Kundfakturor i Fortnox app

Fakturering

Lär dig hur du skapar och hanterar kundfakturor direkt i Fortnox-appen för ökad effektivitet i din företagsförvaltning.

I Fortnox app kan du se alla dina kundfakturor samt utföra vissa åtgärder. Du kommer till listan för kundfakturor genom att välja Kundfakturor i menyn.

Status på kundfakturor

Kopiera länk hit

I listan för kundfakturor kan du söka efter kund eller fakturanr. Du kan också enkelt se vilken status en faktura har utan att behöva klicka dig in på den. De olika statusarna som finns är Utkast, Obetald, Förfallen samt Slutbetald.

Genom att klicka på en faktura kan du se mer info som fakturadetaljer, tidigare händelser samt öppna pdf av fakturan.

Kundfaktura - Utkast

Kopiera länk hit

Kundfakturor som är sparade som utkast kan öppnas från fakturalistan och då kommer du direkt till redigeringsläge och kan fortsätta redigera fakturan, spara som utkast eller gå vidare och skicka fakturan. Det finns också möjlighet att makulera fakturan.

Fakturor som är skapade eller redigerade i webben går ej att redigera, däremot kan du skicka, titta på faktura pdf:en eller makulera dem.

Kundfaktura - Obetald

Kopiera länk hit

Kundfakturor som är obetalda eller delbetalda återfinns i denna status. Om fakturan är skickad utan Fakturaservice så finns inga åtgärder. Om fakturan är skickad med Fakturaservice så finns följande åtgärder i Hantera-knappen:

  • Pausa faktura (finns endast om fakturan är skickad med automatiska påminnelser)

  • Registrera inbetalning

  • Skapa kreditfaktura

  • Skicka om faktura

Läs mer om hur åtgärderna fungerar: Enkel fakturering

Kundfaktura - Förfallen

Kopiera länk hit

Kundfakturor som är förfallna visas i denna status. För dessa fakturor är det möjligt att skicka påminnelser genom att trycka på knappen Skapa påminnelse. Om fakturan är skickad med Fakturaservice så finns åtgärden i Hanteraknappen.

Om du har aktiverat Faktura- och betaltjänster så kan du välja om du vill skicka påminnelserna med eller utan Påminnelseservice. Observera att om fakturan är skickad med Fakturaservice så går det bara att skicka med Påminnelseservice.

Läs mer om Påminnelseservice här: Påminnelseservice‍

Kundfaktura - Slutbetald

Kopiera länk hit

Kundfakturor som visas i denna status är slutbetalda och inga åtgärder går att genomföra.

Begränsningar Kundfakturor i appen

Kopiera länk hit

Kundfakturor som är skapade eller redigerade i webben går inte att redigera i appen. Däremot finns det stöd för att öppna upp fakturorna i appen och skicka ett utkast som är skapat/redigerat i webben.

Läs om fler begränsningar här: Begränsningar i Fakturering i Fortnox app‍

Fick du den hjälp du sökte?