Retroaktiv lön

Lön

Med funktionen Retroaktiv lön får du hjälp med att beräkna den retroaktiva lönen i samband med att de anställda har fått nya löner. Denna funktion är användbar när det skett en lönerevision på företaget och löneförändringen ska gälla med ett datum bakåt i tiden, du får då hjälp med hur mycket lön som ska betalas ut retroaktivt.

Inställningen på alla bruttolönearter är som standard grundande för den retroaktiva beräkningen, övriga lönearter är inte det. Under Register - Lönearter och koder kan ni själva ställa in vilka lönearter som ska vara underlag i er retroaktiva löneberäkning.

Uppdatera lön

Kopiera länk hit

För att beräkna lön retroaktivt behöver du först uppdatera den anställdes lön och det kan du göra på två olika sätt. Vill du uppdatera en anställd åt gången går du in under Register - Personal - Löneuppgifter - Ändra lön. För att uppdatera flera anställda går du istället in under Register - Personal - Massuppdatera löner

Läs mer här: Massuppdatera löner

Retroaktiv beräkning

Kopiera länk hit

1. När lönen är uppdaterad går du in på Retroaktiv lön för att göra en beräkning av den retroaktiva utbetalningen. Retroaktiv lön finns tillgänglig från Kalender, Lönekörning och Personalregister.
I listan visas nu en lista över alla anställda med datum då deras lön senast uppdaterades. Vill du beräkna lönen retroaktivt på någon särskild anställd kan du göra ett urval med hjälp av de olika filter som finns tillgängliga. 

Det finns 3 olika status:
Att beräkna - Visar alla anställda med information om senaste uppdatering av lön.
Beräknade - Visar alla anställda där retroaktiv beräkning är gjord, men ej utbetald. Väntar på nästa lönekörning.
Överfört till lön - Visar alla anställda som har en retroaktiv beräkning gjord, och utbetald.

2. När den retroaktiva beräkningen ska göras kan du på ytterligare en nivå bestämma vilka avvikelser som skall inkluderas i beräkningen. Du kan beräkna den retroaktiva lönen på Semester, Sjukfrånvaro, Vård av barn, Övertid & OB samt Övrig frånvaro. 
Välj vilka tillägg och avdrag som ska ingå i beräkningen genom välja På/Av. Anger man Nej på samtliga dessa val kommer beräkningen att ske endast på månadslön/timlön.
Se nedan för beskrivning av vad som ingår i respektive kategori.

3. Markera de anställda som ska ingå i beräkningen och klicka därefter på Beräkna. Välj från vilket datum beräkningen ska ske, vanligtvis det datum som den nya lönen gäller från och klicka sedan på Beräkna.

4. När lönen är beräknad blir raden blå och finns nu under status Beräknade. Du kan då klicka på den anställde för att se underlaget för den retroaktiva beräkningen.

5. När nästkommande lön skapas till den anställde kommer den retroaktiva lönen visas på lönebeskedet. Då blir även raden under Retroaktiv lön grön, flyttas till status Överfört till lön och utbetalningsperioden visas. 

På nästkommande lönebesked ser det ut så här:


Ångra beräkning

Skulle du ångra en retroaktiv löneberäkning, som ännu inte överförts till lön, kan du alltid markera den anställde och klicka på knappen Radera.

Om lönebesked är skapat måste lönebeskedet först raderas innan du kan återställa den retroaktiva beräkningen.


Visa sammanställning

Med hjälp av Visa sammanställning får du ett underlag på detaljerna från den retroaktiva beräkningen, för alla anställda du markerat i listan.

Kategorier i beräkningen
Semester - Alla tillägg och avdrag relaterade till semester.

Sjukfrånvaro - Alla tillägg och avdrag relaterat till sjukfrånvaro

Vård av barn - Alla avdrag relaterat till vård av barn

Övertid & OB - Alla tillägg relaterat till övertid, mertid och OB

Övrig frånvaro - Alla avdrag vid olika former av frånvaro som är inte täckta i övriga
kategorier.

Fick du den hjälp du sökte?