Skapa förfrågan om skatteavdrag (FOS-förfrågan) och läsa in svarsfil (FOS-svar)

Lön

För att få reda på vilken skattetabell och eventuell jämkning dina anställda har kan du göra en förfrågan om skatteavdrag, FOS-förfrågan (tidigare CSR-förfrågan), till Skatteverket. Förfrågan kan man göra för innevarande eller för kommande beskattningsår. Frågor om kommande år kan du börja att skicka in från 1 november och svaret får du i mitten av december.

FOS-förfrågan - Förfrågan om skatteavdrag

Kopiera länk hit
  • Gå in under Register - Personal

  • Välj Skapa FOS-förfrågan, du hittar verktyget till höger över personallistan

  • Välj vilken period du vill skicka förfrågan för och välj OK. Förfrågan om kommande beskattningsår kan du välja först från och med 1 november.

  • Filen som skapas laddar du nu upp på Skatteverkets hemsida När du skapar en FOS-förfrågan i Fortnox Lön kommer endast de anställda som har skatteavdrag Huvudarbetsgivare (Skatteavdrag enligt skattetabell) med i filen.

För att skicka en förfrågan till Skatteverket angående dina anställdas skattetabell och jämkning klickar du på verktyget Skapa FOS-förfrågan som du hittar till höger över personallistan. Välj vilken period du vill skicka förfrågan för och klicka sedan på Ok. Filen laddar du sedan upp på Skatteverkets hemsida. 

OBS! Den skatteuppgift som Fortnox Lön skickar frågan om till Skatteverket är utifrån den anställdes personnummer. De uppgifter som programmet får tillbaka från Skatteverket är skattetabell och jämkning. Skattetabellen som Skatteverket skickar tillbaka baseras på den folkbokföringsadress som den anställde hade 1 november året före inkomståret. Det vill säga, skattetabellen för inkomståret 2023 baseras på folkbokföringsadressen den 1 november 2022.

Skatteverket skickar inte med kolumn, utan den får uppdateras manuellt på den anställde.

FOS-svar - Svar från Skatteverket

Kopiera länk hit

När du fått svar från Skatteverket ska du läsa in filen i Fortnox Lön. Du behöver läsa in filen innan du skapar lönerna till de anställda. När du ska läsa in en fil för kommande beskattningsår måste du först säkerställa att lönerna för innevarande år är klar innan du läser in filen. Så fort filen lästs in kommer ditt personalregister att uppdateras.

  • Gå in under Register - Personal

  • Välj Läs in FOS-svar, verktyget hittar du längst upp till höger över personallistan.

Fick du den hjälp du sökte?