Företagsbrevlåda - Kom igång och vanliga frågor

Företagsbrevlåda

Med Fortnox Företagsbrevlåda får du post från myndigheter och andra offentliga aktörer direkt till ditt företag - helt digitalt. Snart kommer du även kunna ta emot digital post från flera andra privata leverantörer.

Vilka krav finns för att kunna aktivera Företagsbrevlåda?

Kopiera länk hit
  • Du behöver vara firmatecknare för att aktivera.

  • Du behöver kunna logga in med BankID i Fortnox.

  • Ditt företag har någon av följande bolagsformer: Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsförening eller ekonomisk förening. Handelsbolag eller kommanditbolag måste ha minst en fysisk person som firmatecknare.

Vad kostar Företagsbrevlåda? Krävs licens?

Kopiera länk hit

Fortnox Företagsbrevlåda kostar inget och du behöver ingen licens för att aktivera den. Den finns tillgänglig automatiskt i Fortnox meny för alla som kan använda den.

Vilken post får jag till Fortnox Företagsbrevlåda idag?

Kopiera länk hit

Idag levereras myndighetspost till Fortnox Företagsbrevlåda vilket innebär att all post från följande anslutna avsändare levereras digitalt till Fortnox Företagsbrevlåda.

Vi arbetar löpande med att ansluta fler aktörer, även från privat sektor. Vi tittar också på möjligheten att visa de mejl som skickas till lagringsplats/Arkivplats samt visa inkomna fakturor för att nå målet att ge alla företagare en plats att se all inkommande viktig företagspost på och enkelt koppla den vidare i Fortnox plattform.

Hur vet jag att det kommit ett nytt brev?

Kopiera länk hit

Du kan välja att få notiser när det inkommit ett nytt brev till din e-post, i Fortnox-klockan och som pushnotis från Fortnox App. Dina notiser aktiveras första gången du loggar in i din företagsbrevlåda.

Hur aktiverar jag Fortnox Företagsbrevlåda?

Kopiera länk hit

Du aktiverar via Fortnox webb eller Fortnox App. Den är bara möjlig att aktivera för ditt företag om du och ditt företag uppfyller kriterierna i sektionen “Vilka krav finns för att kunna aktivera Företagsbrevlåda?”.

I vår webb hittar du aktiveringen under Meny - Företagsbrevlåda när du loggat in i Fortnox och kan följa instruktionerna där.


För att aktivera och använda Fortnox Företagsbrevlåda behöver du vara firmatecknare samt vara inloggad med BankID. Läs mer om hur du loggar in med BankID. ‍

I Fortnox App går du in på Meny - Företagsbrevlåda och följer instruktionerna.

Vad får jag för post till Fortnox Företagsbrevlåda?

Kopiera länk hit

Med Fortnox Företagsbrevlåda får du idag digital post från myndigheter, kommuner och regioner. Exempel på anslutna avsändare är Skatteverket, Bolagsverket och Transportstyrelsen.

Myndighetspost aktiveras i samband med att du registrerar din Företagsbrevlåda. Vill du fortsätta att ha brev på papper från en specifik avsändare kan du ändra det i brevlådans inställningar.

Vill du inaktivera digital myndighetspost kan du göra det via inställningar. Du kommer fortfarande kunna gå in och läsa dina gamla brev men myndighetspost kommer fortsättningsvis skickas till företaget på papper.

Läs mer om digital post för företag här: DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Hur delar jag min brevlåda med någon annan?

Kopiera länk hit

Delningar av Fortnox Företagsbrevlåda hittar du under Inställningar på webben eller i Fortnox App. Du kan välja att dela till en person, din Bolagshanterare eller en byrå du samarbetar med. För att dela Företagsbrevlåda med dina kollegor behövs det ett användarkonto i Fortnox med personnummer angivet. Detta för att personen behöver verifiera sig med BankID för att kunna använda brevlådan.

Du kan välja mellan två olika rättigheter när du delar din Företagsbrevlåda med en kollega.

  • Läsrättigheter ger användaren möjlighet att läsa i brevlådan och möjlighet att spara bilagor.

  • Hanteringsrättigheter ger användaren samma rättigheter som läsrättigheter men man kan också ta bort brev samt hantera inställningar för avsändare.

Vad kan jag göra med de brev som kommer in?

Kopiera länk hit

Du kan spara bilagorna i breven som antingen underlag till bokföring eller att det är en leverantörsfaktura. Har du automatisk tolkning så tolkas den när du sparar som leverantörsfaktura. Du kan även markera brev som olästa om du vill hantera dem vid ett senare tillfälle eller ta bort brev som du inte längre vill ha kvar. Läs mer om Fakturatolkning.

Vem har mest nytta av att aktivera Företagsbrevlåda?

