Tips inför årsskiftet

Bokföring

Här har vi samlat de hjälptexter som kan vara särskilt användbara vid årsskiftet:

Checklista - Bokföring

Kopiera länk hit

✓ Bokför årets resultat ‍ 
Kontrollera att du har bokat upp årets resultat på ett manuellt verifikat.

✓ Skapa räkenskapsår‍
Om du inte valt att räkenskapsåret automatiskt skapas. Välj den kontoplan du vill ha samt bokföringsmetod

✓ Ändra räkenskapsår ‍ 
Välj att ändra räkenskapsår, som du kommer till automatiskt när du loggar in.

✓ Lås perioden ‍  
När allt är klart och perioden ska stängas, du kan antingen välja att låsa det här manuellt eller per automatik via dina inställningar

✓ Överför balanserna ‍  
Överför balanserna om de inte stämmer. Detta kan göras under Register - Kontoplan, alternativt tar du ut en Balansrapport.

✓ Hjälp till felsökning - Bokföring
Kontrollera att du inte har några differenser i viktiga rapporter inför bokslutet, som exempelvis reskontra/bokföringen, balans/resultatrapport. Våra olika felsökningsguider kan underlätta för dig om du upptäcker en differens.

Nu ska all information vara korrekt och du kan börja arbeta i ditt nya år.

✓ Årsomföra leverantörs- och kundfakturor‍
Vid Kontantmetoden behöver man följa ovanstående steg samt årsomföra leverantörs- och kundfakturor.


Vill du veta mer om bokslut och årsredovisning, kan du läsa mer i Fortnox Företagsguide: Så gör du bokslut och årsredovisning (steg-för-steg)Checklista - Fakturering

Kopiera länk hit

✓ Har du utfört rot- eller rutarbete i slutet av året? Då finns det en del saker du bör tänka på för att din begäran om utbetalning ska bli rätt.* De som har köpt rot- eller rutarbete i slutet av året måste tänka på vilken sida av årsskiftet arbetet betalas.
✓ Du och köparen måste också tänka på när arbetet utförs.

✓ Rapportera rot/rut till Skatteverket i tid. Läs mer om hur man hanterar husarbete i Fortnox här: Skapa husfaktura - rot, rut och grönt avdrag

Läs mer på Skatteverkets hemsida .Checklista - Lager

Kopiera länk hit

✓ Genomför en Inventering ‍ av ditt Lager inför det nya året.
Checklista - Lön

Kopiera länk hit

Att göra

✓ Avsluta lönekörningar för 2023
Alla lönebesked som betalas ut 2023 behöver vara utbetalda, ni måste ha skapat och lämnat in arbetsgivardeklaration och bokfört detta.

Skapa nytt löneår
Du behöver skapa ett nytt löneår i ditt löneprogram. Detta för att du ska kunna betala ut lön till dina anställda för år 2024. När löneåret är skapat kan du kontrollera att löneperioderna är korrekta inför utbetalningarna under 2024, det gör du under Inställningar - Lön - Löneperioder . Här kan du läsa om hur du skapar löneperioder men även hur du ändrar redan skapade löneperioder. 

Skapa semesterberäkning och ta ut semesterskuldlistan (gör årsavslut)
Har du semesterår enligt kalenderår (januari-december) är det dags att göra ett semesterårsavslut. Tänk på att alla avvikelser som t.ex. semesteruttag, tjänstledighet eller annat som påverkar semesteråret finns registrerat i ditt löneprogram innan du gör ett semesterårsavslut. Du kan göra semesterårsavslutet så fort alla avvikelser fram till 31 december finns registrerade i kalendern och alla lönebesked för 2023 är utbetalda i programmet. Glöm inte att ta ut en semesterskuldlista per 2023-12-31 i samband med semesterårsavslutet. 

Nytt värde för skattefritt inrikes traktamente
Från 1 januari 2024 så har värdet för skattefritt inrikes traktamenten höjts. Har du inte gjort några ändringar på formlerna för inrikes traktamenten så kommer det skattefria beloppet uppdateras automatiskt på lönearten under Register - Lönearter och koder.

Skattepliktiga traktamenten
Betalar ni även ut en skattepliktig del i traktamente så se över så ni har korrekt belopp inlagt på lönearterna för skattepliktiga traktamente under Register - Lönearter och koder. Du lägger endast in den skattepliktiga delen i formeln för belopp på lönearten.

FOS-förfrågan
Du kan göra en Förfrågan om skatt inne på de anställdas personalkort på fliken Skatt. Då hämtas den anställdes skattetabell och eventuell jämkning direkt från Skatteverket. Har du skickat in en FOS-förfrågan (tidigare kallat CSR) till Skatteverket och fått svar är det dags att läsa in dem nu. Se till att allt för löneår 2023 är klart innan de läses in. Tänk också på att detta måste göras innan du skapar första löneutbetalningen för 2024.

Kolumn 7 i skattetabellerna tas bort i skattetabeller för inkomståret 2024
För inkomståret 2023 tillkom en ny kolumn i samtliga skattetabeller. Detta hade med den höjda pensionsåldern till 66 år att göra och gällde från 1 januari 2023. Denna kolumn tas nu bort i samtliga skattetabeller för inkomståret 2024. Du kan läsa mer om detta på Skatteverket .

Nya fält för anställda med födelsetid
Har du anställda som saknar personnummer eller samordningsnummer där du har fyllt i Personnummer saknas på personkortet behöver du nu fylla i ytterligare fält som ska med i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Det är födelseort, landskod födelseort och landskod medborgarskap och du hittar dessa i personalregistret under fliken Personalinformation

Bilförmån
Bilförmånens värde bygger på schablonvärden från Skatteverket. Inför året 2024 behöver du därför se över så att förmånsvärdet stämmer.

Skapa lönekörning - lönebesked till de anställda
När ovan punkter är gjorda är det dags att göra i ordning årets första lönebesked för 2024. 

✓ Skattetabeller och engångsskatt för inkomståret 2024
I samband med att du skapar ett nytt löneår i Fortnox Lön så uppdateras även skattetabellerna som gäller för inkomståret 2024. Samtidigt uppdateras även beloppsintervallerna för engångsskatten och de procentsatser som gäller för 2024.

✓ Uppdaterade arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifterna har uppdaterats för 2024, det blir automatiskt rätt arbetsgivaravgift utifrån den anställdes födelseår som är angivet på personalkortet. Samtidigt har den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år försvunnit, detta hanteras också automatiskt utifrån den anställdes födelseår och innebär att arbetsgivaravgiften för unga är 31,42% från 1 januari 2024.

Att rapportera

Rapportera till Fora
Från 2024 går Fora över till månadsrapportering av de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare. Det innebär att lönerapporteringen ska ske månadsvis och första månadsrapporteringen blir i februari 2024 som avser januari månad. 
I januari ska ni precis som under tidigare år lönerapportera för hela föregående året som nu avser 2023. 
För mer information kring månadsrapporteringen ber vi er kontakta Fora, ni kan även se vårt webbseminarium där vi tillsammans med Fora berättar om varför man gör denna övergång, du hittar den på www.fortnox.se/play

✓ Semesterskuldlista till bokslutet ‍ 
Har du ett bokslutsår som sträcker sig t.o.m 2023-12-31 bör du ta ut en semesterskuldlista per 2023-12-31 för de anställda i ditt företag, till bokslutet. 

Lönekollen - Aktuella procentsatser och belopp för 2024
Här finner du en sammanställning över alla procentsatser och belopp som gäller för 2024. 

Fick du den hjälp du sökte?