Inställningar - Automatkontering

Bokföring

En automatkontering innebär att du själv slipper arbetet med att fördela ut ett belopp på olika konton. Istället görs fördelningen utifrån den automatkontering som du kopplat till ett konto.

Film: Automatkontering i Fortnox Bokföring

Kopiera länk hit

Skapa automatkontering

Kopiera länk hit

För att lägga upp en automatkontering går du till Inställningar, som du hittar på kugghjulet uppe till höger och väljer sedan Bokföring - Automatkontering.

Klicka på Skapa ny och fyll sedan i nummer, benämning och eventuellt ett belopp. Välj sedan de konton du vill koppla automatkonteringen till. På automatkonteringsraderna anger du hur beloppet ska fördelas, antingen procentuellt eller i kolumnen Belopp. Vill du kan du även ange kostnadsställe och projekt per konteringsrad. Avsluta med att Spara.

En automatkontering kan också föreslås på inkomna fakturor och på leverantörsfakturor, under förutsättning att ett förvalt motkonto finns angivet under fliken Bokföringsuppgifter inne på en leverantör.

Exempel: Försäljning exklusive moms

Kopiera länk hit

Exempel: Försäljning inklusive moms (Baklängesmoms)

Kopiera länk hit

Exempel: EU-moms

Kopiera länk hit

Exempel: Löneutbetalning tjänstemän

Kopiera länk hit

Exempel: Löneskatt

Kopiera länk hit
Fick du den hjälp du sökte?