Dela denna artikel

Begränsningar i Fakturering i Fortnox app

Fakturering

Lär dig om de olika begränsningarna som finns i Fortnox appen när det gäller fakturering.

Endast stöd för:

  • Momssatserna 0, 6, 12 och 25%.

  • Att kreditera en faktura som skickats med fakturaservice från appen.

  • Leveranssätt e-post och e-faktura (aktiveras i webben)

Inget stöd för:

  • Att skapa kontantfakturor.

  • Att kreditera en faktura som skickats utan fakturaservice.

  • Att registrera inbetalning på faktura som skickats utan fakturaservice.

  • Att ansöka om skattereduktion.

  • Att redigera fakturor som skapats på webben.

En prislista i appen
Det finns inget stöd för att använda flera olika prislistor i appen, vilket är möjligt i webben. Det pris som anges på en ny artikel sparas ned på förvalda prislistan i webben och för befintliga artiklar så hämtas också priset från den förvalda prislistan i webben.

På samma sätt så är det den prislista som är förvald på kunden som används i appen. När en artikel väljs in på en kundfaktura så är det alltså kundens förvalda prislista som avgör vilket pris som ska hämtas in för artikeln. Notera att detta kan skilja sig åt från artikelregistret ifall den förvalda prislistan i inställningar skiljer sig från kundens förvalda prislista.

Fick du den hjälp du sökte?