Behörigheter Gemensamt - Rapporter

Hantera Fortnox

Företagets programadministratör eller systemadministratör‍ har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till.

Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.

Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare‍ i programmet.

För att tilldela behörigheter klickar du på ikonen för aktuellt program, i kolumnen Program/Behörighet vid aktuell användare på sidan Administrera användare.

Rapporter

Kopiera länk hit

Behörigheterna för Rapporter i de olika programmen ligger separat under kolumnen Rapporter.

Bokföring
Denna behörighet ger användaren möjlighet att ta ut följande rapporter:

Visa strukna rader
Med denna behörighet kan användaren i rapporter även se verifikat som har strukits.

Fakturering
Ger användaren möjlighet att ta ut följande rapporter:

Tid
Ger användaren möjlighet att se den detaljerade översikten i Fortnox Tid.

Lön
Ger användaren möjlighet att ta ut följande rapporter:

Lager
Ger användaren möjlighet att ta ut Lagervärdesrapporten.

Behandlingshistoriken
Ger användaren möjlighet att kunna ta ut en rapport på vad som har hänt i programmet.

Visa grafer i lobbyn
Ger användaren möjlighet att kunna se grafer för nyckeltal, denna styrs även av vilka program användaren har tillgång till.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen.

Fick du den hjälp du sökte?