Vad är programadministratör och systemadministratör?

Hantera Fortnox

I Fortnox program finns två olika typer av administratörer - programadministratör och systemadministratör.

Du ställer in behörigheterna för de olika användarna genom att klicka på ditt företagsnamn uppe i högra hörnet och väljer sedan alternativet Administrera användare. För att kunna redigera användare och behörigheter måste du vara administratör.

När du klickat på Administrera användare kommer du till en vy där du ser alla dina programlicenser och vilka användare som finns upplagda. De två kolumnerna längst ut till höger avser inställningarna för program- respektive systemadministratör. Du klickar alltså på symbolen för det program som du vill att en användare ska bli programadministratör för och på samma sätt klickar du på AV/PÅ-symbolen för att göra en användare till systemadministratör. Nedan beskriver vi vad de olika administratörsrollerna innebär.

Vad innebär systemadministratör?

Kopiera länk hit

Det är mycket viktigt att du vet vad det innebär att göra en användare till systemadministratör, eftersom systemadministratören har den högsta behörigheten till ditt konto och abonnemang hos oss och är överordnad programadministratören och de övriga användarna. Systemadministratören är kontaktperson i alla frågor som rör tjänsterna och avtalet, samt kan:

  • Beställa fler program och tjänster

  • Lägga till, ta bort och justera behörigheter på användare

  • Utse andra användare till systemadministratörer

  • Ändra fakturamottagare

  • Säga upp Fortnox tjänsteavtal

  • Besluta i övriga frågor som uppstår med anledning av Fortnox tjänsteavtal

Dessa förändringar sker utan att du får någon information i förväg, kan godkänna dem, eller ångra förändringarna i efterhand.

Systemadministratören har inte automatiskt behörighet att arbeta i programmen. Vill hen själv arbeta i programmen så måste behörigheter för respektive program tilldelas.

Det är endast systemadministratören som kan göra tilläggsbeställningar eller säga upp programlicenser och även ta bort och lägga till användare och integrationer. Det är bara systemadministratören som har rätt att godkänna och/eller säga upp avtal mellan företaget och Fortnox.

Det är också systemadministratörens uppgift är att utse vem som ska vara program- respektive systemadministratör.

Systemadministratören är administratör över samtliga Fortnox program och det går alltså inte att vara systemadministratör för enbart ett program. För att kunna använda Fortnox måste det finnas minst en systemadministratör. Om du är ensam användare av dina program är du automatiskt både system- och programadministratör.

Vad innebär programadministratör?

Kopiera länk hit

Om du endast vill att användaren ska kunna redigera och tilldela behörigheter till andra användare så ska du göra hen till programadministratör. En programadministratör kan ge andra användare behörigheter för de program som personen i fråga är programadministratör för.

Om du är ensam programadministratör för något av era program har du automatiskt all behörighet för just det programmet. Skulle det läggas upp en till användare som programadministratör för samma program, så kommer den användaren inte att få all behörighet automatiskt. I det fallet måste du eller den som är systemadministratör för ert företag tilldela behörigheter till den nya programadministratören.

Du kan vara programadministratör för fler än ett program. Det går också att välja ut olika personer som programadministratörer för olika program, du kan dock endast administrera behörigheterna för de program du själv är programadministratör för.

Exempel: Anna är programadministratör för Fortnox Fakturering och kan tilldela behörighet till Linus så att även han kan arbeta i faktureringsprogrammet, men hon kan inte tilldela behörigheter för Linus i Fortnox Bokföring eftersom hon inte är programadministratör för det programmet.

Fick du den hjälp du sökte?