Dela denna artikel

Bokför årets resultat

Bokföring

Det sista du behöver göra vid ett avslutat räkenskapsår är att bokföra årets resultat, som syftar på om företaget har gått med vinst eller förlust.

Om ditt företag har haft högre intäkter än kostnader under räkenskapsåret, har ditt företag gått med vinst. Och tvärtom - har företaget haft högre kostnader än intäkter, har företaget gått med förlust.

Vid räkenskapsårets slut överförs resultatet till det Egna kapitalet i balansrapporten. Om företaget gått med vinst ska den bokföras som en kostnad i resultatrapporten (resultatkonto) och som en ökad skuld i balansrapporten (balanskonto). Skulle företaget gå med förlust, bokförs det som en intäkt i resultatrapporten och en minskad skuld i balansrapporten. Detta kan tyckas omvänt, men ett tips är att se företagets resultat som en skuld till aktieägarna och vice versa.

För de olika företagsformerna, Enskild firma och Aktiebolag har vi nedan angett exempel för hur årets resultat kan konteras.

Konton som anges ovan är endast exempel på vilka konton som kan användas i bokföringen, andra konton kan vara aktuella.

Varför gör man så?
Resultatrapporten gäller per räkenskapsår. När året är slut ser man i Resultatrapporten om det blev vinst eller förlust. För att sedan ”nolla ut” Resultatrapporten så bokför man om resultatet så att det hamnar på ett balanskonto. Varje nytt räkenskapsår börjar resultatrapporten om på noll och ett nytt resultat för året räknas fram.

Resultatrapport och balansrapport innan omföring av resultat

Beräknat resultat har ett belopp.

Balans och resultatrapport efter årets resultat är uppbokat.

Beräknat resultat har ändrats om till 0.

Gå sedan till Register- Kontoplan och klicka på Överför balanser från föregående år.

Skulle rapporterna misstämma för dig, gå igenom vår felsökningsguide för att åtgärda differensen:

Felsökningsguide - Differens mellan resultatrapport och balansrapport‍

Fick du den hjälp du sökte?