Behörigheter i Fortnox Bokföring

Bokföring

Företagets programadministratör eller systemadministratör ‍ har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.
Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare ‍ i programmet. 

Tilldela behörigheter

Kopiera länk hit

Klicka på ikonen för Bokföring vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter. 

Verifikationer

Verifikationer: Välj  så kan användaren se, men inte göra något, i bokföringen.
Bokför: Med denna behörighet kan användaren skapa och bokföra verifikationer.
Radera: Ger behörighet att radera verifikationer.
Ändra: Behörighet för att ändra redan skapade verifikationer.
Periodisera: Möjlighet att periodisera verifikationer.
Se skapad av/ändrad av: Ger möjlighet att se vem som skapat/ändrat en verifikation.

Registrera dagskassa: Behörighet för funktionen Registrera dagskassa.
Registrera kvitton: Denna behörighet ger tillgång till funktionen Registrera kvitto.
Periodiseringar: Välj för att användaren ska se fliken Periodiseringar.
Utföra periodiseringar verifikationer: Behörighet för att utföra periodiseringar på verifikationer.
Utföra periodiseringar leverantörsfakturor: Behörighet för att utföra periodiseringar på leverantörsfakturor.
Utföra periodiseringar kundfakturor: Rättighet att utföra periodiseringar på kundfakturor.
Stäm av konto: Behörighet för att komma åt och arbeta i vyn Stäm av konto.
Ta bort banktransaktioner: Behörighet för att ta bort banktransaktioner under Stäm av konto.
Sök belopp: Möjlighet att se fliken Sök belopp i bokföringen för att enkelt hitta belopp.
Inställningar: Behörighet för att göra inställningar för bokföringsprogrammet.
Låsa period: Behörighet för att låsa perioder.


Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor: Är den PÅ så kan man se, men inte göra något, i leverantörsfakturor.
Spara: Behörighet för att kunna spara leverantörsfakturor.
Bokför: Möjlighet att bokföra leverantörfakturor.
Makulera: Rättighet att makulera leverantörsfakturor.
Betalfil: Behörighet för att kunna skapa betalfil med leverantörsfakturor.
Ångra betalfil: Ger möjlighet att backa en status på en leverantörsfaktura från Under betalning till Obetald. På så vis kan man skapa en ny betalfil.
Periodisera: Möjlighet att skapa periodiseringar på leverantörsfakturor.
Ta bort kopplade bilder: Behörighet för att kunna ta bort en kopplad bild på en faktura.
Se skapad av / ändrad av: Med denna behörighet ser användaren vem som skapat/ändrat faktura.

Inkomna fakturor /dokument: Ger tillgång till vyn Inkomna fakturor/dokument.
Skicka för tolkning: Med denna behörighet kommer användaren åt vyn Skicka för tolkning, och kan därifrån skicka fakturor till tolkning om man saknar automatiskt flöde för fakturatolkning.
Utbetalningar: Behörighet för att göra utbetalningar på leverantörsfakturor.
Inställningar: Rättighet för att komma åt inställningarna för leverantörsfakturor.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen. 

Rapporter och Register/Övrigt

Kopiera länk hit

I samband med att du sparade behörighetsinställningarna fick du frågan om användaren också ska få tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet. Svarade du ja på den frågan så har användaren fått behörigheter till rapporterna och registren.

Om du svarade nej kan du i efterhand klicka på ikonerna i kolumnerna och lägga till behörigheterna för rapporter och register i de program som användaren har behörighet för.

Under Register/Övrigt finns även några ytterligare behörigheter som inte har med register att göra; Anonymisera räkenskapsår, Hantera borttagna användare, Radera behandlingshistorik, Kreditupplysningar och Inställningar för bevakning.

Läs mer här: 

Behörigheter Gemensamt - Rapporter

Behörigheter Gemensamt - Register/Övrigt

Fick du den hjälp du sökte?