Hur tabellskatt beräknas på lönebesked

Lön

Att korrekt skatt dras från lönen är något man som arbetsgivare och anställd är mån om. Vi kommer i denna artikeln förklara hur skatt hämtas och beräknas när man skapar ett lönebesked baserat utifrån löneperiod.

Månadslön föregående månad / Månadslön innevarande månad

Kopiera länk hit

När du skapar ett lönebesked för en anställd som har tabellskatt och löneperiod föregående månad eller innevarande månad, så hämtar Fortnox Lön direkt information från Skatteverket från skattetabellen för månadslön och kolumnen för det skattegrundande beloppet som lönebeskedet skapats med. Är lönebeskedets belopp så högt att man i tabellen och kolumnen hamnar på den delen där det ej är ett belopp utan en procent så kommer skatteavdraget dras enligt procentsatsen. 

Man kan alltid direkt på lönebeskedet justera skatten genom att fylla i Manuell skatt som då blir det nya skatteavdraget.

Tvåveckorslön 

Kopiera länk hit

När du skapar ett lönebesked för en anställd som har tabellskatt och tvåveckorslön, så hämtar Fortnox Lön direkt information från Skatteverket i skattetabellen för tvåveckorslön och kolumnen för det skattegrundande beloppet som lönebeskedet skapats med. Är lönebeskedet belopp så högt att man i tabellen och kolumnen hamnar på den delen där det ej är ett belopp utan en procent så kommer skatteavdraget dras enligt procentsatsen. 

Fyraveckorslön

Kopiera länk hit

När du skapar ett lönebesked för en anställd som har tabellskatt och fyraveckorslön så kommer programmet ta den skattegrundande lönen dividerat med 2. Detta belopp använder programmet mot skattetabellen för tvåveckorslön och skattebeloppet gångas sedan med 2. Det är den skatt som dras på lönebeskedet.  

Veckolön

Kopiera länk hit

När du skapar ett lönebesked för en anställd som har tabellskatt och veckolön så kommer programmet ta den skattegrundande lönen gånger 2. Beloppet använder programmet mot skattetabellen för tvåveckorslön och skattebeloppet divideras med 2. Detta blir skatten som dras på lönebeskedet.    

OBS! Skatten beräknas alltid utifrån det aktuella lönebeskedet. Skatten tar ej hänsyn till tidigare utbetalningar samma månad eller ackumulerat under året.  

Fick du den hjälp du sökte?