Kopiera länk hit

Du som mest får myndighetspost har allt att vinna på att aktivera vår brevlåda eller byta från din nuvarande digitala brevlåda redan idag eftersom det blir mycket enklare att spara underlag från digital post direkt till Bokföring och Leverantörsfakturor. Vi arbetar löpande med att lägga till fler avsändare och funktioner.

Hur påverkas min post om jag som inte har någon digital brevlåda aktiverar Fortnox Företagsbrevlåda?

Kopiera länk hit

Har du ingen digital brevlåda idag så kommer post från anslutna avsändare komma digitalt till Fortnox Företagsbrevlåda istället för din vanliga brevlåda. Övrig post påverkas inte utan hamnar i din vanliga brevlåda som innan.

Hur påverkas min post om jag har en annan digital brevlåda idag och aktiverar Fortnox Företagsbrevlåda?

Kopiera länk hit

Har du en annan digital brevlåda idag så kommer myndighetspost komma i Fortnox Företagsbrevlåda istället för din nuvarande digitala brevlåda. Övrig post påverkas inte utan hamnar i din tidigare digitala eller vanliga brevlåda som innan.

Vad innebär myndighetspost?

Kopiera länk hit

Med myndighetspost menar vi post från myndigheter, kommuner och regioner som är anslutna till tjänsten Mina meddelanden som drivs av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Exempel på anslutna avsändare är Skatteverket, Bolagsverket och Transportstyrelsen. Läs mer om vilka du kan få digital post ifrån hos DIGG .

Kan jag nå Fortnox Företagsbrevlåda på fler enheter?

Kopiera länk hit

Du kan använda brevlådan på alla datorer och plattor där du kan identifiera dig med BankID och som har en modern webbläsare, samt i Fortnox App.

Hur hittar jag Fortnox Företagsbrevlåda i Fortnox App?

Kopiera länk hit

I appens meny hittar du menyalternativet Företagsbrevlåda.

Varför hittar jag inte Fortnox Företagsbrevlåda i Fortnox App?

Kopiera länk hit

Du behöver vara inloggad med BankID och vara firmatecknare eller ha fått företagsbrevlådan delad till dig av en firmatecknare.

Hur får redovisningskonsulter bäst nytta av Fortnox Företagsbrevlåda?

Kopiera länk hit

De flesta företag behöver idag aktivera sin brevlåda själva eftersom endast firmatecknare kan aktivera den. Du som konsult kan be din klient dela sin företagsbrevlåda med din byrå så får de konsulter med åtkomst till klienten tillgång till digital post. När byrån har fått företagsbrevlådan delad till sig kan konsulter med åtkomst se när brev inkommit i klientvyn.

För att konsulter ska kunna hjälpa klienter med digital post så behöver ni göra följande:

1. Skapa en delning till företaget genom att gå till Delningar i brevlådans inställningar. Se stycket "Hur delar jag min brevlåda med någon annan?" ovan, för mer information.
2. Konsulten kan nu logga in med BankID och öppna brevlådan hos klienten.

Om det är för känsligt att dela till alla konsulter med åtkomst så kan firmatecknaren dela till en specifik person:

1. Var noga med att konsultens användare har personnummer inlagt, annars kan hen inte logga in med BankID.
2. Firmatecknaren delar brevlådan till konsultens personnummer genom att gå till Delningar i företagsbrevlådans inställningar. Se stycket "Hur delar jag min brevlåda med någon annan?" ovan, för mer information.

Konsulten kan nu logga in med BankID och öppna klientens företagsbrevlåda.

Får jag en unik e-postadress till min brevlåda?

Kopiera länk hit

Nej, idag kan vi endast ta emot myndighetspost till vår brevlåda. Vi utvärderar löpande möjligheterna att samla all inkommande post och viktiga dokument till vår brevlåda och hoppas erbjuda en samlad plats för alla företagares inkommande viktiga dokument i framtiden.

Kan jag få in fakturor som kommit till min mail till Fortnox Företagsbrevlåda?

Kopiera länk hit

Nej inte till brevlådan men du kan vidarebefordra mejl till ditt företags mejladress i Fortnox för att få dem direkt till Bokföring och Leverantörsfakturor. Vi utvärderar möjligheten att i framtiden visa även e-post till ditt företags mejladress i Fortnox i vår företagsbrevlåda.

Jag har Kivra idag, vad är fördelen med att byta till Fortnox Företagsbrevlåda och vad förlorar jag?

Kopiera länk hit

Den största fördelen med Fortnox Företagsbrevlåda är att du får posten direkt till Fortnox och behöver därmed inte överföra post från någon annan brevlåda till Fortnox för bokföring eller för att hantera fakturor. Med ett klick kan du spara underlag från post in i bokföring och tolkning av fakturor.

