Inställningar - Verifikationsserier

Bokföring

För att strukturera din bokföring kan du med fördel använda dig av olika verifikationsserier för olika typer av bokföringstransaktioner.

Skapa och välj verifikationsserier

Kopiera länk hit

Klicka på kugghjulet uppe i till höger i programmet och välj Bokföring och sedan Verifikationsserier. Här finns redan förslag på olika verifikationsserier som du kan använda. 

Till höger i vyn väljer du vilka serier du vill att verifikationerna ska hamna i när du skapar fakturor, bokför betalningar, momsrapporter och så vidare. 

För att lägga upp en ny serie fyller du i en Kod och en Benämning. Bockar du i rutan för Manuell kontering innebär det att du kan välja den serien när du skapar en manuell verifikation under fliken Bokföring.

Observera att inställningarna för verifikationsserie är knutna till respektive räkenskapsår. Du kan alltså ha olika inställningar för verifikationsserierna beroende på vilket år du är i. Du ser vilket räkenskapsår du just nu är inne i, längst upp i högra hörnet. 

Fördel när du behöver ta bort en felaktig verifikation

Förutom tydligheten som det innebär att använda sig av olika verifikationsserier så underlättar det även om du skulle behöva ta bort en felaktig verifikation. Du kan nämligen alltid ta bort den sista verifikationen i varje serie. Om du hade samlat alla verifikationer i samma serie skulle det snabbt fyllas på och för att kunna radera den felaktiga verifikationen skulle du behöva ta bort många fler verifikationer än vad du behöver om du delar upp din bokföring i flera verifikationsserier. 

Fick du den hjälp du sökte?