Inställningar - Utskrifter

Fakturering

För att redigera hur dina offert-/order- och fakturautskrifter ska se ut går du till inställningarna som du hittar uppe i högra hörnet.

Välj sedan Fakturering - Utskrifter. Här fyller du i om du vill skriva ut fakturakopior och om du vill skriva ut mer än en följesedel.

Använder du dig inte av någon logotyp kan du istället välja att ditt företagsnamn ska skrivas ut i text, uppe i vänstra hörnet på utskrifterna.

För att du inte ska behöva välja vilken utskriftsmall du vill använda varje gång du skapar en offert, order, faktura eller påminnelse väljer du den mall som du oftast använder dig av i menyerna för förvalda mallar. Om du skulle skapa en faktura som du inte vill använda den förvalda mallen på kan du givetvis byta mall när du skriver ut fakturan.

Du väljer också om dina utskrifter ska vara på svenska eller engelska. Vill du att utskrifterna till en viss kund ska vara på engelska ändrar du istället språket på utskriftsmallarna i kundregistret under Faktureringsuppgifter - Förvalda mallar.

Logotyp

Kopiera länk hit

Behöver du ladda upp en logotyp har du en länk till Företagsinställningarna längst ner i denna ruta. Observera att du måste ha en bakgrund för din logotyp, du kan inte ha en genomskinlig bakgrund. Om du till exempel har ditt företagsnamn i svart text utan bakgrund kommer det bli en svart rektangel på alla utskrifter där loggan ska vara. För att få en vit bakgrund kan du öppna din logotyp i ett bildredigeringsprogram, till exempel Paint. När du öppnat bildfilen i Paint läggs det automatiskt en vit bakgrund under logotypen. Spara filen och ladda upp den som vanligt i programmet så kommer logotypen att visas korrekt på alla utskrifter och i lobbyn.

Redigera utskriftsmall

Kopiera länk hit

Här kan du också gå till sidan där du kan skapa egna utskriftsmallar eller redigera i redan existerande mallar.

Fick du den hjälp du sökte?