Kom igång med Fortnox Läs

Bokföring, Kom igång

Med Fortnox Läs kan även intressenter som inte jobbar aktivt i Fortnox få en god inblick i företaget - ett bra sätt att involvera och engagera.

När och hur används läslicensen?

Kopiera länk hit

Med Fortnox Läs har du full insyn i allt som görs, men kan inte skapa eller redigera några poster. Du kan exempelvis klicka in dig på en faktura, en lönekörning eller se resultat- och balansrapporter, och därifrån klicka dig ner från kontonivå till verifikation och vidare till det digitala underlaget.

Denna licens lämpar sig väl i exempelvis en förening där ordföranden vill kunna gå in och följa arbetet, men inte själv ska kunna arbeta aktivt i programmet. Eller om du som kund vill följa din redovisningsbyrås arbete.

Fortnox Läs omfattar Anläggningsregister, Bokföring, Fakturering, Lager och Lön. Det går enkelt att styra vilka produkter med tillhörande rapporter i Fortnox som respektive användare ska få tillgång till.


Behörigheter i Fortnox Läs

Kopiera länk hit

Företagets system- eller programadministratör‍ har möjlighet att välja vilka program en användare ska ha tillgång till. Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare‍ i programmet.

För att tilldela behörigheter så går du till sidan Administrera användare och klickar på ikonen för Fortnox Läs vid aktuell användare.

Välj sedan vilka program i läslicensen som användaren ska ha behörighet till. Observera att med licensen Fortnox Läs så gäller behörigheten enbart att kunna läsa, ej att kunna ändra eller lägga till poster. Relevanta register och rapporter till respektive programdel följer med automatiskt, med några få undantag.

Under Fakturering kan du även styra om användaren ska kunna se täckningsbidrag och täckningsgrad som visas på fakturorna.

Fick du den hjälp du sökte?