Årsrapportera till Fora

Lön

Fora administrerar vissa kollektivavtalade försäkringar. På Foras hemsida rapporteras både slutliga löner för föregående år och preliminära löner för innevarande år. Uppgifterna behövs för att Fora ska kunna beräkna de anställdas försäkrings- och pensionspremier och därefter kunna skicka preliminära och slutgiltiga fakturor till företaget.

Rapportering av slutgiltiga löner senast 31 januari

Kopiera länk hit

Arbetare som omfattas av Avtalspension SAF-LO rapporteras med en lönesumma per anställd i den slutliga rapporteringen, samt total lönesumma för alla arbetare. De individuella lönerna kan skickas in som fil.

Tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan ett medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och ett förbund inom PTK omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) genom avtalet med Fora. Även försäkring genom Trygghetsrådet administreras av Fora. För tjänstemän rapporteras endast den sammanlagda lönesumman, inga enskilda löner. Inga tjänstemän kan därför ingå i någon fil som skickas till Fora.

1. Inställningar för Fora

Kopiera länk hit

För att du ska kunna rapportera till Fora måste du börja med att markera att ert företag är Foratecknat. Klicka på inställningarna uppe till höger och öppna upp blocket för Fora. Här anger du även ert avtalsnummer hos Fora, avsluta med att Spara.  

2. Inställningar för de anställda

Kopiera länk hit

När du är klar med inställningarna behöver du ange vilken Foratyp de anställda har. Det gör du genom att klicka på Register - Personal uppe i högra hörnet. Gå sedan in på varje anställd och öppna upp fliken Rapportering. Här anger du vilken Foratyp den anställda är försäkrad för, är du osäker vilken foratyp en anställd har finner du den informationen hos Fora. Har den anställde slutat under det gångna året ska ett datum finnas i fältet Anställd t.o.m.. Avsluta med att Spara.  

3. Skapa Fora-rapporten

Kopiera länk hit

När det är dags att rapportera lönerna går du till fliken Fora under Meny - Lön och klickar på knappen Skapa ny. Du väljer föregående år och skapar sedan rapporterna. Alla lönebesked gås igenom och de Foragrundande lönerna summeras och visas per anställd i listan. 

4. Kontrollera rapporten - Lönearter som påverkar Fora lönerapporteringen

Kopiera länk hit

Alla bruttolöner förutom kostnadsersättningar, d.v.s. lönearter som är bruttolöner eller bruttoavdrag - förutom lönearter som börjar på 8, är satta som grundande för Fora. Observera att det kan finnas bruttolöner på Kontrolluppgiften som inte är grundande för Fora.

Du kan se vilka lönearter som är underlag för Fora under Register - Lönearter och koder, när du går in på en löneart så visas det under Grunduppgifter

Om en anställd inte dyker upp i rapporten, kontrollera att den anställda ligger som Foratecknad på personalkortet - fliken Rapportering. Läs mer under steg 2.

5. Skapa fil eller skriv ut lönerapporterna

Kopiera länk hit

Klicka på en anställd för att få en detaljerad vy av vad Forarapporten innehåller. Behöver du justera beloppet på en anställd gör du det i kolumnen Summa. Du avslutar med att antingen skapa en fil som du laddar upp på Foras hemsida eller genom att skriva ut en PDF på lönerapporterna som du sedan rapporterar till Fora.  

Observera att valet Skapa löneunderlagsfil endast finns för arbetare eftersom Fora inte tar emot rapportering av tjänstemannalöner via fil. Du kan markera Utskrift lönerapportering för tjänstemannalöner för att få en utskrift att använda som underlag när du manuellt fyller i uppgifterna på Foras hemsida.

Utskriftens första sida är de totala lönesummorna per arbetare och/eller tjänstemän och de olika avtal som förekommer. I fet stil hittar du siffran på de fält där lönesumman ska fyllas i på Foras hemsida, t.ex. 5 för Samtliga tjänstemän som försäkrats genom Trygghetsrådet. 

Utskriftens andra sida visar de enskilda lönesummorna för arbetare. Denna är alltså tom om du inte har några arbetare. 

Filen som skapas har ett fastställt filnamn, t.ex. Fora5509799195001.txt om företagets avtalsnummer är 9799195. Filen innehåller samma uppgifter som finns på första sidan i utskriften.

Med valet Välj år har du även möjlighet att komma åt tidigare skapade rapporter.

6. Rapportera till Fora

Kopiera länk hit

Rapportera dina uppgifter genom att gå till www.fora.se .

Om en anställd bytt Foratyp

Kopiera länk hit

Har en anställd bytt Foratyp under året, t.ex. från arbetare till tjänsteman, kan du även lägga till en totalsumma för en annan Foratyp. Det är enbart totalposter som går att lägga till, ändra eller ta bort på en anställd, inte detaljposter då dessa speglar vad som finns på lönebeskeden. Gör du en ny beredning för samma år, kommer manuella ändringar försvinna. 

Har du anställda som under året bytt från arbetare till tjänsteman får du manuellt lägga till rader och belopp. Välj Anställd och Foratyp, klicka sedan på knappen Lägg till. Det visas nu en ny rad där du lägger till den summa som ska rapporteras till Fora.

Fick du den hjälp du sökte?