Kivra har idag några fler kringfunktioner och fler avsändare kopplade men om du mest får myndighetspost och bara är intresserad av att läsa den och skicka den vidare till Bokföring eller Leverantörsfakturor i Fortnox så förenklar det för dig att byta.

Jag har en annan digital brevlåda idag, vad är fördelen med att byta till Fortnox Företagsbrevlåda och vad förlorar jag?

Kopiera länk hit

Du får posten direkt till Fortnox och behöver därmed inte överföra post från någon annan brevlåda till Fortnox för bokföring eller för att hantera fakturor. Med ett klick kan du spara underlag från post in i bokföring och tolkning av fakturor. Bytet sker automatiskt när du aktiverar vår brevlåda. Notera att befintlig post inte flyttas över automatiskt.

Jag har Kivra-koppling till Fortnox (Inkomna dokument) idag, vad blir skillnaden att byta till Fortnox Företagsbrevlåda?

Kopiera länk hit

Fördelar med vår brevlåda jämfört med vår Kivra-koppling:

  • Du får e-postnotis när det finns nya brev.

  • Du får direkt kontakt med DIGGs meddelandetjänst vilket ger större pålitlighet i leveransen då det inte finns någon mellanhand och flera kopplingar som posten behöver passera på vägen.

  • Du får se hela originalbrevet och inte bara bilagor.

  • Vår brevlåda är lättare att aktivera än vår Kivra-koppling som kräver att du aktiverar på båda sidor.

  • Vår brevlåda är snabbare att hitta direkt från Fortnox meny.

Kivra-kopplingen kommer inte vidareutvecklas mer medan vi löpande kommer bygga på fler funktioner och ansluta fler källor till Fortnox Företagsbrevlåda. I framtiden ser vi snarare Kivra-kopplingen som en av flera källor till vår brevlåda som vi vill ska samla alla inkommande viktiga dokument för företagaren på ett ställe. Det finns inga planer på att stänga ner kopplingen för de kunder som har anledning att använda den.

Kivra har idag några fler kringfunktioner och fler avsändare kopplade men om du mest får myndighetspost och bara är intresserad av att läsa post och skicka den vidare till Fortnox så förenklar det för dig att byta.

Om jag har Fortnox Företagsbrevlåda och Kivra-kopplingen samtidigt var hamnar posten då?

Kopiera länk hit

Du kommer fortsätta få all post utom myndighetspost till Kivra och myndighetspost styrs då om till vår brevlåda istället. Myndighetspost kan bara kopplas till en digital brevlåda i taget.

Kan jag byta från Kivra?

Kopiera länk hit

Ja. Du styr automatiskt om ny myndighetspost till Fortnox Företagsbrevlåda när du aktiverar den. Din tidigare post ligger kvar hos Kivra. Notera att du bara får myndighetspost till oss just nu. Övrig post kommer fortsätta komma till Kivra och din vanliga brevlåda som innan.

Kan jag få över mina Kivra-brev?

Kopiera länk hit

Kivra tillåter endast enskild nedladdning av varje bilaga. Du kan inte ladda upp brev själv i vår brevlåda än då vi för närvarande endast tillåter officiell post via DIGGs tjänst Mina meddelanden. Vi är för att alla brevlådeoperatörer ska tillhandahålla enkel export och import för att göra det enkelt för alla att byta till den brevlådeoperatör som passar dem bäst.

Hur hanteras mina personuppgifter och post i samband med Företagsbrevlåda? Kan någon människa läsa min post?

Kopiera länk hit

Vi tar din personliga integritet på största allvar och följer GDPR. All post är krypterad hela vägen från Mina meddelanden-tjänsten, delas aldrig med tredje part utan ditt direkta medgivande via BankID och kan inte läsas av människor på Fortnox. Data kan under Fortnox Tjänsteavtal anonymiseras och analyseras av maskin för att hjälpa oss förbättra tjänsten. Läs mer om hur Fortnox hanterar integritet och säkerhet.

Jag vill ta bort alla mina uppgifter enligt GDPR, hur gör jag?

Kopiera länk hit

Hör av dig till Fortnox Dataskyddsombud. Läs mer om integritet och säkerhet.

Varför syns Företagsbrevlåda i Meny för alla företag?

Kopiera länk hit

Fortnox Företagsbrevlåda har ingen licens och ingen kostnad samt har eller kommer ha ett centralt värde för de allra flesta kunder i Fortnox inom närtid. Vi arbetar löpande med att dölja menyalternativet för de företag som inte kan få ut något värde, till exempel bolagshanterare, ideella föreningar, och för tillfället enskilda firmor. Enskilda firmor vill vi stödja så snart det är möjligt.

Fick du den hjälp du sökte?