Dela denna artikel

Rapport - Periodisk sammanställning

Bokföring

I den periodiska sammanställningen rapporteras värdet av varor och tjänster du sålt momsfritt till andra EU-länder på grund av att köparen åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och varan transporterats till ett annat EU-land.

Det rapporterade värdet av varor och tjänster dyker endast upp om båda två av följande villkor är uppfyllda: 

- Du säljer varorna och tjänsterna momsfritt enligt huvudregeln för försäljning till näringsidkare.
- Köparen finns i ett annat EU-land och ska deklarera och betala moms på inköpet. 

För att rätt uppgifter ska komma med på rapporten måste följande kriterier uppfyllas: 

- Kundens VAT-nummer måste anges i kundregistret. Vill du veta mer om VAT-nummer, klicka här: Skatteverket - Momsregistreringsnummer
- Momstypen på fakturan måste vara märkt med typen EU omvänd skattskyldighet.

- Försäljningskonton som används måste vara märkta med momskoderna VTEU eller FTEU vid rapportering av Värde av varuleveranser och Värde av tjänster. Vid rapportering av Värde av trepartshandel behöver försäljningskonton vara märkta med momskoderna 3FEU eller 3VEU. 

(Obs! Kontot i ovan bild endast är ett exempel.)

- Har försäljningskontot VTEU eller 3FEU (Varor) måste artikeln ha märkningen vara. Om det är FTEU eller 3VEU (tjänst) måste artikeln vara märkt som tjänst.

Tänk på att kontot som används för bokföringen av frakt och fakturaavgifter måste ha någon av följande momskoder VTEU, 3FEU,FTEU eller 3VEU om avgifterna ska registreras i rapporten. Men för att inte förändra den momskod som är kopplad till kontot för frakt respektive fakturaavgift så rekommenderar vi att ta bort frakt och fakturaavgift från fakturans fot och istället lägga upp dem som flera olika artikelrader med tillhörande momskod.


Skriv ut rapporten

För att skriva ut rapporten för den periodiska sammanställningen klickar du på Rapporter - Periodisk sammanställning, där kan du välja den period du vill skriva ut rapporten för.

Mer information om Periodisk sammanställning kan du hitta på Skatteverkets hemsida .

Fick du den hjälp du sökte?