Klicka på Skapa ny längst upp till höger.

 3. Välj Kund.

 4. Kontrollera att Fakturadatum och Förfallodatum stämmer.

 5. Lägg till en artikelrad på fakturan med en passande benämning, t.ex. "Försäljning inkl moms” samt antal och a-pris som motsvarar hela beloppet som ska faktureras. Här ska du ha ett försäljningskonto med momskod och en momssats.

 6. Lägg till en andra artikelrad på fakturan med en passande benämning, t.ex. “Försäljning exkl moms” samt samma a-pris som den första raden. Skillnaden på rad 2 är att antalet ska vara negativt och försäljninskontot ska vara ett konto utan momskod och momssats.

 7. Spara, bokför och skicka fakturan när du är klar.

Läs mer här: Skapa momsfaktura

Hur påverkas jag som kund?

Kopiera länk hit

Om du har en specialanpassad utskriftsmall som kommer att tas bort behöver du se till att du numera har standardmallen som förvald i de generella inställningarna. Du kan se vilken utskriftsmall som ligger förvald där genom att klicka på Inställningar - Fakturering - Utskrifter. Det är även här du ändrar den förvalda mallen.

Läs mer om utskriftsmallar i de generella inställningarna här: Inställningar - Utskrifter

En förvald utskriftsmall kan även ligga på kundkorten och behöver justeras manuellt på respektive kundkort genom att klicka på:

 1. Register

 2. Kunder

 3. Klicka in på respektive kund som ska justeras

 4. Faktureringsuppgifter

 5. Förvalda mallar

För att masshantera kundkorten kan du istället importera ert kundregister och uppdatera det med ny data. Detta gör du såhär:

 1. Klicka på Rapporter

 2. Välj Kundregister under Register och listor

 3. Ladda ner

 4. Klicka på företagsnamnet

 5. Import

 6. Registerimport

 7. Välj kunder och ladda upp filen

 8. Dra fälten Kundnummer, Kundtyp och Namn.

 9. Klicka på kugghjulet bredvid kundtyp och koppla de statiska värdena

 10. Klicka på kugghjulet bredvid förvalda mallar och välj att det är Standardmall som ska ligga förvald på kundkorten.

Du kan läsa mer om att importera och uppdatera kunder här: Import av kundregister

Om ni har kvar några av de specialanpassade utskriftsmallarna på fakturor och vill ha kopior för referensändamål, behöver ni förhandsgranska dessa fakturor och ladda ner pdf:en innan 2024-05-31 då dessa utskriftsmallar kommer att tas bort.

Fick du den hjälp du sökte?