Kom igång med Fortnox Revisor

Digital Byrå, Kom igång

Med Fortnox Revisor får företagets revisor god inblick i företaget under en begränsad period. Licensen ger full insyn i produkterna, men det går inte att lägga till eller redigera några poster. Efter 30 dagar sägs licensen upp automatiskt.

När och hur används revisorslicensen?

Kopiera länk hit

Med Fortnox Revisor har revisorn full insyn i allt som görs, men kan inte skapa eller redigera några poster. Revisorn kan exempelvis klicka in sig på en faktura, en lönekörning eller se resultat- och balansrapporter och därifrån klicka sig ner från kontonivå till verifikation och vidare till det digitala underlaget.

Fortnox Revisor omfattar Anläggningsregister, Bokföring, Fakturering, Lager och Lön. Det går enkelt att styra vilka produkter och tillhörande rapporter i Fortnox som användaren ska få tillgång till.

Observera att vid samarbete med vissa byråer så kommer du inte kunna aktivera Fortnox Revisor, licensen är då inte synlig under Tilläggsbeställning. Istället rekommenderar vi att du aktiverar Fortnox Läs‍, men observera att du själv då behöver säga upp licensen när behovet upphör.


Behörigheter i Fortnox Revisor

Kopiera länk hit

Företagets system- eller programadministratör‍ har möjlighet att välja vilka program en användare ska ha tillgång till. Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare‍ i programmet.

För att tilldela behörigheter så går du till sidan Administrera användare och klickar på ikonen för Fortnox Revisor vid aktuell användare.

Välj sedan vilka program i revisorslicensen som användaren ska ha behörighet till. Observera att med licensen Fortnox Revisor så gäller behörigheten enbart att kunna läsa, ej att kunna ändra eller lägga till poster. Relevanta register och rapporter till respektive programdel följer med automatiskt, med några få undantag.

Under Fakturering kan du även styra om användaren ska kunna se täckningsbidrag och täckningsgrad som visas på fakturorna.

Det finns även behörighetsinställningar kopplade till Fortnox Revisor under Rapporter och Register/Övrigt.

- Under Administrera användare - Rapporter finns inställning för Behandlingshistorik, där allt som händer i programmet loggas. Behandlingshistoriken styrs inte av vilka licenser den aktuella användaren har, utan händelser för samtliga produkter visas.

- Under Administrera användare - Register/Övrigt kan du ställa in om användaren ska kunna Exportera filer (bilder och bankfiler) och få tillgång till SIE-export.

Dessa tre inställningar är aktiverade när licensen tilldelas och behöver inaktiveras manuellt om användaren inte ska ha tillgång till dem.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen.

Fick du den hjälp du sökte?