Skapa momsfaktura

Fakturering

Behöver ditt företag skapa en faktura där enbart moms ska faktureras så kan du skapa en momsfaktura.

Detta är något som behöver göras vid vissa försäkringsärenden, om kunden ska betala momsen och försäkringsbolaget stå för resten.

Skapa momsfaktura

Kopiera länk hit

Följ nedan steg för att skapa en momsfaktura i Fortnox Fakturering.

1. Välj Meny - Fakturering.

2. Klicka på Skapa ny längst upp till höger.

3. Välj Kund.

4. Kontrollera att Fakturadatum och Förfallodatum stämmer.

5. Lägg till en artikelrad på fakturan med en passande benämning, t.ex. "Försäljning inkl moms” samt antal och a-pris som motsvarar hela beloppet som ska faktureras. Här ska du ha ett försäljningskonto med momskod och en momssats.

6. Lägg till en andra artikelrad på fakturan med en passande benämning, t.ex. “Försäljning exkl moms” samt samma a-pris som den första raden. Skillnaden på rad 2 är att antalet ska vara negativt och försäljninskontot ska vara ett konto utan momskod och momssats.

7. Spara, bokför och skicka fakturan när du är klar.

Skapa faktura till försäkringsbolaget

Kopiera länk hit

1. Välj Meny - Fakturering.

2. Klicka på Skapa ny längst upp till höger.

3. Välj Kund.

4. Kontrollera att Fakturadatum och Förfallodatum stämmer.

5. Lägg till en artikelrad på fakturan med en passande benämning, t.ex. "Försäljning exkl moms” samt antal och a-pris som motsvarar hela beloppet som ska faktureras till försäkringsbolaget. Här ska du ha ett försäljningskonto utan momskod och momssats.

6. Spara, bokför och skicka fakturan när du är klar.

Fick du den hjälp du sökte?