Att välja bokföringsmetod - Faktureringsmetoden eller kontantmetoden?

Bokföring

Inom bokföring finns det två olika gällande bokföringsmetoder, faktureringsmetoden och kontantmetoden.

De berör bokföringen på olika sätt och hur man arbetar med dem varierar. Vilken bokföringsmetod du ska använda för ditt företag är en av de viktigaste frågorna när det kommer till hur ditt företag ska sköta och bedriva sin bokföring. Vilket du väljer är helt och hållet upp till dig själv, men man brukar säga att kontantmetoden är något enklare att förstå sig på och bokföra enligt. Blir företaget tillräckligt stort så har du dock inget annat val än faktureringsmetoden.

Faktureringsmetoden

Kopiera länk hit

Faktureringsmetoden används vid löpande bokföring och innebär att du bokför kundfakturor när de skapas, och leverantörsfakturor när de kommer in. Betalningen bokförs sedan separat när den utförs. Faktureringsmetoden är obligatorisk för verksamheter som har en omsättning på över 3 miljoner kronor och är praxis för aktiebolag.

Den avgörande skillnaden mot den andra bokföringsmetoden, kontantmetoden, är att faktureringsmetoden innebär att du bokför alla fakturor direkt. Att bokföra med faktureringsmetoden föredras i många fall av revisorer då den anses ge en sannare bild av verkligheten och underlättar bokföringen eftersom en faktura kan kopplas direkt till en bokföringspost.

En inkommande faktura (inköp) bokförs som en kostnad i resultaträkningen och som en leverantörsskuld i balansräkningen. När sedan betalning sker, bokförs detta och leverantörsskulden försvinner. Det betyder att bokföringen sker i två etapper.

En utgående faktura (försäljning) bokförs som en intäkt i resultaträkningen och som en kundfordran i balansräkningen. När sedan betalning erhålls, bokförs detta och kundfordran försvinner. Det betyder att bokföringen sker i två etapper.

Den som bokför enligt faktureringsmetoden redovisar moms i sin momsdeklaration tidigare än den som använder kontantmetoden. När du registrerar ditt företag för redovisning av moms får du ange om du vill använda dig utav faktureringsmetoden.

Kontantmetoden

Kopiera länk hit

Denna metod innebär att bokföring av inkomster och utgifter sker när in- och utbetalningarna inträffar, alltså när en kund har betalat en fordran eller när verksamheten har betalat en leverantörsskuld. Kontantmetoden tillämpas ofta av enskilda näringsidkare och andra verksamheter med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor per år. Andra som använder denna bokföringsmetod är verksamheter som inte har så många transaktioner under ett räkenskapsår och/eller där omsättningen inte uppgår till något större belopp. Om nettoomsättningen under året kommer att överstiga 3 miljoner kronor (och så kommer att förbli) är man skyldig att till Skatteverket anmäla övergång till faktureringsmetoden. Detta görs lämpligen inför nästa räkenskapsår.

Den avgörande skillnaden mot faktureringsmetoden är att med kontantmetoden ska bokföring av inkomster och utgifter först ske när pengarna faktiskt har överförts. Att bokföra med kontantmetoden anses ofta vara en enklare version av löpande bokföring eftersom det endast är inbetalningar och utbetalningar som bokförs. Därmed tas ett led i bokföringen bort då kundfordringar och leverantörsskulder utelämnas.

Kontantmetoden innebär färre konteringar på färre konton. Detta betyder att den inte ger en lika bra och detaljrik överblick över bokföringen som faktureringsmetoden gör. Nackdelen är att det ibland kan bli något svårare att hålla koll på fakturor och kvitton.

Vid bokslut måste dock samtliga fakturor som ännu inte betalats bokföras på den sista dagen i räkenskapsåret. Därför kallas ibland kontantmetoden för bokslutsmetoden.

Vid tillämpning av kontantmetoden ska även momsen redovisas vid betalningstillfället i enlighet med hur fakturorna bokförs. Om det däremot finns obetalada fakturor vid räkenskapsårets slut ska momsen på dessa redovisas i bokslutet.

Film: Räkenskapsår, inställningar & skapa fakturor

Kopiera länk hit


Film: Betalning av kundfaktura & leverantörsfaktura


Välj bokföringsmetod i Fortnox

Kopiera länk hit

I Fortnox väljer du vilken bokföringsmetod du ska använda i samband med att ett nytt räkenskapsår skapas. När året är skapat behöver du inte själv tänka på hur bokföringen ska göras utan programmet anpassar sig efter den metod som är angiven i inställningarna.

Fick du den hjälp du sökte?