Logga in i Fortnox med BankID

Hantera Fortnox

Hur BankID-inloggning fungerar är snarlikt oavsett om du hunnit få ditt Fortnox ID än eller inte men välj avsnitt nedan beroende på hur det ligger till för dig.

Om du är osäker på om du har Fortnox ID så är det enklaste sättet att ta reda på det att kontrollera om du har menyvalet Hantera Fortnox ID när du loggar in med lösenord.

Med Fortnox ID

Kopiera länk hit

Du kan logga in med BankID som inloggningsmetod till ditt Fortnox ID. Då får du även fördelarna med Fortnox ID, att du kan byta företag utan att logga ut och se samma företagslista oavsett hur du loggat in.

Precis som tidigare behöver du:

  • ange personnummer på din användare för att det ska gå att logga in med BankID

  • se till att det endast finns en användare med ditt personnummer.

Har du angett personnummer på ditt Fortnox ID behöver du inte göra mer. Om du saknar någon användare så behöver du logga in med lösenord och gå in på Användaruppgifter på det företaget och kontrollera att det finns ett personnummer angivet där. Välj Ändra uppgifter eller Hantera Fortnox ID i menyn enligt bilden för att lägga till personnummer.

Automatisk utloggning

Kopiera länk hit

Tänk på att om du loggar in via BankID kommer du att automatiskt bli utloggad om du varit inaktiv i 1 timme. Detta kommer att ske oberoende av den eventuella inställningen av tidsgränsen för automatiskt utloggning som går att ställa in under Användaruppgifter. Att det är så beror på det avtal Fortnox har med BankID och det är tyvärr inget vi kan påverka.

Med den tidigare inloggningen

Kopiera länk hit

Har du ännu inte konverterat din lösenordsinloggning till Fortnox ID är det följande avsnitt som stämmer bäst med din situation. Att logga in med användarnamn kommer snart fasas ut och helt ersättas med Fortnox ID-inloggning.

För att du eller dina användare ska ha möjlighet att logga in i Fortnox med hjälp av BankID behöver du kontrollera att vissa uppgifter finns inlagda på användarna.

* Att din användare har ett fullständigt svenskt personnummer

* Att det inte oavsiktligt finns fler användare som har samma personnummer

(Obs! Finns det flera användare som har samma personnummer kommer personen ifråga att få välja i en lista vid BankID inloggningen vilken användare som ska loggas in.)

Uppgifterna på din egen användare kan du kontrollera och fylla i under inloggningsuppgifter. Klicka på ditt företagsnamn uppe till höger i programmet och välj sedan Inloggningsuppgifter

(OBS! Tänk på att när du loggar in via BankID så kommer du att automatiskt att bli utloggad ur programmet om du varit inaktiv i 1 timme. Detta kommer att ske oberoende av den eventuella inställningen av tidsgränsen för automatisk utloggning som går att ställa in under Inloggningsuppgifter.)

Om det finns användare du inte vill ska kunna logga in med BankID kan du lösa detta genom att antingen inaktivera, ta bort eller se till att personnummer inte är angivet på dem. Observera att en användare som har möjlighet att logga in med användarnamn och lösenord alltid själv kan fylla i sitt personnummer för att återigen kunna logga in med BankID.

Fick du den hjälp du sökte?