Inställningar - Avvikelser/Bortskrivningar

Fakturering

Om din kund inte betalat fakturan till fullo och du inte ska kräva in det resterande beloppet så behöver du göra en bortskrivning.

I en bortskrivning anger du hur det resterande beloppet ska behandlas.

I inställningarna för avvikelser/bortskrivningar anger du vilka konton som ska användas för avvikelser. Det finns ett antal standardkonton inlagda men du kan också lägga till egna.


Lägg till avvikelsekonto

Kopiera länk hit

Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet och välj sedan Fakturering - Avvikelser/Bortskrivningar. Här fyller du i en kod, ett namn och om du vill kunna välja detta bortskrivningskonto både när du gör en bortskrivning på en kundinbetalning och när du skriver bort en del av en leverantörsutbetalning eller bara i ett utav fallen. Den kod du väljer kan du sedan använda när du gör bortskrivningen, så istället för att skriva ut hela namnet eller kontot räcker det att du bara skriver koden.

Avsluta med att välja vilket konto som avvikelsen ska bokföras på och klicka sedan på Spara.

Registrera betalning och bortskrivning

Kopiera länk hit

När du sedan registrerar en betalning börjar du med att klicka på B:et längst ut till höger på fakturaraden.

En mindre ruta öppnas, där du gör bortskrivningen. I kolumnen för Konto/Avvikelse fyller du antingen i koden, namnet eller kontonumret för det avvikelsekonto du vill använda.

Fick du den hjälp du sökte?